Aktualności

Fundusz Alimentacyjny – nowy okres świadczeniowy

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że nowy okres dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się dnia 1 października 2021 r. i potrwa do dnia 30 września 2022 r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmowane będą w tutejszym Ośrodku:
- od dnia 1 lipca br. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia
- od dnia 1 sierpnia br. drogą tradycyjną w Dziale Świadczeń GOPS Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, pokój nr 3 i 4 w godzinach urzędowania lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Uwaga: nowe druki wniosków do pobrania w zakładce Fundusz Alimentacyjny - Wnioski

Świadczenia z funduszu wypłacane są w okresach miesięcznych. Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata uzależnione są od tego, kiedy zostanie w Ośrodku złożony wniosek zgodnie z poniższą tabelką:

Złożenie wniosku
(wraz z wymaganymi dokumentami)

Ustalenie prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego
i wypłata

do dnia 31 sierpnia 2021 r.

do dnia 31 października 2021 r.

od dnia 1 do 30 września 2021 r.

do dnia 30 listopada 2021 r.

od dnia 1 do 31 października 2021 r.

do dnia 31 grudnia 2021 r.

od dnia 1 do 30 listopada 2021 r.

do dnia 31 stycznia 2022 r.

od dnia 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

do dnia 28 lutego 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 31 października prawo do należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez możliwości wyrównania świadczenia za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń tutejszego Ośrodka pod nr tel. (24) 367-66-37 w godzinach urzędowania.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies