Aktualności

XI Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach XI Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się dnia 19 grudnia 2019 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Porządek obrad:

Więcej

Strażacy z OSP w Starej Białej mają już nowe auto

auto straz www maleStrażacy z OSP w Starej Białej już mogą cieszyć się z nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego. Nowe auto zaprezentowali radnym naszej gminy. Na radnych samochód zrobił duże wrażenie i niemal wszyscy stwierdzili, że to już inna rzeczywistość, jeśli chodzi o strażacki sprzęt.

Więcej

Odpady - nieruchomości niezamieszkałe

InformacjaSzanowni Państwo,
Urząd Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) realizować będzie Gmina Stara Biała. Odbiór ten będzie realizowany tylko z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Więcej

Odpady - nieruchomości zamieszkałe i rekreacyjne

InformacjaSzanowni Państwo,
Uprzejmie informujemy, że od 1 stycznia 2020 r. obowiązek odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wynikający z ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r. poz. 2010) realizować będzie Gmina Stara Biała. Odbiór ten będzie realizowany tylko z nieruchomości zamieszkałych oraz z nieruchomości, na których znajduje się domek letniskowy lub innych wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe.

Więcej

Gmina szuka chętnych na ośrodek w Nowych Proboszczewicach

osrodek probo www maleCzy w ośrodku zdrowia w Nowych Proboszczewicach będzie przyjmował lekarz od godz. 8.00 do godz. 18.00? Tak, jeśli znajdzie się zakład opieki zdrowotnej gotowy świadczyć usługi w tych godzinach. NZOZ „Biała”, który obecnie zawiaduje ośrodkiem w Nowych Proboszczewicach jest gotowy przekazać go innemu podmiotowi. Gmina szuka NZOZ-u, który spełniłby oczekiwania mieszkańców.

Więcej

Niecodzienna inwestycja w Nowym Trzepowie

frydrysiak www malyW Nowym Trzepowie oficjalnie został otwarty specyficzny zakład. To Zakład Spopielania Zwłok uruchomiony przez Przedsiębiorstwo Pogrzebowe Frydrysiak s.c. Jest pierwszym tego typu zakładem na Mazowszu Płockim.

Więcej

Mazowiecki Instrument Aktywizacji Sołectw MAZOWSZE 2020

InformacjaUprzejmie informuję, że Samorząd Województwa Mazowieckiego ogłosił nabór wniosków o pomoc finansową z budżetu województwa mazowieckiego w 2020 r. w ramach „MIAS MAZOWSZE 2020”. Nabór trwać będzie do 23 grudnia 2019 r.

Więcej

Budowa ul. Dębowej w Maszewie Dużym

debowa www maleW tym roku powinny zakończyć się prace przy budowie ul. Dębowej w Maszewie Dużym. Koszt inwestycji to 873,3 tys. zł brutto.

Więcej

Radni zdecydowali o opłacie za śmieci

sesja nr 10 www maleX sesja Rady Gminy Stara Biała zdominowana została przez uchwały związane z gospodarką odpadami. Radni zdecydowali m.in., że od stycznia stawka za odbiór śmieci wyniesie 25 zł od osoby miesięcznie. Karna stawka za niesegregowanie odpadów to 50 zł.

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne – sport

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2019 r. poz. 688, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 315/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r.w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej
i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 27 grudnia 2019 r. o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Stara Biała).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu w 2020 roku” w kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała, pok. nr 22 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela:
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Adrian Portalski,
Urząd Gminy Stara Biała, pok. nr 21
tel. 24 366 87 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Pliki do pobrania:

pdfOgłoszenie o otwartym konkursie ofert na realizację w 2020 roku zadania ...148.23 KB

doc Wzór formularza naboru do komisji konkursowej46.5 KB

pdf Wzór formularza naboru do komisji konkursowej86.59 KB

docWzór formularza oferty realizacji zadania publicznego158 KB

pdfWzór formularza oferty realizacji zadania publicznego197.68 KB

docxWzór formularza aktualizacji opisu zakładanych rezultatów zadania ...17.44 KB

pdfWzór formularza aktualizacji opisu zakładanych rezultatów zadania ...134.22 KB

docxWzór formularza aktualizacji planu i harmonogramu realizacji zadania ...19.01 KB

pdfWzór formularza aktualizacji planu i harmonogramu realizacji zadania ...129.53 KB

docxWzór formularza aktualizacji zestawienia kosztów realizacji zadania22.78 KB

pdfWzór formularza aktualizacji zestawienia kosztów realizacji zadania130.57 KB

 

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies