Aktualności

Ogólnokrajowy Konkurs „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”

InformacjaKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Płocku zaprasza właścicieli gospodarstw rolnych  do udziału w XVIII Ogólnokrajowym Konkursie „Bezpieczne Gospodarstwo Rolne”.

Więcej informacji w załączonej ulotce i Regulaminie Konkursu.

Więcej

O pożarach wiedzą wszystko

turniej ppoz www malyWeronika Janiszewska i Jakub Patrowicz okazali się najlepsi podczas gminnych eliminacji Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej „Młodzież zapobiega pożarom”. I to oni będą reprezentować naszą gminę podczas eliminacji powiatowych.

Więcej

Stypendyści z Maszewa i Proboszczewic

stypendia www malePo zimowych feriach w szkołach w Maszewie Dużym i Starych Proboszczewicach zorganizowano uroczyste apele, podczas których wójt Sławomir Wawrzyński wręczył listy gratulacyjne uczniom, którzy otrzymali stypendia za wyniki w nauce i osiągnięcia sportowe.

Więcej

Filmowe informacje z naszej gminy

Informacja 1Garść filmowych informacji z naszej gminy, a wśród nich m.in. kwestie związane z autobusami, budowa ulic w Proboszczewicach, koncert „IRA akustycznie”, można znaleźć tutaj

Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stara Biała na lata 2019-2032

InformacjaUprzejmie informujemy, że opracowany został projekt Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Stara Biała na lata 2019-2032. Projekt Programu dostępny jest poniżej oraz w postaci papierowej w pok. nr 1 Urzędu Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Więcej

Konsultacje Centralnego Portu Komunikacyjnego

InformacjaKonsultacje CPK dot. dokumentu pn. "Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego"

10 lutego 2020 r. rozpoczęły się konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego (dalej: SSL). Projektowany dokument – (SSL), który Państwu przedkładamy, jest efektem pierwszego etapu prac planistycznych, mających na celu określenie ram realizacji przedsięwzięć służących przebudowie i rozbudowie układu komunikacyjnego naszego kraju, w tym wyznaczenie korytarzy, w których będą usytuowane nowe inwestycje kolejowe i drogowe związane z projektem Centralnego Portu Komunikacyjnego. Opracowywany dokument będzie stanowił podstawę dla dalszych prac studialno-projektowych, zmierzających do realizacji ww. przedsięwzięć.

Więcej

Aplikacja mobilna Alarm112

112 108 150Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji uruchomiło aplikację mobilną Alarm 112 do wysyłania zgłoszeń alarmowych do Centrum Powiadamiania Ratunkowego.

Aplikacja ta umożliwia w sytuacji zagrożenia życia, zdrowia, mienia, środowiska, bezpieczeństwa i porządku publicznego przekazanie zgłoszenia alarmowego przez osoby, które nie mogą wykonać połączenia głosowego, w szczególności osoby głuche i niedosłyszące. Poprzez wybranie w aplikacji odpowiednich piktogramów użytkownicy mogą dokonać zgłoszenia w celu poinformowania odpowiednich służb ratunkowych wraz z określeniem lokalizacji i rodzaju zdarzenia. Po dokonaniu zgłoszenia możliwa jest dwustronna komunikacja pomiędzy operatorem numeru alarmowego i użytkownikiem za pomocą SMS. Z poziomu aplikacji można również zadzwonić na numer alarmowy 112.

Wszystkie zgłoszenia dokonane z poziomu aplikacji Alarm112, w trakcie obsługi których nie ma możliwości nawiązania komunikacji z zgłaszającym, są traktowane jako zgłoszenia zasadne i są przez operatora numeru alarmowego przekazane, zgodnie z obowiązującym katalogiem zdarzeń, do odpowiednich służb.

Pamiętaj! Korzystaj z aplikacji mobilnej Alarm112 tylko w sytuacji zagrożenia!

https://www.youtube.com/watch?v=8HEbFwToBC0&feature=emb_title

Numery kont - płatność za odpady

InformacjaSzanowni Mieszkańcy,

Uprzejmie informujemy, że opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać na indywidualny numer rachunku bankowego, który do Państwa dostarczymy. Prosimy wstrzymać się z płatnościami do czasu otrzymania dedykowanego numeru konta i nie regulować płatności na inne konta bankowe.

Informujemy również, że w późniejszym terminie przygotujemy dla Państwa kody kreskowe do naklejania na pojemniki i worki z odpadami. Do tego czasu należy naklejać kody, które Państwo wcześniej otrzymali od Biura ZGRP. W przypadku ich braku wystawiać odpady bez kodów.

Zadanie publiczne dot. turystyki

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm) oraz Uchwały Nr 84/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez propagowanie aktywnych form turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym organizację wycieczek, rajdów i zlotów.

Więcej

Ankieta dotycząca autobusów

autobus www malySzanowni Państwo

W związku ze zmianami w funkcjonowaniu transportu publicznego na terenie naszej gminy i pojawiającymi się opiniami w tej sprawie, Urząd Gminy prosi o wypełnienie krótkiej ankiety, dotyczącej kursowania autobusów KM na terenie gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą Urzędowi Gminy na zdiagnozowanie problemów związanych z kursowaniem autobusów i będą pomocne przy wprowadzeniu ewentualnych zmian.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies