Zabytki

Warto również wspomnieć o zabytkach, a zarazem atrakcjach turystycznych gminy. Do najważniejszych i najciekawszych obiektów zabytkowych należą:

·Grodzisko słowiańskie z X wieku zwane Kosmatą Górą lub Szwedzkimi Okopami w Nowych Proboszczewicach.

·Zespół pałacowo-parkowy w Srebrnej - wspaniale odrestaurowany XIX - wieczny obiekt, aktualnie ośrodek wypoczynkowo-szkoleniowy ORLEN S.A.

·Drewniany kościół p.w. św. Andrzeja Apostoła w Brwilnie - wzmiankowany w 1395 roku, obecny kościół wystawiony w roku 1740, jeden z najcenniejszych zabytków architektury drewnianej w powiecie płockim.

·Dwór w Nowych Proboszczewicach z 1906 r., położny w parku z początków XX w.

·Miejsce pamięci narodowej w lasach brwileńskich upamiętniające miejsce egzekucji ponad trzystu mieszkańców Płocka i okolic, rozstrzelanych przez hitlerowców w styczniu 1940 roku oraz 16 i 17 stycznia 1945 roku.

·Kościół p.w. św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej z 1879 roku - murowany, zbudowany w stylu noegotyckim, w kaplicy kościoła marmurowy ołtarz z 1938 roku i dziewięć figularnych witraży z 1937 roku.

·"Antoniówka" w Brwilnie - oryginalna piętrowa budowla drewniana położona na skarpie wiślanej, w parku wiejskim, w sąsiedztwie dużego kompleksu leśnego, której fundatorem był arcybiskup płocki Antoni Julian Nowowiejski, aktualnie Dom Opieki Społecznej.

·Kościół pw. Św. Floriana w Starych Proboszczewicach wzniesiony w latach 1868-1869. W pobliżu kościoła znajduje się dzwonnica z początku XX w. i budynek murowany, obecnie plebania, z 3 ćw. XIX w.

·Zespół szkolno-parkowy w Nowym Trzepowie, d. Powiatowa Szkoła Rolnicza Żeńska uruchomiona w 1923 r.

Gmina Stara Biała należy do dobrze rozpoznanych archeologicznie jednostek administracyjnych Mazowsza. Obszar gminy został przebadany w ramach programu "Archeologiczne Zdjęcie Polski". W wyniku tych badań doprowadzono do odkrycia i wpisania do ewidencji konserwatorskiej 134 stanowisk archeologicznych.

pdfGminna Ewidencja Zabytków425.67 KB

Karty zabytków architektonicznych

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies