Kontakt

logoD

 

Zastępca Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała

Pani Iwona Kuklińska

Sekretariat, tel.: 24 367-66-30

 

Dział Pomocy Społecznej tel. kom. 731 798 500

1. Dariusz Plewiński - starszy specjalista pracy socjalnej, tel. 24 367-66-32
Rejon działania: Nowe Proboszczewice, Stare Proboszczewice, Trzebuń, Ogorzelice, Kruszczewo

2. Katarzyna Laskowska – specjalista pracy socjalnej, tel. 24 367-66-33
Rejon działania: Biała, Nowa Biała, Stara Biała, Kobierniki, Srebrna, Kowalewko, Kamionki, Miłodróż, Włoczewo,

3. Renata Dybiec – specjalista pracy socjalnej, tel. 24 367-66-31
Rejon działania: Maszewo Duże, Maszewo, Mańkowo, Brwilno,

4. Katarzyna Bloch - pracownik socjalny, tel. kom. 731 798 500
Rejon działania: Wyszyna, Ludwikowo, Ulaszewo, Stare Draganie, Nowe Draganie, Dziarnowo, Nowe Trzepowo, Bronowo-Zalesie, Nowe Bronowo, Bronowo Kmiece,

5. Wiśniewski Zbigniew – starszy asystent rodziny, tel. 24 367-66-30

 

Dział Świadczeń, tel. kom. 731 039 500

1. Mariola Gierwatowska – specjalista; sprawy dot. świadczeń rodzinnych i pielęgnacyjnych, tel. kom. 731 039 500,

2. Renata Czupryńska – starszy referent ds. świadczeń wychowawczych, tel. 24 367-66-36

3. Michał Wroński – starszy referent ds. świadczeń wychowawczych, tel. 24 367-66-36

 

Dział Finansowy, tel. 24 367-66-34

1. Joanna Kaznowska - Główna Księgowa, tel. 24 367-66-34

2. Sylwia Kalinowska – starszy inspektor ds. rozliczeń finansowych, tel. 24 367-66-30
Sprawy inne: Karta Dużej Rodziny, koordynacja dożywiania dzieci i młodzieży w placówkach opiekuńczo-wychowawczych, sprawozdawczość.

 

 

Informacja dotycząca zbierania danych osobowych osób kontaktujących się z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej Stara Biała

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz  uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że:

1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała z siedzibą w Białej, 09-411, ul. Jana Kazimierza 1.
2. Inspektorem Ochrony Danych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała jest Pani Magdalena Łabędzka. Kontakt z Inspektorem możliwy jest pod adresem e-mail Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
3. Dane osobowe Pana/Pani będą przetwarzane na podstawie art. 6 ogólnego rozporządzenia (j/w) o ochronie danych osobowych w celu realizacji zadań ustawowych.
4. Pana/Pani dane osobowe przechowywane będą przez okresy zapisane w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt i określone w Instrukcji Kancelaryjnej.
5. Posiada Pan/Pani prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
6. Przysługuje Panu/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest niezbędne w celu skorzystania ze świadczeń realizowanych zgodnie ze statutem przez tutejszy Ośrodek.


Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że dokumenty aplikacyjne od kandydatów na wolne stanowiska pracy przyjmuje wyłącznie w ramach ogłaszanych naborów.

Prosimy nie przesyłać dokumentów aplikacyjnych poza ogłoszonymi naborami, gdyż pozostaną one bez rozpatrzenia. Dokumenty te zostaną trwale usunięte w ciągu 3 dni roboczych liczonych od dnia dostarczenia do Ośrodka.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies