Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy Stara Biała

Deklaracja dostępności strony internetowej Urzędu Gminy Stara Biała

Urząd Gminy Stara Biała zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej strony internetowej Urzędu Gminy  Stara Biała.

 • Data publikacji strony internetowej: 2013-01-02
 • aktualizacje wykonywane na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 •  Brak opisów zdjęć, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.
 •  Brak możliwości wysłania formularza z pominięciem przycisku „Wyślij”.
 •  Formant formularza nie ma etykiety, która mogłaby określać jego cel, a także brakuje alternatywnego tytułu.
 •  Przycisk używany do oznaczania kontrolki formularza nie ma wartości tekstowej, która mogłaby zostać użyta do zidentyfikowania jego celu.
 • Kilka z elementów na stronie nie posiada unikalnego identyfikatora.
 • Niektóre linki nie posiadają treści ani tytułu lub alt zawartego obrazu jest pusty lub go brakuje.
 • Kilka elementów wejściowych typu radio, pole wyboru, plik, tekst lub hasło, element wyboru lub obszar tekstowy nie ma tytułu ani przypisanej etykiety.
 • Umieszczone w serwisie filmy pochodzą z serwisu You Tube i nie mają dołączonych napisów dla osób głuchych.
 • Zamieszczone na stronie informacje w postaci artykułów lub załączników nie są dostępne cyfrowo w całości, zostały opublikowane przed obowiązywaniem   stosownych przepisów.
 • Brak audio deskrypcji dla materiałów multimedialnych.
 • Dokumenty PDF nie są poprawnie odczytywane przez programy dla osób niewidzących (np. nieprawidłowo przygotowane tabele, wykresy, obrazki, brak sekcji nawigacyjnych, tytułu itp.).
 • Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu:
  •     cel linku nie jest odpowiednio określony,
  •     opublikowany załącznik może nie posiadać informacji na temat wielkości pliku czy formatu,
  •     pewne grafiki nie zawierają tekstów alternatywnych.

Wyłączenia:

Filmy zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej, poprawienie dostępności strony niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego,

Mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia: 2021-03-29
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia: 2021-03-30

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Małgorzata Bornińska.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 24 355-87-10

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich:
 • Adres: al. Solidarności 77
  00-090 Warszawa
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: (22) 55 17 700

Dostępność architektoniczna

Siedziba Urzędu Gminy Stara Biała mieści się przy ul. Jana Kazimierza 1, w Białej. Przy budynku znajduje się ogólnodostępny parking, na którym zostały wyznaczone 2 miejsca parkingowe dla osób z niepełnosprawnościami.

Do budynku prowadzą dwa wejścia. Wejście główne od ul. Jana Kazimierza oraz wejście boczne od strony ul. Henryka Sienkiewicza. Wejście główne usytuowane jest na poziomie siedmiu schodków, do którego dodatkowo prowadzi pochylnia (z barierką po jednej stronie) umożliwiająca wjazd wózkiem inwalidzkim. Drzwi wejściowe są bezprogowe, mają odpowiednią szerokość dzięki czemu istnieje możliwość wjazdu wózkiem inwalidzkim (jednak nie otwierają się automatycznie). Nad wejściem nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabowidzące. Wejście od stronu ul. Henryka Sienkiewicza usytuowane jest na poziomie 5 schodków. Ze względu na brak pochylni nie jest dostępne dla osób z niepełnosprawnościami. Nad wejściami obiekt posiada zadaszenia chroniące przed opadami.

Jest to budynek piętrowy, dwukondygnacyjny. Nie jest wyposażony w windę, platformę, dźwig osobowy i podnośnik. W ramach jednej kondygnacji budynku nie ma zmian poziomów.

W holu wejściowym znajduje się tablica informacyjna przedstawiająca rozmieszczenie pomieszczeń. W wiatrołapie przy wejściu głównym budynku znajduje się telefon umożliwiający połączenie z pracownikiem i uzyskanie powyższych informacji w sposób głosowy.

Budynek Urzędu Gminy Stara Biała jest częściowo przystosowany do obsługi osób mających trudności w poruszaniu się oraz osób ze szczególnymi potrzebami (w pełni dostępny jest hol i korytarz na parterze). Nie wszystkie drzwi do biur poszczególnych referatów mają szerokość przystosowaną do korzystania przez osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich. Przy wejściach do biur nie ma progów. We wszystkich drzwiach zastosowane są klamki w formie dźwigni.

Kancelaria oraz sekretariat Urzędu Gminy znajduje się na piętrze budynku. Wchodząc do budynku osoba z niepełnosprawnością ma możliwość skontaktowania się z pracownikiem właściwego referatu za pomocą telefonu znajdującego się w wiatrołapie przy wejściu głównym.

W indywidualnych przypadkach, w celu zapewnienia komunikacji z Urzędem, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami w formie określonej w tym wniosku – pracownik może obsłużyć interesanta w wyznaczonym miejscu dla interesantów zlokalizowanym w holu, na parterze budynku, przy wejściu głównym.

W budynku nie ma toalet przystosowanych dla osób z niepełnosprawnościami.

W budynku nie ma szczególnych oznaczeń ani systemów dźwiękowych ułatwiających poruszanie się, pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille'a, oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

W budynku w chwili obecnej nie ma  możliwości skorzystania z tłumacza języka migowego na miejscu lub online.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies