Aktualności

Dzień Sołtysa

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i członkom Rad Sołeckich z terenu gminy Stara Biała składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym oraz pomyślności i wytrwałości w rozwiązywaniu spraw dotyczących lokalnej społeczności. Niech sprawowana funkcja dostarcza Wam wielu radości oraz zasłużonego uznania społecznego życzą:

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne - wyniki

Wójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego.

Więcej

Informacja dla osób wnioskujących o dowód osobisty

InformacjaW związku z wdrożeniem od 4 marca 2019 r. dowodów osobistych z warstwą elektroniczną, w dniach 27 lutego – 3 marca 2019 r. zaplanowano przerwy techniczne. Wszystkie dowody osobiste, które zostaną wydane na podstawie wniosków złożonych od 4 marca 2019 r. będą miały warstwę elektroniczną. To zmiana wymagająca technicznych prac serwisowych.

Więcej

Plan ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego

InformacjaDyrektor Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych informuje o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu planu ochrony Brudzeńskiego Parku Krajobrazowego.

Projekt planu ochrony został wyłożony do publicznego wglądu na okres od 08.02.2019 r. do 04.03.2019 r. w siedzibie Mazowieckiego Zespołu Parków Krajobrazowych w Otwocku ul. Sułkowskiego 11. Wersja elektroniczna została zamieszczona na stronie www.parkiotwock.pl na BIP w dziale ogłoszenia.

Więcej

Gazyfikacja Nowych i Starych Proboszczewic

Polska Spółka Gazownictwa sp. z o. o. udzieliła, na prośbę Urzędu Gminy, odpowiedzi dotyczącej gazyfikacji miejscowości. Pismo publikujemy w załączeniu.

pdfBudowa gazociągu śc w m. Nowe i Stare Proboszczewice330.18 KB

Wybory sołtysów i rad sołeckich

urna-wyborczaZgodnie z Uchwałą Nr 33/IV/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 lutego 2019 r. w sprawie zarządzenia wyborów do samorządu mieszkańców  wsi na terenie gminy Stara Biała, Wójt Gminy Stara Biała zwołuje zebrania wiejskie mieszkańców poszczególnych sołectw, według Harmonogramu określonego w Zarządzeniu Nr 9.2019 Wójta Gminy Stara Biała z dnia 12 lutego 2019 r. w sprawie ustalenia harmonogramu zebrań wiejskich na terenie gminy.

Więcej

Plany działań priorytetowych Dzielnicowych

InformacjaNa prośbę Kierownika Posterunku Policji w Starej Białej Urząd Gminy zamieszcza poniżej informację o planowanych priorytetowych działaniach realizowanych przez Dzielnicowych na terenie poszczególnych rejonów w okresie od 1 stycznia 2019 roku do 30 czerwca 2019 roku.

Więcej

Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 7 lutego 2019 r.

Obwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 07.02.2019 r. o wszczęciu postępowania o wydanie zezwolenia na realizacje inwestycji drogowej pn. „Rozbudowa drogi gminnej w miejscowości Trzepowo  gmina. Stara Biała.

Szczegóły w załączonym poniżej dokumencie.

pdfObwieszczenie Starosty Płockiego z dnia 7 lutego 2019 r.1.04 MB

Zaproszenie na szkolenie

mor-logoMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku zaprasza na szkolenie „Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu pochodzenia rolniczego - dyrektywa azotanowa i wodna", które odbędzie się dnia 13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Więcej

Nabór wniosków - utylizacja azbestu

InformacjaInformacja
 dla mieszkańców Gminy Stara Biała, którzy w 2019 r. chcą uzyskać dofinansowanie na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Stara Biała w 2019 roku będzie starał się pozyskać środki na demontaż i utylizację azbestu, którą zgodnie z obowiązującymi przepisami może wykonać tylko specjalistyczna firma. Będziemy starali się również o pozyskanie funduszy na odbiór zdjętego wcześniej azbestu.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies