Aktualności

Kompostujesz płacisz mniej

sesja 22 www maleRadni podjęli decyzję o nowych stawkach za odbiór odpadów. Od 1 marca podstawowa stawka wyniesie 33 zł od osoby w gospodarstwie domowym. Ale tę kwotę można znacznie obniżyć. Wystarczy kompostować bioodpady. Wtedy ulga wynosi aż 8 zł od osoby. Podstawowa stawka zmniejsza się więc do 25 zł, czyli do takiej jaka jest obecnie.

Więcej

XXII Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 11 lutego 2021 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXII Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XXI Sesji Rady Gminy.  pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie postanowienia o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne.  pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty, ustalenia stawki opłaty za pojemnik i worek o określonej pojemności przeznaczony do zbierania odpadów komunalnych na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno – wypoczynkowe oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże.  pobierz projekt
 9. Sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad.

Więcej

Plan działania dzielnicowych

policja www maleNa prośbę Kierownika Posterunku Policji w Starej Białej, Urząd Gminy zamieszcza informację o planowanych priorytetowych działaniach realizowanych przez dzielnicowych na terenie poszczególnych rejonów w okresie od 1 stycznia do 30 czerwca 2021 r.

Więcej

Nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych

nabory miniaturka

Ogłoszenie o naborze kandydatów na rachmistrzów spisowych


Dnia 29 stycznia 2021 r., na podstawie art. 24 ust. 1 pkt. 6 ustawy z dnia 9 sierpnia 2019 r. o narodowym spisie powszechnym ludności i mieszkań w 2021 r. (Dz.U. z 2019 r. poz.1775, z późn.zm.) - zwanym dalej NSP 2021


Wójt Gminy Stara Biała - Gminny Komisarz Spisowy
w Gminie Stara Biała

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów spisowych wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej w 2021 r. spisu powszechnego NSP 2021.

Więcej

Konsultacje społeczne projektu Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej”

Informacja 1Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi skierowało do konsultacji społecznych projekt Planu Strategicznego dla Wspólnej Polityki Rolnej na lata 2023 – 2027, które potrwają do 15 lutego 2021 r.

Więcej

Zwrot podatku akcyzowego

akcyzaUprzejmie informujemy, że rolnicy, którzy zamierzają odzyskać w 2021 r. zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystanego do produkcji rolnej powinni w terminie:

 • od 1 lutego 2021 r. do 1 marca 2021 r.  złożyć odpowiedni wniosek do wójta wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego za okres od 1 sierpnia 2020 r. do 31 stycznia 2021 r., w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2021 r.

Więcej

Zapraszamy do zapoznanie się z ofertą sprzedaży wozu strażackiego

InformacjaWójt Gminy Stara Biała
ogłasza I przetarg pisemny ofertowy na sprzedaż samochodu strażackiego
marki STAR 244L o numerze rejestracyjnym WPL C997

https://bip.starabiala.pl/artykul/21/6687/wojt-gminy-stara-biala-oglasza-i-przetarg-pisemny-ofertowy-na-sprzedaz-samochodu-strazackiego-marki-star-244l-o-numerze-rejestracyjnym-wpl-c997

Kontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

InformacjaKontrole umów na odbiór odpadów komunalnych z nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy

Od 1 stycznia 2020 r. w związku ze zmianą obowiązujących przepisów właściciele nieruchomości niezamieszkałych zobowiązani są do posiadania umowy na świadczenie usług w zakresie obierania odpadów z uprawnionym podmiotem.

Nieruchomości niezamieszkałe, na których powstają odpady komunalne to m.in.: obiekty produkcyjne, usługowe, handlowe, warsztaty, biura, sklepy, szkoły, przedszkola, biblioteki, świetlice wiejskie, itp.

W sytuacji, gdy nieruchomość w części przeznaczona jest na cele mieszkaniowe oraz w części prowadzona jest działalność gospodarcza (tzw. nieruchomości mieszane), właściciele nieruchomości powinni zawrzeć odrębną, dodatkową umowę na wywóz odpadów komunalnych niewytwarzanych w gospodarstwie domowym.

Więcej

Szczepienia w naszej gminie

szczepionka www maleOd piątku, 15 stycznia NZOZ „Biała” rozpoczyna zapisy pacjentów 80+ na szczepienia przeciwko COVID-19. Na terenie naszej gminy jedyny punkt szczepień znajduje się w NZOZ „Biała” w Białej.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2021 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies