Aktualności

Uwaga mieszkańcy!

Informacja 1W związku z awarią instalacji przesyłającej ścieki do oczyszczalni „Czajka” w Warszawie informujemy, że na terenie naszej gminy woda dla mieszkańców Brwilna, Maszewa, Maszewa Dużego oraz częściowo Mańkowa i Nowego Trzepowa, dostarczana jest przez Wodociągi Płockie. Prosimy więc o śledzenie komunikatów Wodociągów Płockich dotyczących jakości wody.
W przypadku pozostałych miejscowość w naszej gminie woda jest dostarczana przez Gospodarkę Komunalną „Stara Biała” i jest zdatna do spożycia.
Komunikat Wodociągów Płockich w związku z awarią kolektora ściekowego w Warszawie - tutaj

Parafialne dożynki w Starej Białej

dozynki biala www maleW samo południe w niedzielę, 30 sierpnia w kościele w Starej Białej świętowano dożynki parafii św. Jadwigi Śląskiej. Podczas uroczystości dziękowano Bogu za możliwość zebrania plonów, a rolnikom za ich ciężką pracę.

Więcej

Wotum zaufania i absolutorium dla wójta

sesja 15 www maleWszyscy radni byli za udzieleniem wójtowi wotum zaufania i absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. To były jedne z najważniejszych punktów XV sesji Rady Gminy Stara Biała. Ale radni zdecydowali też o wykreśleniu z porządku obrad punktów dotyczących zmian w budżecie gminy.

Więcej

Deklaracje do NZOZ Asmed

osrodek www malyOd 1 lipca w ośrodku zdrowia w Nowych Proboszczewicach podstawową opiekę zdrowotną prowadzi NZOZ Asmed z Mochowa.

Więcej

Harmonogram zajęć i warsztatów Klubu Seniora wrzesień 2020

Harmonogram zajęć   i warsztatów dla uczestników Klubu Seniora w ramach projektuInformacja

„Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała

wrzesień 2020

Maszewo Duże Hala Widowiskowo - Sportowa ( sala 108)

2 wrzesień ( środa) godz. 16.00 – 18.00 sala 108    p. Marzena Bonkowska

3 wrzesień ( czwartek) godz. 16.00 – 17.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

3 wrzesień (czwartek) godz. 17.00 – 18. 00 zajęcia sportowe p. Michał Buczyński

9 wrzesień ( środa) godz. 16.00- 18.00 sala 108 rękodzieło p. Anna Dałek

10 wrzesień ( czwartek) godz. 16.00 – 18.00 sala 108   zajęcia kulinarne p. Kazimiera Pawłowska

16 wrzesień ( środa) godz. 16.00 – 18.00 sala 108 rękodzieło p. Anna Dałek

17 wrzesień ( czwartek) godz. 16.00- 17.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

17 wrzesień ( czwartek) godz. 17.00 – 18.00 zajęcia ruchowe p. Michał Buczyński

23 wrzesień ( środa) godz. 16.00 – 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

24 wrzesień ( czwartek) godz. 16.00 – 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

30 wrzesień ( środa) godz. 16.00- 18.00 sala 108 p. Marzena Bonkowska

Dziarnowo świetlica wiejska

4 wrzesień (piątek) godz. 16.00 – 17.00 p. Marzena Bonkowska

4 wrzesień (piątek) godz. 17.00- 18.00 zajęcia ruchowe p. Michał Buczyński

7 wrzesień ( poniedziałek) godz. 15.00 – 17.00 zajęcia kulinarne p. Kazimiera Pawłowska

11 wrzesień ( piątek) godz. 16.00 – 18.00 rękodzieło p. Anna Dałek

14 wrzesień ( poniedziałek) godz. 15. – 16.00 p. Marzena Bonkowska

14 wrzesień ( poniedziałek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia ruchowe p. Michał Buczyński

21 wrzesień (poniedziałek) godz. 15.00 – 17.00 p. Marzena Bonkowska

25 wrzesień piątek) godz. 16.00 – 18.00 rękodzieło p. Anna Dałek

28 wrzesień ( poniedziałek) godz. 15.00- 17.00 p. Marzena Bonkowska

Powszechny Spis Rolny 2020 – jakie będą pytania?

sps rolny pytania - grafika miniWyniki spisu rolnego są jedynym źródłem pozwalającym dokładnie scharakteryzować polskie rolnictwo, a zebrane dane posłużą władzom lokalnym i centralnym do podejmowania trafnych decyzji strategicznych. Dlatego udział w spisie oraz udzielenie dokładnych, wyczerpujących i zgodnych z prawdą odpowiedzi jest w najlepszym interesie samych rolników.

Więcej

Wygrała hala w Maszewie Dużym

gala tp www maleXIII edycja plebiscytu „Z Tumskiego Wzgórza – Wydarzenie 2019 r.”, organizowanego przez „Tygodnik Płocki”, okazała się szczęśliwa dla naszej gminy. W kategorii „Z Ziemi Płockiej” zwyciężyło bowiem otwarcie hali w Maszewie Dużym.

Więcej

XV Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 27 sierpnia 2020 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XV Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIV Sesji Rady Gminy. pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
 6. Raport o stanie Gminy Stara Biała za 2019 rok:
  a) przedstawienie Raportu, pobierz Raport
  b) debata nad Raportem,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2019 rok. pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 rok. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020 – 2025. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średniej ceny jednostki paliwa w Gminie Stara Biała, w roku szkolnym 2020/2021. pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na wynajęcie lokalu w miejscowości Nowe Proboszczewice, ul. Floriańska 7. pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie powierzenia Gminie Brudzeń Duży części zadań Gminy Stara Biała z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego. pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże. pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stara Biała. (dot. działki o nr ewid. 112/11)  pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stara Biała. (dot. działki o nr ewid. 82/4) pobierz projekt
 17. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Stare Proboszczewice. pobierz projekt
 18. Sprawy różne.
 19. Zakończenie obrad.    

Więcej

Dokumentacja na drogi

debowa www malePonad 660 tys. wyda Urząd Gminy na opracowanie dokumentacji dotyczących budowy kilkunastu dróg i ulic w naszej gminie. To pierwszy, bardzo ważny etap, tych drogowych inwestycji.

Więcej

Chcesz zapytać o spis rolny? Zadzwoń!

spis rolny www maleOd poniedziałku, 17 sierpnia pod numerem 22 279 99 99 będzie działać specjalna infolinia Powszechnego Spisu Rolnego 2020.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies