Aktualności

Terminy składania wniosków o świadczenie wychowawcze 500+ w 2021 r.

logo opsNajbliższy okres świadczeniowy w ramach programu rządowego "Rodzina 500+" będzie trwał od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja 2022 r.

Aby uzyskać prawo do świadczenia wychowawczego od dnia 1 czerwca 2021 r., wnioski będzie można składać już od dnia 1 lutego 2021 r. drogą elektroniczną czyli przez Internet za pośrednictwem portalu Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, przez bankowość elektroniczną lub przez portal PUE ZUS, a od dnia 1 kwietnia 2021 r. także drogą tradycyjną (papierową), czyli osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała lub za pośrednictwem poczty.

Jeśli osoba złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do dnia 30 kwietnia br., przyznanie świadczenia wychowawczego oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec nastąpi najpóźniej do dnia 30 czerwca br.

W przypadku kompletnych i prawidłowo wypełnionych wniosków złożonych w miesiącu maju br., ustalenie prawa oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiąc czerwiec i lipiec br. nastąpi nie później niż do dnia 31 lipca br.

W przypadku gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze złoży wniosek wraz z wymaganymi dokumentami w miesiącu czerwcu br., ustalenie oraz wypłata przyznanego świadczenia za miesiące; czerwiec, lipiec i sierpień br. nastąpi nie później niż do dnia 31 sierpnia br.

Jeśli osoba złoży wniosek w późniejszym terminie (po dniu 30 czerwca br.), prawo do świadczenia wychowawczego zostanie ustalone, a świadczenie wypłacone od miesiąca złożenia wniosku.

W związku z tym, tylko złożenie wniosku do końca miesiąca czerwca 2021 r. będzie gwarantowało, że świadczenie wychowawcze zostanie wypłacone z wyrównaniem od dnia 1 czerwca br.

W kolejnych miesiącach obowiązuje następujący mechanizm;
• w przypadku złożenia kompletnego wniosku w lipcu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od lipca, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do dnia 30 września,
• w przypadku złożenia kompletnego wniosku w sierpniu, przyznanie świadczenia następuje za miesiące od sierpnia, a wypłata przyznanego świadczenia nastąpi najpóźniej do końca października,
• w przypadku złożenia wniosku na nowy okres w kolejnych miesiącach, świadczenie będzie przyznawane od miesiąca, w którym rodzic złoży wniosek, a wypłaty przyznanego świadczenia realizowane będą co miesiąc na bieżąco.

Podstawa prawna; art. 21 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci ( Dz. U. z 2019r. poz. 2407)

Terminy wypłat świadczeń w grudniu 2020

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu grudniu 2020 roku odbędą się w następujących terminach:

9 grudnia – stypendia socjalne,
11 grudnia – świadczenia wychowawcze dla osób o nazwiskach zaczynających się od litery A do litery U (włącznie),
21 grudnia – pomoc społeczna,
22 grudnia – świadczenia rodzinne i alimentacyjne,
23 grudnia – świadczenia wychowawcze dla osób o nazwiskach zaczynających się od litery W do litery Ż.

Świadczenia z programu „Dobry start” zostaną wypłacone niezwłocznie po otrzymaniu środków finansowych od Wojewody Mazowieckiego.

Podzielenie wypłaty świadczenia wychowawczego z rządowego programu „Rodzina 500 plus” w miesiącu grudniu br. wynika z wielkości przekazywanych środków przez Wojewodę Mazowieckiego w dwóch transzach.

Święta, święta ......

logo opsW tym roku z powodu panującej w Kraju pandemii nie jest możliwe - jak co roku od trzydziestu lat – by mogło odbyć się wspólne spotkanie przy wigilijnym stole osób samotnych z pracownikami tutejszego Ośrodka Pomocy Społecznej i złożenie sobie świątecznych oraz noworocznych życzeń.

Dlatego też tą drogą chcielibyśmy wszystkim mieszkańcom gminy Stara Biała z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku życzyć dużo zdrowia i jak najszybszego powrotu do zwykłej codzienności bez obawy o własne zdrowie i życie, do której to codzienności tęsknimy.

Program ,,Czyste Powietrze’’

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że zgodnie z upoważnieniem Wójta Gminy Stara Biała w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała - Dział Świadczeń osoby zainteresowane złożeniem wniosku o dofinansowanie w ramach Części 2 programu ,,Czyste Powietrze’’ mogą ubiegać się o wydanie zaświadczenia potwierdzającego przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego.

Bliższe informacje można uzyskać w Dziale Świadczeń pod numerem telefonu 731 039 500

Do pobrania:
Wzór żądania wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej.

Program „Wspieraj seniora”

logo opsSeniorze! Masz więcej niż 70 lat i potrzebujesz wsparcia?

 1. Zadzwoń na infolinię: 225051111 i zgłoś decyzję o pozostaniu w domu dla własnego bezpieczeństwa.
 2. Ośrodek pomocy społecznej skontaktuje się z Tobą, ustali Twoje potrzeby i przydzieli pomoc – np. dostarczenie niezbędnych produktów żywnościowych i środków higieny. Koszty zakupów pokrywa senior.
 3. Razem pokonamy koronawirusa!

Więcej informacji o programie „Wspieraj Seniora” można uzyskać na poniższych stronach:
senior.gov.pl
- wspierajseniora.pl

Terminy wypłat świadczeń w październiku 2020 roku

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że w miesiącu październiku 2020 roku wypłaty przyznanych świadczeń odbędą się w następujących terminach:

 • 12 października – świadczenia wychowawcze,
 • 26 października – pomoc społeczna,
 • 27 października – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Natomiast przyznane świadczenia z programu „Dobry start” będą wypłacane sukcesywnie niezwłocznie po otrzymaniu środków od Wojewody Mazowieckiego.

Stypendia socjalne w roku szkolnym 2020/2021

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że druki wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia/ słuchacza zamieszkującego na terenie gminy Stara Biała na nowy rok szkolny 2020/2021 można pobrać w tutejszym ośrodku w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej w zakładce GOPS. Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane będą przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka w terminie ustawowym – ostatecznym do dnia 15 września br. w godzinach urzędowania.

Osoby aktualnie korzystające z pomocy społecznej składają tylko prawidłowo wypełnione wnioski bez dokumentacji. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w powyższej formie zamieszczone zostały w zakładce GOPS - pomoc socjalna dla uczniów (http://www.starabiala.pl/jednostki-organizacyjne/gminny-osrodek-pomocy-spolecznej/pomoc-socjalna-dla-uczniow/218-wymagane-dokumenty).

Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/ słuchacza uprawniające go do otrzymania stypendium na rok szkolny 2020/21 wynosi netto 528,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł (przy ustalaniu dochodu rodziny nie są wliczane do dochodu otrzymywane przez rodzinę świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” oraz jednorazowe świadczenia otrzymane w ramach programu „Dobry start” i z pomocy społecznej).

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 243676632 lub kom. 731798500

Oferta pracy - pracownik socjalny

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała zatrudni osobę na stanowisku pracownik socjalny w wymiarze pełnego etatu.

Na oferty oczekujemy do dnia 28 sierpnia 2020 r. godz. 15:00 w sekretariacie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Pełna treść oferty pracy oraz wymagane dokumenty do pobrania poniżej:
- Ogłoszenie o naborze
- Kwestionariusz osobowy
- Oświadczenie kandydata
- Zgoda na przetwarzanie danych
- Klauzula informacyjna

W tym roku nie składamy kolejnego wniosku o „500+”

logo opsW związku z tym, że do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała wpływają drogą elektroniczną wnioski o świadczenia wychowawcze dla dzieci w ramach programu „Rodzina 500+” przypominamy, że w tym roku nie trzeba składać kolejnego wniosku o przyznanie świadczenia wychowawczego w ramach programu „Rodzina 500+". Bowiem wniosek złożony w ubiegłym roku, czyli w terminie od dnia 1 lipca 2019r., to świadczenia przyznane do końca maja 2021r. 

Z kolei rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS czy bankowości elektronicznej.

Od przyszłego roku funkcjonować będzie docelowy roczny okres świadczeniowy, który będzie trwał od dnia 1 czerwca 2021 r. do dnia 31 maja roku następnego.

Wtedy, by uzyskać świadczenie wychowawcze po dniu 31 maja 2021r., wnioski będzie można składać przez internet od dnia 1 lutego 2021r., a drogą tradycyjną – od dnia 1 kwietnia 2021r..

źródło: https://www.gov.pl/web/rodzina/w-tym-roku-nie-musisz-skladac-kolejnego-wniosku-o-500-wazne-informacje-dla-rodzicow

 

Apel o składanie wniosków na platformie elektronicznej

logo opsUprzejmie informuję, że na dzień 27 lipca br. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała wpłynęły od mieszkańców gminy w formie elektronicznej 2 wnioski o przyznanie świadczeń rodzinnych z dodatkami i 491 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021. Natomiast rozpatrzono 309 wniosków o ustalenie prawa do świadczeń „Dobry start” na rok szkolny 2020/2021. W wyniku tego wypłacono 245 rodzinom 360 należnych świadczeń w kwocie łącznej 108.000 zł (pierwszej wypłaty dokonano w dniu 16 lipca br.). 

Wprawdzie od dnia 1 sierpnia br. będzie można składać wnioski o powyższe świadczenia na rzecz dzieci w formie tradycyjnej tj. papierowej w tutejszym Ośrodku, ale ze względu na panujący stan zagrożenia pandemią i konieczność zachowania bezpieczeństwa Państwa jak i pracowników w tym roku będzie to z pewnością przebiegać wolniej (przypominam o obowiązku noszenia maseczki podczas pobytu w Ośrodku).

Złożenie wniosku drogą elektroniczną jest bezpieczniejsze i umożliwia szybsze jego rozpatrzenie oraz wypłatę należnego świadczenia, gdyż jest on wtedy bezpośrednio wczytywany do systemu informatycznego w Ośrodku.

W związku z powyższym apeluję do mieszkańców gminy Stara Biała o składanie w miarę możliwości wniosków o świadczenia z funduszu alimentacyjnego i świadczenia rodzinne w formie elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego za pośrednictwem Portalu Emp@tia (link do strony: https://wnioski.mpips.gov.pl/ewnioski/index.eup), natomiast wniosków o świadczenia „Dobry start” również za pośrednictwem bankowości elektronicznej oraz systemu udostępnianego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych (link do strony: https://www.zus.pl/portal/logowanie.npi).

Wnioski te można również przesłać listownie do Ośrodka za pośrednictwem Poczty Polskiej.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies