Aktualności

Nowe wnioski od 1 lipca online

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że od dnia 1 lipca 2018r. można składać wnioski elektroniczne na nowy okres zasiłkowy 2018/2019 o świadczenia dla rodzin to jest:

1. świadczenia „Dobry start” 300 zł dla ucznia,
2. świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”,
3. świadczenia alimentacyjne z Funduszu Alimentacyjnego,
4. zasiłki rodzinne i dodatki do zasiłku rodzinnego,
5. specjalny zasiłek opiekuńczy,

za pośrednictwem strony Ministerstwa Rodziny empatia.mrpips.gov.pl, poprzez bankowość elektroniczną oraz e-puap.

Szczegółowe zasady przyznawania poszczególnych świadczeń rodzinnych dostępne są w zakładce GOPS.

Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr telefonu 24 367 66 37 lub kom. 731 039 500

Uprawnienia z Karty Dużej Rodziny

logo ops

Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo zostało partnerem Karty Dużej Rodziny. Dzięki temu rodziny wielodzietne będą mogły liczyć na dofinansowanie do 3 tys. zł na zakup kotła gazowego.

Wnioski o w/w dofinansowanie będzie można składać w Biurach Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny od dnia 2 maja br. Zainteresowani będą mogli zlikwidować dotychczasowe źródło ciepła na paliwo stałe, jak również zakupić i zainstalować jako źródło ogrzewania kocioł kondensacyjny zasilany paliwem gazowym.

Więcej informacji na stronie internetowej: www.mpips.gov.pl

Oferta pracy dla Pracownika Socjalnego

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała poszukuje do pracy osoby na stanowisko pracownika socjalnego w wymiarze pełnego etatu.

 

Wymagania kwalifikacyjne:
1. posiadanie obywatelstwa polskiego,
2. stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na stanowisku pracownika socjalnego,
3. niekaralność za przestępstwo popełnione umyślnie,
4. posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz posiadanie pełni praw publicznych,
5. posiadanie nieposzlakowanej opinii,
6. wykształcenie niezbędne do wykonywania zawodu pracownika socjalnego zgodne z art. 116 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej ( Dz.U. 2017r. poz. 1769 z późn. zm.) to jest:
a) posiadanie dyplomu ukończenia kolegium służb społecznych, lub;
b) ukończone studia wyższe na kierunku praca socjalna, lub;
c) do dnia 31 grudnia 2013r. ukończone studia wyższe o specjalności – praca socjalna na jednym z kierunków:

 • pedagogika,
 • pedagogika specjalna,
 • politologia,
 • polityka społeczna,
 • psychologia,
 • socjologia,
 • nauki o rodzinie,

7. mile widziana wiedza specjalistyczna:

 • znajomość przepisów ustawy o pomocy społecznej, Kodeksu postępowania administracyjnego, ustawy o ochronie danych osobowych, zagadnień z zakresu samorządu terytorialnego, innych ustaw i rozporządzeń związanych z pracą na stanowisku pracownika socjalnego,
 • umiejętność interpretacji przepisów prawnych związanych z pomocą społeczną,

8. znajomość obsługi komputera (Microsoft Office, środowisko Windows),
9. prawo jazdy kat. „B” i własny samochód.

 

Na zgłoszenia oczekujemy do dnia 18 maja 2018r. listownie na adres Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała lub na skrzynkę elektroniczną adres:Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Terapia zdrowia psychicznego

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała zaprasza do udziału w projekcie „Terapia zdrowia psychicznego” osoby zamieszkujące na terenie gminy Stara Biała powyżej 65 roku życia z zaburzeniami psychicznymi, chorującymi m. in. na: depresje, zaburzenia lękowe, schizofrenię, chorobę afektywna dwubiegunową.

Więcej informacji dla osób zainteresowanych na załączonym plakacie

 plakat-vide

Centrum Wsparcia dla osób w stanie kryzysu psychicznego

Centrum Wsparcia działa od miesiąca grudnia 2017 r. w ramach NFZ i udziela wsparcia osobom w kryzysie. Linia telefoniczna jest bezpłatna. logo ops

Więcej informacji dla osób zainteresowanych na stronie www.liniawsparcia.pl i na załączonej ulotce.

 

 

 kryzys-psych-ulotka

WAŻNE dla osób niepełnosprawnych i ich rodzin

logo opsOsobom niepełnosprawnym z terenu gminy Stara Biała posiadającym aktualne orzeczenie o niepełnosprawności Polskie Towarzystwo Osób Niepełnosprawnych Zarząd Główny w Łodzi.

1. może przekazać nieodpłatnie następujący sprzęt rehabilitacyjny:
a) rowery rehabilitacyjne stacjonarne,
b) orbitrexy,
c) steppery,
d) materace przeciwodleżynowe zasilane sprężarką,
e) balkoniki,
f) obuwie ortopedyczne,
g) okulary korekcyjne,
h) materace, wałki, piłki do rehabilitacji,
i) inhalatory wspomagające oddychanie,
j) kule,
k) wózki inwalidzkie manualne,
l) bieżnie,

2. może dofinansować zakup nowego sprzętu refundowanego przez NFZ i PFRON w zakresie udziału własnego pacjenta takiego jak;
a) rotory,
b) stabilizatory,
c) łóżka rehabilitacyjne i pielęgnacyjne,
d) wózki inwalidzkie elektryczne itp.

3. może opłacać zabiegi rehabilitacyjnych.

Bliższe informacje można uzyskać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej Stara Biała lub pod nr tel. 24 367-66-32 w godzinach urzędowania Ośrodka.

Projekt „Włącz się do gry”

logo opsProjekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych i bezrobotnych, korzystających lub kwalifikujących się do wsparcia ze środków publicznych. Projekt jest współfinansowany ze środków UE i udział w projekcie jest bezpłatny. Dla osób zainteresowanych więcej informacji w załączonej ulotce.

 

ulotka-wl-do-gry

Zaktywizowane mazowieckie

logo opsCentrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. prowadzi nabór do projektu „Zaktywizowane mazowieckie” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020.

Projekt skierowany jest do osób w wieku 30 lat i więcej, zamieszkujących teren województwa mazowieckiego, biernych zawodowo, będących w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, należących do co najmniej jednej z niżej wymienionych grup:

 • osoby powyżej 50 roku życia,
 • kobiety,
 • osoby niepełnosprawne,
 • osoby o niskich kwalifikacjach.

Celem głównym projektu jest zwiększenie szans na zatrudnienie osób biernych zawodowo z obszaru województwa mazowieckiego, znajdujących się w trudnej sytuacji poprzez objęcie kompleksowym i indywidualnym wsparciem wynikającym z opracowanego Indywidualnego Planu Działania.

Oferowane wsparcie w ramach projektu:

 • Poradnictwo zawodowe (z opracowaniem Indywidualnego Planu Działania)
 • Pośrednictwo Pracy
 • Szkolenie zawodowe z zakresu: 
  - Technik prac biurowych,
  - Specjalista ds. rachunkowości, kadr, płac,
  - Przedstawiciel handlowy
 • 3-miesięczny staż zawodowy.

Ponadto w ramach projektu zapewniono Uczestnikom: materiały szkoleniowe i catering, zwrot kosztów dojazdu, stypendium szkoleniowe i stażowe, badania lekarskie, ubezpieczenie NNW podczas odbywania stażu oraz możliwość zdobycia certyfikatu potwierdzającego nabycie kwalifikacji zawodowych.

 

Szczegółowe informacje dotyczące projektu i warunków uczestnictwa dostępne są w Biurze projektu: Centrum Szkoleń i Innowacji Sp. z o.o. w Radomiu, ul. Młynarska 10, lok 11, 26-610 Radom,

tel. 81 534 60 98, 512 039 526,
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Od szkolenia do zatrudnienia - EFS

logo opsCentrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku prowadzi nabór do projektu „Od szkolenia do zatrudnienia - EFS”. 

Projekt skierowany jest do osób będących między 18 a 24 rokiem życia (w chwili przystąpienia do projektu osoba musi mieć ukończone 18 lat i nie może mieć ukończonych 25), nieuczących się (wyjątkiem są studia w systemie zaocznym), nie pracujących oraz nie zarejestrowanych w Urzędzie Pracy jako bezrobotne. Projekt skierowany jest również do osób posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, rodziców/opiekunów prawnym dziecka/osoby z niepełnosprawnościami oraz osób żyjących w gospodarstwie domowym korzystającym ze świadczeń pomocy społecznej.

Zajęcia i kursy w projekcie:
1. Grupowe oraz indywidualne doradztwo zawodowe
2. Grupowe oraz indywidualne wsparcie psychologiczne
3. Kreowanie wizerunku (zajęcia ze stylistą, metamorfoza - zakup ubrań ok 700zł/osobę)
4. Zajęcia z zakresu zapobiegania depresji wśród młodzieży
5. Kurs języka angielskiego
6. Warsztaty przygotowujące do usamodzielnienia się uczestników
7. Kurs prawa jazdy kat. B
8. Indywidualne pośrednictwo pracy w zakresie organizacji staży zawodowych
9. Kurs zawodowy (spawacz MAG 135, sprzedawca z obsługą kas fiskalnych i programu do fakturowania, magazynier z obsługą wózka widłowego). Stypendium szkoleniowe dla uczestników odbywających szkolenie zawodowe (997,40 zł brutto + śr. 284,46 zł składki ZUS)
10. Staże zawodowe (zgodne tematycznie z kursem zawodowym) u pracodawców ze stypendium dla uczestnika przez okres 3 miesięcy. Stypendium dla uczestników odbywających staż zawodowy (997,40 zł brutto + 284,46 zł składki ZUS x 3 mies.)

Uczestnicy objęci zostaną ubezpieczeniem NNW na czas trwania projektu. Podczas zajęć przewidziano również posiłek oraz zadbano o dofinansowanie kosztów dojazdu.

Zakończenie projektu przewidziano na 31.08.2018

Udział w projekcie jest całkowicie bezpłatny.

Centrum Edukacji i Pracy Młodzieży OHP w Płocku
ul. Padlewskiego 5 lok. 65c
tel. 242640542

Projekt: "Od stażu do angażu"

logo opsFundacja Instytut Rozwoju Regionalnego od dnia 1 stycznia 2018 r. rozpocznie realizację Projektu współfinansowanego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego pt. „Od stażu do angażu – aktywizacja społeczno–zawodowa osób z niepełnosprawnościami”.

 

Oferowane wsparcie w ramach projektu:

•             3-miesieczne płatne staże,

•             poradnictwo prawne i obywatelskie,

•             doradztwo psychologiczne,

•             pośrednictwo pracy,

•             doradztwo zawodowe,

•             wsparcie coacha i trenera pracy,

•             kursy zawodowe,

•             warsztaty podnoszące kompetencje społeczne.

 

Grupą docelową projektu są 72 osoby z niepełnosprawnościami z terenu województwa mazowieckiego (również lekkim i umiarkowanym stopniem niepełnosprawności).

Kryteria naboru to: orzeczenie o niepełnosprawności, zamieszkanie w woj. mazowieckim, status osoby osoba niepracującej, a także poziom motywacji do wejścia na rynek pracy.

Preferowane do objęcia wsparciem są osoby korzystające z Programu Operacyjnego Pomoc Żywnościowa i kobiety.

Osoby zainteresowane udziałem w projekcie prosimy o:

przesyłanie swojego CV lub mailowego zgłoszenia na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

lub o kontakt telefoniczny z Biurem projektu:

FIRR Oddział Warszawa, Plac Konstytucji 5/4, Warszawa, tel. (22) 400 50 73.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2018 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies