Aktualności

Terminy wypłat świadczeń w październiku 2021 r.

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu październiku bieżącego roku odbędą się w następujących terminach:

 • 11 października – świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”,
 • 26 października – świadczenia z pomocy społecznej,
 • 27 października – świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne.

Terminy wypłat świadczeń we wrześniu 2021 r.

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu wrześniu bieżącego roku odbędą się w następujących terminach:

 • 10 września – świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”,
 • 24 września – świadczenia z pomocy społecznej,
 • 27 września – świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne.

Stypendia socjalne w roku szkolnym 2021/2022

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że druki wniosków o przyznanie świadczenia pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla ucznia/ słuchacza zamieszkującego na terenie gminy Stara Biała na nowy rok szkolny 2021/2022 można pobrać w tutejszym ośrodku w godzinach urzędowania lub na stronie internetowej w zakładce GOPS. Prawidłowo wypełnione wnioski wraz z dokumentacją przyjmowane będą przez pracowników socjalnych tutejszego Ośrodka w terminie ustawowym – ostatecznym do dnia 15 września br. w godzinach urzędowania.

Osoby aktualnie korzystające z pomocy społecznej składają tylko prawidłowo wypełnione wnioski bez dokumentacji. Szczegółowe zasady przyznawania pomocy w powyższej formie zamieszczone zostały w zakładce GOPS - pomoc socjalna dla uczniów.

Miesięczne kryterium dochodowe na osobę w rodzinie ucznia/ słuchacza uprawniające go do otrzymania stypendium na rok szkolny 2021/22 wynosi netto 528,00 zł, a dla osoby samotnie gospodarującej 701,00 zł (przy ustalaniu dochodu rodziny nie wliczane są do dochodu otrzymywane przez rodzinę świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500+” oraz jednorazowe świadczenia otrzymane w ramach programu „Dobry start” i z pomocy społecznej).

Bliższe informacje można uzyskać pod nr telefonu 243676632 lub kom. 731798500

Terminy wypłat świadczeń w sierpniu 2021 r.

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu sierpniu bieżącego roku odbędą się w następujących terminach:

• 11 sierpnia – świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”,
• 26 sierpnia – świadczenia z pomocy społecznej,
• 27 sierpnia – świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne.

Program „Czyste Powietrze”

logo opsNarodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przypomina o zbliżającej się corocznej przerwie w wydawaniu przez gminy zaświadczeń o dochodach dla osób fizycznych, które to osoby lub członkowie ich gospodarstwa domowego uzyskują dochody z gospodarstwa rolnego. Zaświadczenie o dochodach jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom dofinansowania w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Wydawanie dokumentu w tym przypadku będzie wstrzymane od 1 sierpnia do dnia publikacji przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego obwieszczenia o podatku rolnym.

Więcej informacji dostępnych na stronie internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Świadczenia Rodzinne – nowy okres zasiłkowy

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że nowy okres zasiłkowy 2021/2022 dla świadczeń rodzinnych tj. zasiłku rodzinnego wraz z dodatkami oraz specjalnego zasiłku opiekuńczego rozpoczyna się dnia 1 listopada 2021 r. i potrwa do dnia 31 października 2022 r.

Wnioski na nowy okres zasiłkowy przyjmowane będą w tutejszym Ośrodku:
- od dnia 1 lipca br. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia
- od dnia 1 sierpnia br. drogą tradycyjną w Dziale Świadczeń GOPS Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1 pokój nr 3 i 4 w godzinach urzędowania.

Uwaga: nowe druki wniosków do pobrania w zakładce Świadczenia rodzinne

Świadczenia rodzinne wypłacane są w okresach miesięcznych. Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata uzależnione są od tego, kiedy zostanie w Ośrodku złożony wniosek zgodnie z poniższą tabelką:

Złożenie wniosku wraz z wymaganymi dokumentami

Ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych i ich wypłata

do dnia 31 sierpnia 2021 r.

do dnia 30 listopada 2021 r.

od dnia 1 września do 31 października 2021 r.

do dnia 31 grudnia 2021 r.

od dnia 1 listopada do 31 grudnia 2021 r.

do dnia 28 lutego 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 30 listopada prawo do należnych świadczeń zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez możliwości wyrównania świadczeń za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu zasiłkowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń tutejszego Ośrodka pod nr tel. (24) 367-66-37 w godzinach urzędowania.

Fundusz Alimentacyjny – nowy okres świadczeniowy

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że nowy okres dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego rozpoczyna się dnia 1 października 2021 r. i potrwa do dnia 30 września 2022 r.

Wnioski na nowy okres świadczeniowy przyjmowane będą w tutejszym Ośrodku:
- od dnia 1 lipca br. drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu Emp@tia
- od dnia 1 sierpnia br. drogą tradycyjną w Dziale Świadczeń GOPS Stara Biała ul. Jana Kazimierza 1, pokój nr 3 i 4 w godzinach urzędowania lub listownie za pośrednictwem operatora pocztowego.

Uwaga: nowe druki wniosków do pobrania w zakładce Fundusz Alimentacyjny - Wnioski

Świadczenia z funduszu wypłacane są w okresach miesięcznych. Ustalenie prawa do świadczeń oraz ich wypłata uzależnione są od tego, kiedy zostanie w Ośrodku złożony wniosek zgodnie z poniższą tabelką:

Złożenie wniosku
(wraz z wymaganymi dokumentami)

Ustalenie prawa do świadczenia
z funduszu alimentacyjnego
i wypłata

do dnia 31 sierpnia 2021 r.

do dnia 31 października 2021 r.

od dnia 1 do 30 września 2021 r.

do dnia 30 listopada 2021 r.

od dnia 1 do 31 października 2021 r.

do dnia 31 grudnia 2021 r.

od dnia 1 do 30 listopada 2021 r.

do dnia 31 stycznia 2022 r.

od dnia 1 grudnia 2021 r. do 31 stycznia 2022 r.

do dnia 28 lutego 2022 r.

W przypadku złożenia wniosku po dniu 31 października prawo do należnych świadczeń z funduszu alimentacyjnego zostanie ustalone od miesiąca złożenia wniosku, bez możliwości wyrównania świadczenia za wcześniejsze miesiące w ramach obowiązującego okresu świadczeniowego.

Szczegółowych informacji udzielają pracownicy Działu Świadczeń tutejszego Ośrodka pod nr tel. (24) 367-66-37 w godzinach urzędowania.

Linia Pomocy Pokrzywdzonym

logo opsJesteś ofiarą przestępstwa? Świadkiem? Doznajesz przemocy w rodzinie? Czujesz się osamotniony? Szukasz pomocy? Zadzwoń na numer +48 222 309 900. Fundacja Iwo-Doradztwo Obywatelskie świadczy pomoc osobom pokrzywdzonym przestępstwem i świadkom przestępstw oraz wspiera i rozwija system pomocy poprzez Sieć Pomocy Osobom Pokrzywdzonym.

Formy pomocy świadczone przez osoby pracujące w Fundacji IWO Doradztwo Obywatelskie dla osób pokrzywdzonych:

 • pomoc w znalezieniu bezpiecznego schronienia,
 • wsparcie prawne w napisaniu pism,
 • analiza dokumentacji prawnej,
 • wsparcie psychologiczne, psychiatry i terapeuty,
 • pomoc w mediacjach.

tel. +48 222 309 900
(wsparcie przez 24 godziny / 7 dni w tygodniu)

mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Strona internetowa:
www.numersos.pl

Terminy wypłat świadczeń w lipcu 2021

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu lipcu bieżącego roku odbędą się w następujących terminach:

• 5 lipiec – świadczenia wychowawcze w ramach programu „Rodzina 500 plus”,
• 26 lipiec – świadczenia z pomocy społecznej,
• 27 lipiec – świadczenia rodzinne i świadczenia alimentacyjne.

Zmiany w programie „Dobry Start”

logo opsRealizatorem programu „Dobry Start” od dnia 1 lipca br. jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

Wnioski o wyprawkę szkolną na rok szkolny 2021/2022 z programu „Dobry Start” można składać elektronicznie od dnia 1 lipca do końca miesiąca listopada br. poprzez bankowość elektroniczną, PUE ZUS oraz system Empatia.

Składanie wniosków w formie papierowej nie będzie możliwe.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies