Aktualności

"Posiłek w szkole i w domu" w 2022 r.

logo opsGmina Stara Biała w 2022 roku realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków przekazywanych przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Udział środków przekazywanych przez Wojewodę stanowi 63% kosztów zadania, natomiast ze strony gminy 37% kosztów.

Plan dotacji Wojewody na realizację powyższego programu wynosi  50 652,00 zł.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała.

flaga godl

Posilek

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla uchodźców z Ukrainy

logo opsUprzejmie informujemy, że uchodźcy z Ukrainy przebywający na terenie gminy mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Świadczenie to zgodnie z art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 7.00 – 15.00, środa godz. 8.00 – 16.00).

Poniżej wzór wniosku:
- Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego [.pdf]

Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży

logo opsTowarzystwo Przyjaciół Dzieci uruchomiło nową ogólnopolską linię pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Specjaliści, psycholodzy i pedagodzy dyżurują pod tel. 800 119 119 codziennie w godzinach 14 - 20.

Kontakt ze specjalistą dzieci i nastolatkowie mogą nawiązać także przez specjalny czat zaufania dostępny na stronie https://800119119.pl

telefon zaufania

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

logo opsGmina Stara Biała otrzymała 48 960,00 zł w ramach środków Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniami równoważnymi.  

Realizacja Programu pozwoli na czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewni opiekunom czas na odpoczynek i regenerację a także załatwienie swoich osobistych spraw. Liczba i rozkład godzin będzie indywidualnie ustalany z opiekunami i dopasowany do ich potrzeb.

Szczegółowe informacje o rekrutacji do Programu zostaną opublikowane w terminie do 31.03.2022 r.

 Plakat-wytchn-v2

Dodatek osłonowy

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała przypomina o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej.

W miesiącu styczniu br. do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała wpłynęło 319 wniosków o wypłatę dodatku osłonowego, natomiast w lutym br. 161 wniosków.

W przypadku przyznania dodatku na podstawie wniosków złożonych w styczniu dodatek wypłacony będzie w dwóch ratach: pierwsza rata do 31 marca, druga do 2 grudnia br. Dla wniosków złożonych po 31 stycznia 2022 r. – dodatek wypłacony będzie jednorazowo w możliwie najkrótszym terminie. Terminem końcowym wypłaty dodatku osłonowego jest 2 grudnia 2022 r.

Szczegółowe informacje nt. dodatku osłonowego dostępne są na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Rządowa Tarcza Antyinflacyjna (dodatek osłonowy) lub pod numerem telefonu: 24 367-66-36.

Wnioski o dodatek osłonowy można pobrać ze strony internetowej Ośrodka lub osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Terminy wypłat świadczeń w marcu 2022 roku

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty świadczeń w miesiącu marcu 2022 roku odbędą się w następujących terminach:

 • 10 marca – świadczenia wychowawcze,
 • 24 marca – pomoc społeczna i stypendia socjalne,
 • 25 marca – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Informacja o wypłacie pierwszej transzy dodatku osłonowego zostanie podana w terminie późniejszym.

Projekt "Mamy Działamy!!!"

logo opsPowiatowy Urząd Pracy w Płocku rozpoczyna realizację projektu pilotażowego pt. „MAMY działamy!!!", którego celem jest aktywizacja zawodowa 30 kobiet zarejestrowanych w PUP w Płocku, które z różnych przyczyn nie powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

W ramach projektu kandydatki będą mogły skorzystać z:

 • programu „staż MAMA" - skierowanego do kobiet nieposiadających doświadczenia zawodowego związanego w danym zawodzie, które z różnych przyczyn nie mogą/nie chcą powrócić do aktywności zawodowej w pełnym wymiarze czasu pracy. Program zakłada organizację staży w formule elastycznej w wymiarze odpowiadającym 1/2 etatu dla pracowników, przewidzianych na okres do 6 miesięcy.
 • programu „zatrudnienie MAMA", który skierowany jest do kobiet silnie zmotywowanych 
 • i gotowych do powrotu na rynek pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Program zakłada organizację zatrudnienia refundowanego w formule elastycznej na okres do 6 miesięcy.

Przewidziano również narzędzia wspierające, w postaci: 

 • bonu „start+" – wypłacanego jednorazowo, przed rozpoczęciem wsparcia głównego, przeznaczony na zaspokojenie potrzeb związanych z podjęciem pracy np. wizyta u fryzjera, kosmetyczki, zakup ubrania;
 • bonu „mobilność+" – wypłacanego przez okres do 6 miesięcy na pokrycie kosztów transportu zarówno do miejsca odbywania danej formy jak i np. dojazdu po dziecko;
 • bonu „opieka+" - wypłacanego przez okres do 6 miesięcy na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 8 w czasie odbywania danej formy przez uczestniczkę projektu pilotażowego (np. zatrudnienie opiekunki, zapewnienie miejsca w  żłobku/przedszkolu/klubie malucha itp.).

 Plakat-MAMY-DZIALAMY

Szczegółowe informacje można uzyskać:
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku pod nr tel. (24) 267-46-60
lub na stronie internetowej plock.praca.gov.pl

Terminy wypłat świadczeń w lutym 2022 roku

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu lutym 2022 roku odbędą się w następujących terminach:

 • 9 luty – świadczenia wychowawcze,
 • 24 luty – pomoc społeczna,
 • 25 luty – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Terminy wypłat świadczeń w styczniu 2022 roku

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty przyznanych świadczeń w miesiącu styczniu 2022 roku odbędą się w następujących terminach:

 • 14 stycznia – świadczenia wychowawcze,
 • 26 stycznia – pomoc społeczna,
 • 27 stycznia – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Dodatek osłonowy

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o możliwości składania wniosków o dodatek osłonowy w ramach Rządowej Tarczy Antyinflacyjnej. Nowe świadczenie ma zapewnić wsparcie finansowe osobom o niskich dochodach, a także uchronić je przed ubóstwem energetycznym.

Więcej informacji znajduje się na stronie internetowej Ośrodka w zakładce Rządowa Tarcza Antyinflacyjna (dodatek osłonowy) lub pod numerem telefonu: 24 367-66-36

Wniosek o dodatek osłonowy można pobrać ze strony internetowej Ośrodka lub osobiście w Dziale Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej (od 12 stycznia br.) w godzinach urzędowania.

 

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies