Aktualności

Konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Stara Biała

InformacjaWójt Gminy Stara Biała
ogłasza konkursy na kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych i przedszkola prowadzonych przez Gminę Stara Biała.

https://bip.starabiala.pl/zarzadzenie/8755/zarzadzenie-nr-50-2024

docxKLAUZULA_INFORMACYJNA_dla_kandydata.docx22.32 KB

PSZOK w Ogorzelicach będzie nieczynny

pszokwww maleW piątek, 31 maja oraz w sobotę, 1 czerwca, Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach będzie nieczynny.  Zapraszamy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobiernikach,  poniedziałek – piątek w godz. 10.00 - 18.00, sobota w godz. 8.00-14.00 z wyjątkiem świąt i dni ustawowo wolnych od pracy.

Więcej

Urząd Gminy nieczynny

ug www malyW piątek, 31 maja, Urząd Gminy Stara Biała, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminna Biblioteka Publiczna, będą nieczynne.

Więcej

Wiceprzewodniczący i wynagrodzenie wójta

sesja 2 www malePodczas II sesji Rady Gminy Stara Biała, radni wybrali wiceprzewodniczącego. Został nim Adam Pawłowski. Za jego kandydaturą opowiedziało się 10 radnych, a pięcioro było przeciw. Radni zdecydowali też o wynagrodzeniu wójta.

Więcej

Plan ogólny - etap składania wniosków

InformacjaZgodnie z Obwieszczeniem Wójta Gminy Stara Biała z dnia 21 maja 2024 roku o przystąpieniu do sporządzenia planu ogólnego gminy Stara Biała, zawiadamiam o możliwości składania wniosków do projektu planu ogólnego w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 lipca 2024 r.

Czym jest plan ogólny?

Zgodnie z ustawą o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2023 r. poz. 1688), dokument o nazwie plan ogólny powinien zostać uchwalony do końca 2025 roku. Plan ogólny to nowy rodzaj dokumentu planistycznego, który obejmować będzie obszar całej gminy z wyjątkiem terenów uznanych za tereny zamknięte. Zastąpi on dotychczas obowiązujące studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego. Jest to dokument, który będzie decydował o kierunkach rozwoju gminy na najbliższe lata. Ustalenia planu ogólnego będą wiążące przy sporządzaniu miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz decyzji o warunkach zabudowy.

Jak składać wnioski?

Bardzo ważne, by wnioski składane były za pośrednictwem obowiązkowego formularza dotyczącego aktu planowania przestrzennego. Każdy wnioskujący musi w nim wskazać imię i nazwisko albo nazwę oraz adres zamieszkania albo siedziby oraz adres poczty elektronicznej, o ile taki posiada, a także wskazać, czy jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym nieruchomości objętej wnioskiem oraz może podać dodatkowe dane do kontaktu takie jak adres do korespondencji lub numer telefonu. Nie podanie przedmiotowych danych skutkować będzie pozostawieniem wniosku bez rozpoznania.

Formularz w postaci papierowej dostępny jest w Urzędzie Gminy Stara Biała, pokój nr 2, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, a w formie dokumentu elektronicznego dostępny jest w Biuletynie Informacji Publicznej urzędu pod adresem: https://bip.starabiala.pl/artykuly/892/plan-ogolny oraz pod poniższym artykułem.

Więcej

II Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 23 maja 2024 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się II Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad I Sesji Rady Gminy. protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy. projekt uchwały
 6. Powołanie Komisji Rewizyjnej. projekt uchwały
 7. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji. projekt uchwały
 8. Powołanie stałych komisji Rady Gminy. projekt uchwały , projekt uchwały
 9. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok. projekt uchwały
 10. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Stara Biała. projekt uchwały
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://starabiala.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady

Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Mały park w Wyszynie

park wyszyna www maleGmina podpisała umowę z wykonawcą na zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie. Na ponad 2,5 tys. mkw. powstanie mały park m.in. z fontanną.

Więcej

Informacja dla rolników – przymrozki wiosenne 2024

przymrozki- miniDo tutejszego urzędu wpłynęły zgłoszenia od sadowników o szkodach w uprawach drzew owocowych spowodowanych niekorzystnym zjawiskiem atmosferycznym - przymrozkami wiosennymi.

Wobec powyższego rolnicy, którzy ponieśli straty z tego tytułu mogą składać wnioski o ich oszacowanie w terminie do 22 maja 2024 r., w siedzibie Urzędu Gminy Stara Biała w pokoju nr 9.    

Do wniosku trzeba dołączyć kserokopię wniosku o płatności bezpośrednie na 2024 r. (wniosek bez mapek) składany do ARiMR, w celu potwierdzenia poprawności podanych powierzchni upraw.

Druk wniosku jest załączony do niniejszej informacji lub można go pobrać w pokoju nr 9 w Urzędzie Gminy. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 24 366 87 27.

pdfWniosek o oszacowanie szkód938.62 KB

Projekt Akademia GOZ

InformacjaKrajowa Izba Gospodarcza oraz Instytut ADN sp. z o.o. sp. k. zapraszają do udziału w projekcie Akademia GOZ.

Projekt realizowany jest w ramach programu Fundusze Europejskie dla Rozwoju Społecznego 2021-2027 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.

GOZ – Gospodarka o Obiegu Zamkniętym lub inaczej gospodarka cyrkularna (Circular Economy) to model biznesowy który minimalizuje zużycie surowców oraz powstawanie odpadów. Jej celem jest zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i poziomu wykorzystania energii.

Pierwsza runda naboru wniosków trwa do 20 maja 2024 r.

Grupa docelowa: Do udziału w projekcie zapraszeni: 490 kobiet i 400 mężczyzn pracujących w mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstwach, które chcą rozwinąć lub wdrożyć procesy gospodarki o obiegu zamkniętym.

Cel projektu: Dzięki otrzymanemu wsparciu, pracodawcy i ich pracownicy/pracowniczki będą mogli wziąć udział w szkoleniach i działaniach doradczych, które zwiększą świadomość znaczenia i korzyści z wdrożenia GOZ w przedsiębiorstwie.

pdfPlakat informacyjny o Projekcie231.39 KB

pdfZaproszenie na 16.05.2024.278.58 KB

Informacja Komisarza Wyborczego

InformacjaKomisarz Wyborczy w Płocku I informuje o możliwości dokonywania dodatkowych zgłoszeń kandydatów do obwodowych komisji wyborczych i terminie oraz miejscu losowań członków.

pdfInformacja Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 13 maja 2024 r.207.66 KB

 

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies