Aktualności

Nabór wniosków - utylizacja azbestu

InformacjaInformacja

dla mieszkańców Gminy Stara Biała, którzy w 2020 r. chcą skorzystać z pomocy przy demontażu, odbiorze i utylizacji wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informuję, że Gmina Stara Biała w 2020 roku będzie starała się pozyskać środki finansowe na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest znajdujących na dachach, które zgodnie z obowiązującymi przepisami może wykonać tylko specjalistyczna firma. Gmina będzie starała się również o pozyskanie środków finansowych na odbiór zdjętego wcześniej azbestu.

Wszystkie zainteresowane osoby, które w 2020 roku planują dokonać usunięcia wyrobów zawierających azbest i chcą uzyskać pomocy w realizacji ww. zadania proszone są o niezwłoczne zgłoszenie się do Urzędu Gminy Stara Biała w celu pobrania wniosku oraz załączników. Wniosek dostępny jest również na stronie internetowej Gminy Stara Biała: www.starabiala.pl w zakładce Aktualności.

Wypełnione dokumenty należy złożyć w Urzędzie Gminy Stara Biała z siedzibą w Białej przy ul. Jana Kazimierza 1, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 5 czerwca 2020 r.

Zaznacza się, że realizacja tego zadania będzie możliwa wyłącznie w przypadku uzyskania przez Gminę środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

Jednocześnie informuję, że wykonanie nowego pokrycia dachowego, a także uzyskanie pozwolenia na budowę lub zgłoszenie planowanego demontażu do Wydziału Architektury i Budownictwa Starostwa Powiatowego w Płocku należy do obowiązków właściciela nieruchomości.

Wójt
Sławomir Wawrzyński

pdfWNIOSEK - Usuwanie wyrobów zawierających azbest.pdf744.75 KB

Elektroniczny odpis aktu stanu cywilnego

Informacja 1Dostępna jest rozszerzona wersja e-usługi umożliwiająca wnioskowanie online o odpis aktu stanu cywilnego. Dzięki niej odpis aktu stanu cywilnego można uzyskać od ręki – w wersji elektronicznej. Dokument jest generowany bezpośrednio z Systemu Rejestrów Państwowych (SRP), a następnie automatycznie przesyłany na skrzynkę wnioskodawcy Mój Gov.
Nowa odsłona e-usługi to jedno z działań Rozwoju Systemu Rejestrów Państwowych. Więcej informacji na stronie www.gov.pl.

odpis aktu www

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego już działa!

InformacjaWypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i  wspomagającego już działa!

Głównym zadaniem naszej wypożyczalni jest ułatwienie dostępu osobom niesamodzielnym do bezpłatnego sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego, które ze względu na wiek, stan zdrowia lub niepełnosprawność potrzebują opieki lub wsparcia w związku z niemożnością samodzielnego wykonywania co najmniej jednej z podstawowych czynności dnia codziennego.

Wypożyczalnia dedykowana jest osobom powyżej 60 roku życia, osobom niepełnosprawnym i niesamodzielnym i prowadzona jest w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

W naszej wypożyczalni będzie można bezpłatnie wypożyczyć: balkoniki, chodziki rehabilitacyjne, rotory do kończyn górnych i dolnych, wózki inwalidzkie, łóżka antyodleżynowe.

Do korzystania z usług wypożyczalni uprawnione są osoby mieszkające na terenie Gminy Stara Biała, które posiadają zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że są osobami niesamodzielnymi i wymagają danego sprzętu wspomagającego lub pielęgnacyjnego.

Godziny otwarcia wypożyczalni:

- w poniedziałki, wtorki, czwartki, piątki w godzinach 7:00 – 15:00;

- w środy w godzinach 8:00 – 16:00

Wypożyczalnia sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego została utworzona w ramach realizacji projektu RPMA.09.02.01-14-c715/19 pn. „ZWIĘKSZENIE DOSTĘPNOŚCI USŁUG SPOŁECZNYCH W GMINIE STARA BIAŁA” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014 – 2020, Oś priorytetowa IX. Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej, Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.

logoprojektzwok

Wszystkie osoby zainteresowane zapraszamy do przeczytania szczegółowych informacji zawartych w Regulaminie oraz do kontaktu z pracownikiem gminy pod numerem telefonu 24 366 87 29, pokój 5.

pdfRegulamin_sprzetu_pielęgnacyjnego_i_wspomagającego.pdf

pdfZałącznik_nr_1_Wykaz_sprzętu_pielęgnacyjnego_i_wspomagajacego.pdf

pdfZałącznik_nr_2_Wniosek_o_uzyczenie_sprzętu.pdf

pdfZałącznik_nr_3_Umowa_uzyczenia_sprzętu.pdf

pdfKlauzula_informacyjna_dotycząca_przetwarzania_danych_osobowych.pdf

Przedszkola otwarte, ale w ograniczonym zakresie

przedszkole www maleW środę, 6 maja do przedszkoli w Wyszynie i Nowych Proboszczewicach wróciły dzieci. W Wyszynie pojawiło się 22 dzieci, a w Nowych Proboszczewicach 5.

Więcej

4 maja – Dzień Strażaka

florian www maleW dniu Świętego Floriana, patrona strażaków, życzymy Druhnom i Druhom z jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu naszej gminy, wszelkiej pomyślności, dużo zdrowia, tylu powrotów z akcji co wyjazdów. Dziękujemy za poświęcenie, za trud, za wielki dar serca, jakim jest Wasza służba i zaangażowanie. Niech zawsze przyświecają Wam idee Waszego patrona – Św. Floriana.
Dh Sławomir Wawrzyński, Wójt Gminy Stara Biała
Małgorzata Lewandowska, Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała
Dh Stanisław Wiśniewski, Prezes Zarządu Oddziału Gminnego ZOSP RP

2 maja – Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej

flaga mala wwwW sobotę, 2 maja będziemy świętować Dzień Flagi Rzeczypospolitej Polskiej. Pamiętajmy, aby wywiesić na naszych domach biało-czerwoną.

Więcej

Maseczki dla gminy

maska www malaPłocka spółka Neo-Tec przekazała bezpłatnie naszej gminie 1000 sztuk maseczek. Zadeklarowała też swoją pomoc, jeśli byłaby potrzeba zakupu większej liczby maseczek lub innych środków ochrony.

Więcej

Uzupełniające nabory kandydatów na członków OKW

InformacjaPoniżej przedstawiamy Komunikat Komisarzy Wyborczych w Płocku I i II w sprawie naborów uzupełniających kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych.

Więcej

Wsparcie dla uczniów w ramach programu „Zdalna szkoła”

Informacja 126 laptopów, niezbędnych do zdalnego nauczania, trafi do szkół z terenu gminy Stara Biała. Gmina pozyskała na ten cel  70 tys. zł z programu „Zdalna szkoła”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Więcej

Trwają prace w Nowych i Starych Proboszczewicach

probo budowa www maleTrwają intensywne prace podczas realizacji drugiego etapu inwestycji „Budowa części ul. Mazowieckiego i Hermana oraz przebudowa części ul. Hermana, Szacherskiego i Konopnickiej w miejscowościach Nowe i Stare Proboszczewice”. To największa drogowa inwestycja w tym roku w naszej gminie, a jej planowane zakończenie to koniec października.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies