Aktualności

Dopłaty i podatki

sesja nr 46 www maleStawki podatku od nieruchomości oraz dopłaty do wody i ścieków były kluczowymi uchwałami podczas XLVI sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się w czwartek, 28 września. Obie uchwały radni przyjęli jednogłośnie.

Więcej

Wszystkiego dobrego Pani Haniu!

biblio emeryt www maleŁzy wzruszenia cisnęły się do oczu podczas oficjalnego pożegnania kierownik naszej Gminnej Biblioteki Publicznej - Hanny Smardzewskiej, która odchodzi na emeryturę.

Więcej

Nieruchomość do sprzedaży

Informacja 1Wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Stara Biała przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu ustnego nieograniczonego.

Więcej

Wybory 2023 - Informacja

urna mala wwwZgodnie z art. 37e ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. - Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2022 r. poz. 1277 ze zm.) wyborca niepełnosprawny o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności w rozumieniu ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych oraz wyborca, który najpóźniej w dniu głosowania kończy 60 lat, mają prawo do bezpłatnego transportu z:

Więcej

Laptopy dla czwartoklasistów

laptopy www malePierwsi uczniowie klas IV z naszych szkół otrzymali laptopy w ramach rządowego programu „Laptop dla ucznia”. W sumie w naszej gminie laptopy dostanie 122 uczniów. Koszt programu w naszej gminie to ponad 356 tys. zł.

Więcej

Wybory 2023 - obwody głosowania w gminie Stara Biała

InformacjaInformujemy, że postanowieniem Nr 64/2023 Komisarza Wyborczego w Płocku I z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmian w podziale Gminy Stara Biała na stałe obwody głosowania na terenie Gminy Stara Biała utworzonych zostało 5 nowych obwodów głosowania i tym samym 5 nowych siedzib obwodowych komisji wyborczych. Podział na obwody głosowania jest stały i obowiązuje we wszystkich wyborach i referendach, do których zastosowanie znajdą przepisy Kodeksu wyborczego, czyli w wyborach Prezydenta RP, do Sejmu i Senatu RP, do Parlamentu Europejskiego oraz w wyborach samorządowych i referendach.

Więcej

XLVI Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 28 września 2023 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się XLVI Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

Więcej

Sprawdź swój internet

Informacja 1Minister Cyfryzacji od 1 stycznia 2023 roku uruchomił portal INTERNET.GOV.PL – usługę, dzięki której każdy może: sprawdzić, czy w wybranej lokalizacji jest dostępny szerokopasmowy internet i jacy operatorzy go oferują; zgłosić potrzebę dostępu do internetu; zgłosić pustostan, czyli budynek, w którym nie jest potrzebny dostęp do internetu; dowiedzieć się o planowanych rozbudowach sieci szerokopasmowej.

Więcej

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi – wyniki konsultacji

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje o zakończeniu konsultacji projektu „Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024”.

W czasie trwania konsultacji do Urzędu Gminy Stara Biała nie zgłoszono w formie pisemnej oraz drogą elektroniczną żadnych uwag, opinii, wniosków dot. przedmiotu konsultacji.

Więcej

Jubileusz DPS Brwilno

jubel dps brwilno www maleSpołeczność DPS Brwilno świętowała w poniedziałek, 18 września, jubileusz 60-lecia powstania placówki. W prezencie od naszej gminy mieszkańcy DPS-u otrzymali nowy, sporych rozmiarów telewizor.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies