Herb Gminy Stara Biała

Uchwałą Nr 66/IX/07 z dnia 22 listopada 2007 roku Rada Gminy Stara Biała ustanowiła herb Gminy Stara Biała.

Herb Gminy Stara Biała

Podstawa historyczna

Herb Gminy Stara Biała stanowi tarcza typu hiszpańskiego jako najbardziej rozpowszechniona w naszym kraju. Jest to tarcza jednopolowa tłem czerwonym, na którym umieszczone są na osi tarczy dwa znaki graficzne: korona (złota) i pod nią herb Lubicz (biały). Korona ma nawiązywać do trzech elementów miejscowej tradycji historycznej:

 • okresu, gdy tutejsze włości stanowiły własność panującego (po inkorporacji Mazowsza w 1495 roku do Korony i powstania województwa płockiego),
 • posiadania dóbr bialskich w latach 1545-1555 przez królową Bonę Sforzę, żonę Zygmunta III Starego,
 • element trzeci - patronką parafii w Starej Białej jest Jadwiga Śląska (1174-1243), żona Henryka Brodatego, kanonizowana już w 1267 roku, czyli w zaledwie 24 lata po jej śmierci.

Herb Lubicz nazywany też w polskiej heraldyce Libicz, Luba, Lubow czy Łuba należy do najstarszych herbów szlacheckich w Polsce. Powszechnie przyjmuje się, że powstał w końcu XII wieku, około 1190 roku. Był bardzo rozpowszechniony wśród rodów polskich. Heraldycy doliczyli się blisko 900 nazwisk używających tego herbu. Do najsławniejszych Polaków pieczętujących się herbem Lubicz należał żyjący w XVII wieku hetman Stefan Żółkiewski. Na terenie gminy Stara Biała najbardziej zasłużonym rodem używającym tego herbu byli Piwniccy, związani z obecnym terenem gminy Stara Biała blisko 100 lat, od 1852 roku do 1945 roku. W 1852 roku Eugeniusz Piwnicki, właściciel majątku Sikórz, nabył dobra Srebrna drogą licytacji od Roberta Fuhrmanna, wysokiego urzędnika dworu carskiego. Dobra te przekazał swojemu synowi Stanisławowi. Piwniccy skoligaceni byli z innym zasłużonym rodem mazowieckim Zielińskimi, z których pochodził Gustaw Zieliński, poeta i kolekcjoner, którego zbiory bibliofilskie dały początek dzisiejszej bibliotece im. Zielińskich Towarzystwa Naukowego Płockiego. Piwniccy wybudowali w Srebrnej pałac położony w obszernym założeniu parkowym, które projektować miał słynny Stefan Celichowski, Sam pałac był dziełem architekta Kornelego Gabrielskiego, w swoim czasie bardzo wziętego budowniczego. Piwniccy wraz z Zielińskimi położyli ogromne zasługi dla rozwoju tej części Mazowsza, zwłaszcza na polu kultury, sztuki i oświaty. Pałace w Srebrnej i Sikorzu były miejscem pobytu czołowych twórców polskich, w tym Antoniego Słonimskiego, Juliana Tuwima, Tadeusza Dołęgi-Mostowicza, Hieronima Morstina i innych. Obecnie pałac w Srebrnej stanowi jeden z najlepiej utrzymanych na Mazowszu obiektów zabytkowych. Jego właścicielem jest PKN Orlen. Herb Lubicz posiada w błękitnym polu podkowę srebrną ocelami w dół. Na barku i w środku podkowy znajdują się srebrne krzyże kawalerskie. W klejnocie natomiast, który w tej wersji herbu nie będzie używany - trzy pióra strusie.

Opis graficzny

Tarcza hiszpańska wpisana jest w prostokąt o stosunku boków 5:6. Dolny brzeg tarczy opiera się na okręgu o średnicy równej szerokości tarczy. W odległości 1/12 wysokości tarczy i od górnej krawędzi umieszczona jest złota korona o wysokości 3/12, a w odległości 1/24 od niej znajduje się srebrny herb Lubicz o wysokości 6/12 wysokości tarczy. Herb Lubicz pozostaje w odległości 3/24 od dolnego brzegu tarczy. Szerokość korony to 11/20 szerokości tarczy, a szerokość herbu Lubicz to 8/20 szerokości tarczy. Korona oraz herb Lubicz są położone symetrycznie wokół osi pionowej tarczy. Tarcza obwiedziona jest czarną linią o grubości 1,5 proc. szerokości tarczy. Zamiennie kolor złoty stosować można w grafice jako żółty, (CMYK: 5 Magenta i 100 Yellow), natomiast srebrny jako biały. Kolorystyka tarczy CMYK: 100 Magenta, 100 Yellow. Właściciel herbu może na bazie posiadanego uzasadnienia i kolorystyki utworzyć ozdobną wersję herbu oraz równolegle opracować sztandar i flagę gminy.

Pliki do pobrania:

jpgHerb Gminy Stara Biała (CDR)15.6 KB
jpgHerb Gminy Stara Biała (RGB 24 bity)117.75 KB
jpgHerb Gminy Stara Biała (CMYK 32 bity)228.93 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies