Aktualności

Zapraszamy do zapoznanie się z ofertą sprzedaży wozu strażackiego

InformacjaWójt Gminy Stara Biała
ogłasza I przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego
marki STAR 244L o numerze rejestracyjnym WPL C997

https://bip.starabiala.pl/artykul/21/6687/wojt-gminy-stara-biala-oglasza-i-przetarg-pisemny-ofertowy-na-sprzedaz-samochodu-strazackiego-marki-star-244l-o-numerze-rejestracyjnym-wpl-c997

Inwentaryzacja źródeł ciepła

inwentaryzacja www maleW grudniu 2020 r. zbierane były przez firmę EkoDialog informacje o indywidualnych źródłach ciepła znajdujących się na nieruchomościach. Z przekazanych do Urzędu Gminy danych wynika, że wielu właścicieli nieruchomości nie przekazało informacji o istniejących źródłach ciepła ankieterowi lub przez udostępnioną infolinię firmy EkoDialog.

Więcej

Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

InformacjaKontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Od 1 stycznia 2020 r. w związku ze zmianą obowiązujących przepisów właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne to m.in.: obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, szkoły, przedszkola, biblioteki, świetlice wiejskie, itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość w części przeznaczona jest na cele mieszkaniowe oraz w części prowadzona jest działalność gospodarcza (tzw. nieruchomości mieszane), właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Więcej

Szczepienia przeciwko COVID – 19

szczepionka www maleInformujemy, że zgodnie z Narodowym Programem Szczepień przeciwko COVID-19, 15 stycznia 2021 roku rozpoczyna się rejestracja osób chętnych do szczepień. W pierwszej kolejności dotyczy to seniorów powyżej 80 roku życia, natomiast od 22 stycznia 2021 roku osób, które ukończyły 70 lat. Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie

Na terenie Gminy Stara Biała punkt szczepień będzie zorganizowany w Niepublicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Białej, ul. Jana Kazimierza 1, nr telefonu 24 365 04 17.

Ponadto informujemy, że pacjent ma możliwość zaszczepienia się w dowolnym punkcie szczepień. Wykaz punktów szczepień znajduje się na stronie https://www.gov.pl/web/szczepimysie/punkty-szczepien

Zgodnie z decyzją Wojewody Mazowieckiego gminy zostały zobowiązane do zapewnienia transportu dla osób z ograniczoną mobilnością, w szczególności dowóz do punktu szczepień dla osób starszych i niepełnosprawnych.

Z transportu mogą skorzystać:

- osoby posiadające aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z ww. schorzeniami;

- osoby mające trudności z dostępem do punktu szczepień (np. niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień lub pomocy w dowiezieniu ze strony rodziny czy opiekunów).

Po otrzymaniu informacji z punktu szczepień o wyznaczonym terminie szczepienia osoby zainteresowane skorzystaniem z tej formy transportu do punktu szczepień mogą kierować zgłoszenia pod nr tel. 24 366 87 10 w godzinach pracy urzędu. Zgłoszenia proszę dokonać najpóźniej w dniu poprzedzającym dzień szczepienia.

Plakat629x880

docxPunkty szczepień Covid

pdfUlotka Szczepimy Się

Dlaczego warto się zaszczepić - link do filmu

Gdzie Szukać Informacji - link do fimlu

Przetestowana Szczepionka - link do flmu

Szczepimy się - link do filmu

Szczepienia w naszej gminie

szczepionka www maleOd piątku, 15 stycznia NZOZ „Biała” rozpoczyna zapisy pacjentów 80+ na szczepienia przeciwko COVID-19. Na terenie naszej gminy jedyny punkt szczepień znajduje się w NZOZ „Biała” w Białej.

Więcej

Wnioski na odbiór odpadów wielkogabarytowych i remontowo - budowlanych

znak smieciUprzejmie informujemy, że w ramach odbioru odpadów komunalnych istnieje możliwość oddawania odpadów wielkogabarytowych, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych opon, przeterminowanych leków i chemikaliów, zużytych baterii i akumulatorów oraz odpadów budowlanych i rozbiórkowych niezawierających gruzu i styropianu budowlanego.

Formularze zgłoszeniowe są dostępne na stronie internetowej starabiala.pl w zakładce „Odpady” lub w Urzędzie Gminy Stara Biała, pok. nr 11 (I piętro).
Formularz należy wypełnić i przysłać drogą elektroniczną, za pośrednictwem operatora pocztowego lub złożyć osobiście w Urzędzie Gminy, pok. nr 11 (I piętro) do 28 lutego 2021 r. oraz do 31 sierpnia 2021 r. dla zbiórki jesiennej. Zgłoszenia, które wpłyną po upływie określonego powyżej terminu nie zostaną zrealizowane.

Odbiorowi nie podlegają:

 • odpady powstałe w ramach prowadzonej działalności gospodarczej (np. meble
  z pensjonatów, drukarki, monitory komputerowe, świetlówki itp.) oraz rolniczej
  (np. opony od maszyn rolniczych, opakowania po środkach ochrony roślin, folie rolnicze itp.).
 • gruz budowlany, styropian budowlany, papa i produkty pochodne, smoła i produkty pochodne;
 • odpady powstające w wyniku remontów i budów wymagających pozwolenia
  na budowę, zgłoszenia zamiaru budowy lub wykonania robót budowlanych;
 • odpady, które powstały w wyniku wykonywania prac budowlanych przez wykonawcę robót budowlanych.

Zgłoszenia odbioru odpadów mogą dokonać właściciele nieruchomości, którzy złożyli
już deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Wnioski na odbiór odpadów wielkogabarytowych i remontowo - budowlanych

Zadanie publiczne dot. sportu – wyniki konkursu

konkurs orgWójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację w 2021 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera załącznik „Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert”.

pdf„Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert”.

Badanie wzroku

Informacja 1Firma Opto-Med zaprasza w środę, 20 stycznia na komputerowe badanie wzroku. Oko-Bus stanie przed Urzędem Gminy w Białej, a badanie będzie można wykonać w godz. 13.00-15.00.

Więcej

Pomoc dla osób uzależnionych i współuzależnionych

Informacja 1Gminna Komisja ds. Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Białej uprzejmie informuje, że w 2021 roku jest możliwość bezpłatnego korzystania z usług gabinetu psychologicznego i punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies