Aktualności

Płatność bezgotówkowa w Urzędzie Gminy Stara Biała

Polska bezgotowkowaUprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy Stara Biała istnieje możliwość wykonywania płatności bezgotówkowych.


Usługa realizowana jest w ramach „Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej”, prowadzonym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A..

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz Uchwały Nr 315/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjmi pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego.

Więcej

Bezpłatne badania mammograficzne

mamografia-minW dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) od 900 do 1500 w Białej, przy ul. Jana Kazimierza 1, obok Urzędu Gminy i Przychodni będą przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat. Panie nie objęte programem (powyżej 35 roku życia) mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 100 zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: mammo-med.pl, zapisy pod numerami telefonu: /58/ 325 76 02 lub przez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego

akcyzaWójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że rolnicy, którzy chcą odzyskać w 2019 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinni w terminie:

 • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Więcej

Kwalifikacja wojskowa 2019

Kwalifikacja wojskowa 2019, potocznie nazywana komisją lub poborem do wojska, rozpocznie się na terenie kraju 4 lutego b. r. Termin jej ogłoszenia, zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej, został wyznaczony na 18 stycznia 2019 roku. Na kwalifikację wojskową 2019 mają obowiązek stawić się przede wszystkim mężczyźni z terenu Gminy Stara Biała urodzeni w 2000 roku. Każdy otrzyma od Wójta Gminy Stara Biała imienne wezwanie na kwalifikację wojskową, w którym wskazany będzie termin i miejsce stawienia się. Na terenie powiatu płockiego kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w okresie od 11 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r., z dniem dodatkowym 15 marca 2019 r.

Więcej

Zaproszenie na szkolenie

mor-logoMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku zaprasza na szkolenie „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wybranych działań", które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Więcej

Punkty Konsultacyjne do spraw uzależnień

InformacjaGminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Białej uprzejmie informuje, że n/w punkty w 2019 roku będą czynne:

Więcej

Opłata za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej

InformacjaUprzejmie informujemy, że w dniu 20 września 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy – Prawo wodne oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1722), która wprowadziła obowiązek składania oświadczeń wójtowi (burmistrzowi lub prezydentowi miasta) przez podmioty obowiązane do ponoszenia opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej.

Więcej

Bezpłatna mammografia

mamografia-minW dniu 21 stycznia 2019 r. (poniedziałek) w Białej, przy ul. Jana Kazimierza 1, obok Urzędu Gminy i Przychodni będą przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku od 50 do 69 lat. Zapisy pod numerami telefonu: 58 666 24 44 lub przez Internet na stronie: www.mammo.pl

Więcej

Konsultacje dot. nowych statutów sołectw

Ogłoszenie

Na podstawie § 3 ust. 3 uchwały Nr 22/III/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 27 grudnia 2018 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami w sprawie statutów jednostek pomocniczych Gminy Stara Biała (Dz. Urz. Woj. Maz. poz. 13332) zawiadamia się mieszkańców Gminy Stara Biała, że w dniach od 15.01.2019 r. do 28.01.2019 r., włącznie, zostają wyłożone do wglądu projekty nowych statutów sołectw – celem ich skonsultowania z mieszkańcami.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies