Aktualności

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Plakat rachmistrz miniaturaInformacja o otwartym i konkurencyjnym
naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

z uwzględnieniem wytycznych Wojewódzkiego Biura Spisowego
w Warszawie otrzymanymi w dniu 24.06.2020 r.

Wójt Gminy Stara Biała
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Więcej

XIV Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 25 czerwca 2020 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy.  pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brudzeń Duży na realizację zadania związanego z renowacją zabytku.  pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020-2025.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.  pobierz plik
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.  

Więcej

Przebudowa ulic

Informacja 1Gmina podpisała umowy na przebudowę ul. Irysowej w Nowych Proboszczewicach i budowę ul. Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w Brwilnie.

Więcej

Filmowe informacje z naszej gminy

Informacja 1Garść filmowych informacji z naszej gminy, a wśród nich m.in. kwestie związane z budową dróg, o szansach na szybki internet w gminie, o półkoloniach w wakacje, można znaleźć tutaj

Zaczął się egzamin ósmoklasistów

egzamin www malePunktualnie o godz. 9.00, we wtorek, 16 czerwca ósmoklasiści rozpoczęli swój pierwszy poważny egzamin w życiu. W szkołach w naszej gminie egzamin zdaje 112 uczniów.

Więcej

Szerokopasmowy Internet

InformacjaSzanowni Mieszkańcy Gminy Stara Biała
Informujemy Państwa, że  na terenie gminy Stara Biała, w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, firma NEXERA sp. z o.o.  rozpoczyna  etap prac projektowych.
Przedstawiciele w/w firmy zgłoszą się do Państwa z oświadczeniami oraz umowami, których wzory prezentujemy w załącznikach. W dokumentach tych nie jest obowiązkowe podawanie nr PESEL.
Czynności powyższe są niezbędne do realizacji zadania w zakresie projektowym i wykonawczym  budowy światłowodu na terenie gminy.
Bardzo proszę o przychylne przyjęcie przedstawicieli firmy projektowej ponieważ jest to w naszym wspólnym interesie.

Więcej

Urząd Gminy zamknięty 12 czerwca

Informacja 1W piątek, 12 czerwca Urząd Gminy będzie nieczynny. To dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Więcej

Wybory 2020 - e-usługi

InformacjaInformujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:

•    Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
•    Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Więcej

Dofinansowanie na drogę

umowa droga trzepowo www maleWójt, Sławomir Wawrzyński podpisał z marszałkiem Mazowsza, Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie modernizacji drogi w Nowym Trzepowie. Dofinansowanie pochodzi z budżetu samorządu Mazowsza na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i wynosi 65 tys. zł.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies