Aktualności

Zaproszenie na szkolenie

mor-logoMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku zaprasza na szkolenie „Zasady ochrony wód przed zanieczyszczeniami związkami azotu pochodzenia rolniczego - dyrektywa azotanowa i wodna", które odbędzie się dnia 13 lutego 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Więcej

Nabór wniosków - utylizacja azbestu

InformacjaInformacja
 dla mieszkańców Gminy Stara Biała, którzy w 2019 r. chcą uzyskać dofinansowanie na demontaż i utylizację wyrobów zawierających azbest

Uprzejmie informuję, że Urząd Gminy Stara Biała w 2019 roku będzie starał się pozyskać środki na demontaż i utylizację azbestu, którą zgodnie z obowiązującymi przepisami może wykonać tylko specjalistyczna firma. Będziemy starali się również o pozyskanie funduszy na odbiór zdjętego wcześniej azbestu.

Więcej

Informacja do właścicieli i zarządców obiektów

InformacjaInformacja Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego w Płocku do właścicieli i zarządców obiektów budowlanych w związku z potencjalnymi zagrożeniami występującymi w okresie zimowym.

Więcej

IV Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach IV Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się dnia 7 lutego 2019 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej

Płatność bezgotówkowa w Urzędzie Gminy Stara Biała

Polska bezgotowkowaUprzejmie informujemy, że w Urzędzie Gminy Stara Biała istnieje możliwość wykonywania płatności bezgotówkowych.


Usługa realizowana jest w ramach „Programu upowszechniania płatności bezgotówkowych w administracji publicznej”, prowadzonym przez Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z Krajową Izbą Rozliczeniową S.A..

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450, 650, 723 i 1365) oraz Uchwały Nr 315/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjmi pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego.

Więcej

Bezpłatne badania mammograficzne

mamografia-minW dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) od 900 do 1500 w Białej, przy ul. Jana Kazimierza 1, obok Urzędu Gminy i Przychodni będą przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat. Panie nie objęte programem (powyżej 35 roku życia) mogą wykonać badanie odpłatnie w cenie 100 zł. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: mammo-med.pl, zapisy pod numerami telefonu: /58/ 325 76 02 lub przez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego

akcyzaWójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że rolnicy, którzy chcą odzyskać w 2019 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinni w terminie:

 • od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r.

Więcej

Kwalifikacja wojskowa 2019

Kwalifikacja wojskowa 2019, potocznie nazywana komisją lub poborem do wojska, rozpocznie się na terenie kraju 4 lutego b. r. Termin jej ogłoszenia, zgodnie z rozporządzeniem ministra spraw wewnętrznych i administracji oraz ministra obrony narodowej, został wyznaczony na 18 stycznia 2019 roku. Na kwalifikację wojskową 2019 mają obowiązek stawić się przede wszystkim mężczyźni z terenu Gminy Stara Biała urodzeni w 2000 roku. Każdy otrzyma od Wójta Gminy Stara Biała imienne wezwanie na kwalifikację wojskową, w którym wskazany będzie termin i miejsce stawienia się. Na terenie powiatu płockiego kwalifikacja wojskowa przeprowadzona zostanie w okresie od 11 lutego 2019 r. do 12 marca 2019 r., z dniem dodatkowym 15 marca 2019 r.

Więcej

Zaproszenie na szkolenie

mor-logoMazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku zaprasza na szkolenie „Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – charakterystyka wybranych działań", które odbędzie się w dniu 30 stycznia 2019 r. (środa) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies