Aktualności

Zmiany w kursowaniu autobusów

autobus www malySzanowni Państwo, od soboty, 28 listopada 2020 r. w dni wolne autobusy Komunikacji Miejskiej – Płock kursować będą:
– w soboty – ponownie według sobotniego rozkładu jazdy (linie 0 i 10 pozostaną zawieszone)
– w niedziele handlowe 13 i 20 grudnia – również według sobotniego rozkładu jazdy
– w niedzielę niehandlową 6 grudnia – według niedzielnego rozkładu jazdy (z kursami linii podmiejskich)
Rozkłady jazdy

Auto dla policji

auto policja www maleWójt Sławomir Wawrzyński uroczyście przekazał kluczyki do nowej Kia Sportage, która będzie w dyspozycji policjantów z posterunku w naszej gminie. Auto jest nieoznakowane, a gmina dołożyła do jego zakupu 50 tys. zł.

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne – sport

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2020 r. poz. 1057), w związku z Uchwałą Nr 84/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego.

Więcej

Koniec z węglem

sesja nr 19 www male- W najbliższych dniach budynek szkoły w Starych Proboszczewicach zostanie przełączony na ogrzewania gazowe. A to oznacza, koniec opalania węglem gminnych budynków użyteczności publicznej – poinformował wójt, Sławomir Wawrzyński podczas XIX sesji Rady Gminy Stara Biała.

Więcej

Inwentaryzacja źródeł ciepła, szamb i oczyszczalni

Informacja 1Uprzejmie informujemy, że do piątku, 27 listopada, pracownicy firmy EkoDialog prowadzić będą na terenie gminy prace spisowe w związku z inwentaryzacją indywidualnych źródeł ciepła oraz zbiorników bezodpływowych (szamb) i przydomowych oczyszczalni ścieków.

Więcej

Spisz się sam i pomóż gminie wygrać w konkursie Prezesa GUS

spis rolny www maleGłówny Urząd Statystyczny zaprasza rolników do wsparcia swoich lokalnych społeczności w konkursie na gminę o najwyższym odsetku spisanych gospodarstw rolnych w kanale SAMOSPISU INTERNETOWEGO.

Więcej

Projekt budżetu na 2021 r.

budzet www malyDo Regionalnej Izby Obrachunkowej oraz radnych trafił projekt budżetu naszej gminy na 2021 r. Projekt zakłada, że dochody gminy będą na poziomie 71 570 000 zł, a wydatki sięgną 77 527 632 zł. Na inwestycje gmina chce wydać blisko 12 mln zł.

Więcej

Dotacja dla OSP Wyszyna

Informacja 1W siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, 3 listopada, OSP Wyszyna podpisała umowę na dotację w wysokości 30 tys. zł.

Więcej

Zakończyłeś spis rolny? Zapytaj o to innych

spis rolny www maleDo końca Powszechnego Spisu Rolnego zostało już niewiele czasu, a wciąż część rolników nie wywiązała się z obowiązku spisowego. Dla polskiego rolnictwa znaczenie ma KAŻDY wypełniony formularz spisowy, dlatego warto o tym przypominać w gronie swoich sąsiadów i znajomych.

Więcej

XIX Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 26 listopada 2020 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XIX Sesji Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XVIII Sesji Rady Gminy. pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok. pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na rok 2021. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno. (dot. dz. o nr ewid. 98/1, 98/2 i 83/6)pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Brwilno. (dot. dz. o nr ewid. 118/110 i 118/111) pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Stara Biała.pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia międzygminnego dotyczącego zasad finansowania opieki zapewnianej dzieciom do lat 3 zamieszkałym na terenie Gminy Stara Biała w żłobkach lub klubach dziecięcych znajdujących się na terenie Gminy Gozdowo. pobierz projekt
 12. Sprawy różne
 13. Zakończenie obrad.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies