Aktualności

Realizacja dodatku osłonowego

logo opsDodatek osłonowy stanowi kluczowy element rządowej tarczy antyinflacyjnej, który ma zniwelować rosnące ceny energii, gazu i żywności. Przysługuje gospodarstwu domowemu, którego przeciętne miesięczne dochody nie przekraczają 2100 zł w gospodarstwie jednoosobowym albo 1500 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym.

W naszej gminie z tej formy pomocy skorzystało już 577 gospodarstw domowych. Dotychczas wydatkowano na ten cel kwotę 406 033,27 zł.

Kolejne wypłaty dodatku osłonowego dla mieszkańców gminy będą sukcesywnie realizowane po przekazaniu przez wojewodę dotacji.

dodatek oslonowy

Terminy wypłat świadczeń w maju 2022 roku

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje o terminach wypłat świadczeń w miesiącu maju 2022 roku:

 • 10 maja – świadczenia wychowawcze,
 • 26 maja – pomoc społeczna,
 • 27 maja – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Ponadto utworzona została podstrona Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała: Terminarz wypłat - gdzie na bieżąco aktualizowane będą najbliższe terminy wypłat świadczeń.

Wypłata jednorazowego świadczenia - obywatele Ukrainy

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłata jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł dla obywateli Ukrainy przebywających na terenie naszej gminy nastąpi w dniu 28 kwietnia 2022 r.

Виплата одноразової грошової допомоги громадянам УКРАЇНИ - 28 квітня 2022 року.

Terminy wypłat świadczeń w kwietniu 2022 roku

logo opsKierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłaty świadczeń w miesiącu kwietniu 2022 roku odbędą się w następujących terminach:

 • 12 kwietnia – świadczenia wychowawcze,
 • 26 kwietnia – pomoc społeczna,
 • 27 kwietnia – świadczenia rodzinne i alimentacyjne.

Rekrutacja: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała ogłasza nabór uczestników do resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022 finansowanego ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Nabór zgłoszeń do Programu rozpocznie się 1 kwietnia i potrwa do 15 kwietnia 2022 r.

Informacje dotyczące Programu oraz rekrutacji uczestników znajdują się w zakładce Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała: „Opieka Wytchnieniowa” – edycja 2022.

Szczegółowych informacji o Programie udzielają pracownicy socjalni Ośrodka: tel. (24) 367 66 31, (24) 367 66 32, (24) 367 66 33, 731 798 500.

Dodatek osłonowy - pierwsza rata

logo opsGminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała informuje, że wypłata pierwszej raty dodatku osłonowego dla osób, które złożyły wnioski o wypłatę tego dodatku w miesiącu styczniu br. - nastąpi w dniu: 29.03.2022 r.

"Posiłek w szkole i w domu" w 2022 r.

logo opsGmina Stara Biała w 2022 roku realizuje zadanie publiczne współfinansowane ze środków przekazywanych przez Wojewodę Mazowieckiego w ramach programu wieloletniego „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023. Udział środków przekazywanych przez Wojewodę stanowi 63% kosztów zadania, natomiast ze strony gminy 37% kosztów.

Plan dotacji Wojewody na realizację powyższego programu wynosi  50 652,00 zł.

Realizatorem programu jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała.

flaga godl

Posilek

Jednorazowe świadczenie pieniężne dla uchodźców z Ukrainy

logo opsUprzejmie informujemy, że uchodźcy z Ukrainy przebywający na terenie gminy mogą składać wnioski o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego w wysokości 300 zł na osobę, przeznaczonego na utrzymanie, w szczególności na pokrycie wydatków na żywność, odzież, obuwie, środki higieny osobistej oraz opłaty mieszkaniowe.

Świadczenie to zgodnie z art. 31 Ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, przysługuje obywatelowi Ukrainy, którego pobyt na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest uznawany za legalny i który został wpisany do rejestru PESEL. Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego składa osoba uprawniona, jej przedstawiciel ustawowy, opiekun tymczasowy albo osoba sprawująca faktyczną pieczę nad dzieckiem.

Prawidłowo wypełnione wnioski należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, w godzinach pracy Ośrodka (poniedziałek, wtorek, czwartek, piątek godz. 7.00 – 15.00, środa godz. 8.00 – 16.00).

Poniżej wzór wniosku:
- Wniosek o wypłatę jednorazowego świadczenia pieniężnego [.pdf]

Telefon i czat zaufania dla dzieci i młodzieży

logo opsTowarzystwo Przyjaciół Dzieci uruchomiło nową ogólnopolską linię pomocy psychologicznej dla dzieci i młodzieży. Specjaliści, psycholodzy i pedagodzy dyżurują pod tel. 800 119 119 codziennie w godzinach 14 - 20.

Kontakt ze specjalistą dzieci i nastolatkowie mogą nawiązać także przez specjalny czat zaufania dostępny na stronie https://800119119.pl

telefon zaufania

Program „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022

logo opsGmina Stara Biała otrzymała 48 960,00 zł w ramach środków Funduszu Solidarnościowego dofinansowanie na realizację resortowego Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Opieka wytchnieniowa” - edycja 2022.

Głównym celem Programu „Opieka wytchnieniowa” jest wsparcie członków rodzin lub opiekunów sprawujących bezpośrednią opiekę nad:
- Dziećmi z orzeczeniem o niepełnosprawności,
- Osobami ze znacznym stopniem niepełnosprawności albo orzeczeniami równoważnymi.  

Realizacja Programu pozwoli na czasowe odciążenie od codziennych obowiązków łączących się ze sprawowaniem opieki, zapewni opiekunom czas na odpoczynek i regenerację a także załatwienie swoich osobistych spraw. Liczba i rozkład godzin będzie indywidualnie ustalany z opiekunami i dopasowany do ich potrzeb.

Szczegółowe informacje o rekrutacji do Programu zostaną opublikowane w terminie do 31.03.2022 r.

 Plakat - wytchnieniowa

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies