Aktualności

L Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 30 stycznia 2024 roku (tj. wtorek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się L Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLIX Sesji Rady Gminy. pobierz protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok. pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Płockiego. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Bronowo Kmiece. pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zniesienia pomnika przyrody. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia Gminy Stara Biała do realizacji Programu „Opieka wytchnieniowa” dla jednostek samorządu Terytorialnego - edycja 2024. pobierz projekt
 10. Przedstawienie Raportu z realizacji Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Stara Biała za lata 2021-2022. pobierz Raport
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.

Więcej

Klub Seniora - Harmonogram na styczeń 2024

Informacja

Harmonogram zajęć dla uczestników Klubu Seniora w Gminie Stara Biała

STYCZEŃ 2024

Zajęcia sportowe - Maszewo Duże Hala Widowiskowo - Sportowa

4 stycznia (czwartek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe - p. Łukasz Rakowski

9 stycznia (wtorek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

11 stycznia (czwartek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

16 stycznia (wtorek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

18 stycznia (czwartek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

23 stycznia (wtorek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

25 stycznia (czwartek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

30 stycznia (wtorek) godz. 16.00 – 17.00 zajęcia sportowe -
p. Łukasz Rakowski

Zajęcia z rękodzieła, spotkania integracyjne

Spotkania w Kamionkach

10 stycznia (środa) godz. 16.00 – 18.00 - p. Marzena Bonkowska

24 stycznia (środa) godz. 16.00 – 18.00 - p. Marzena Bonkowska

Spotkania w Maszewie Dużym

11 stycznia (czwartek) godz. 17.00 – 19.00 - p. Marzena Bonkowska

18 stycznia (środa) godz. 17.00 – 19.00 - p. Marzena Bonkowska

Ponadto:

W dniu 26 stycznia (piątek) koncert w Szkole muzycznej, godz. 19:00

Serdecznie zapraszamy !

Plany działań priorytetowych Dzielnicowych

InformacjaNa prośbę Kierownika Posterunku Policji w Starej Białej Urząd Gminy zamieszcza poniżej informację o planowanych priorytetowych działaniach realizowanych przez Dzielnicowych na terenie poszczególnych rejonów w okresie od 1 stycznia 2024 roku do 30 czerwca 2024 roku.

pdfInformacja Kierownika Posterunku Policji w Starej Białej111.15 KB

Zawiadomienie Starosty Płockiego


InformacjaZawiadomienie Starosty Płockiego o wyłożeniu do wglądu osób zainteresowanych projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Biała, gmina Stara Biała.

pdfZawiadomienie Starosty Płockiego196.3 KB

Normal 0 21 false false false PL X-NONE X-NONE

Zawiadomienie Starosty Płockiego

Zadanie publiczne dot. sportu – wyniki konkursu

konsultacje-2013W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dokonano wyboru organizacji  pozarządowych, które w roku 2024 otrzymają dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności sekcji sportowych, szkolenia sportowe obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera załącznik „Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert”.

pdfInformacja o wynikach otwartego konkursu ofert318.08 KB

Świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością

Informacja1 stycznia weszły w życie przepisy, które wprowadziły świadczenie wspierające dla osób z niepełnosprawnością. Świadczenie przyznaje i wypłaca Zakład Ubezpieczeń Społecznych. Aby osoba z niepełnosprawnością mogła otrzymać to świadczenie, powinna najpierw uzyskać od wojewódzkiego zespołu ds. orzekania o niepełnosprawności (WZON) decyzję o ustaleniu poziomu potrzeby wsparcia.

Więcej

Seniorze nie daj się oszukać

InformacjaUrząd Komisji Nadzoru Finansowego zaprasza seniorów i ich opiekunów na webinarium (spotkanie online) „Bezpieczny senior - jak nie dać się oszukać w Internecie” organizowane w ramach projektu Centrum Edukacji dla Uczestników Rynku – CEDUR, we współpracy z Komendą Główną Policji oraz Ministerstwem Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Więcej

Gminne Kolędowanie 2024

koledowanie www malePo raz 11. odbyło się Gminne Kolędowanie. I po raz 11. publiczność po koncercie zgotowała artystom owację na stojąco. W hali w Maszewie Dużym, w niedzielę, 7 stycznia, wystąpiła Gminna Orkiestra Dęta oraz zespół „Uratowani”.

Więcej

Informacja dla posiadaczy drobiu

ptasia grypa www maleInformujemy, że wojewoda mazowiecki rozporządzeniem z dnia 21 grudnia 2023 r.  w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, miasta stołecznego Warszawy, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego, węgrowskiego i żuromińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2023 r. poz. 14729) nakazał, na terenie wyżej wymienionych powiatów i miast, utrzymywanie drobiu w zamknięciu.

Więcej

Zaproszenie do składania ofert

InformacjaZaproszenie do składania ofert „Remont drewnianego kościoła parafialnego p.w. Świętego Andrzeja Ap. w Brwilnie”

Zamawiający - Parafia Rzymskokatolicka p.w. św. Andrzeja Ap. w Brwilnie, ul. Słoneczna 8, 09-400 Brwilno zaprasza do składania ofert na realizację inwestycji pn. „Remont drewnianego kościoła parafialnego p.w. Świętego Andrzeja Ap. w Brwilnie”.

Dokumentacja dotycząca postępowania pod linkiem:  https://bip.starabiala.pl/artykul/21/8427/zaproszenie-do-skladania-ofert-remont-drewnianego-kosciola-parafialnego-p-w-swietego-andrzeja-ap-w-brwilnie

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies