Aktualności

Życzenia świąteczne

Radosnych, spokojnych i pełnych rodzinnego ciepła Świąt Narodzenia Pańskiego, a w nadchodzącym roku 2019 zdrowia i szczęścia życzą:

Przewodnicząca Rady Gminy
Małgorzata Lewandowska
Wójt Gminy
Sławomir Wawrzyński

III Sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach III Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 27 grudnia 2018 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej

Informacja o pracy Urzędu

InformacjaW dniu 24 grudnia 2018 roku Urząd Gminy Stara Biała
będzie nieczynny
W dniu 31 grudnia 2018 roku
przyjęcia interesantów do godziny 12:00

Więcej

Informacja dla hodowców owiec, kóz i świń

InformacjaAgencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przypomina, że posiadacz owiec, kóz lub świń dokonuje co najmniej raz na dwanaście miesięcy, nie później jednak niż w dniu 31 grudnia, spisu zwierząt przebywających w siedzibie stada, obejmującego liczbę tych zwierząt.

Więcej

Dofinansowanie OSP ze środków Powiatu Płockiego

Po raz kolejny jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Stara Biała skorzystały z programu pn. „Zakup sprzętu ratowniczego i umundurowania” dofinansowanego ze środków Powiatu Płockiego. Dzięki pomocy udzielonej przez Powiat Płocki doposażone zostały w sprzęt ratowniczy oraz umundurowanie trzy jednostki ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Stara Biała.

Więcej

Sprzęt dla Ochotniczych Straży Pożarnych

W dniu 30 listopada 2018 roku w Urzędzie Gminy Stara Biała odbyło się uroczyste przekazanie dla Ochotniczych Staży Pożarnych z Proboszczewic, Wyszyny i Starej Białej wyposażenia i sprzętu ratownictwa zakupionego ze środków Funduszu Sprawiedliwości - Fundusz Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.

Więcej

Umowa o udzielenie dotacji podpisana

W dniu 30.11.2018 r. została zawarta umowa o udzielenie dotacji w ramach „Rządowego Programu na rzecz Rozwoju oraz Konkurencyjności Regionów poprzez Wsparcie Lokalnej Infrastruktury Drogowej” pomiędzy Wojewodą Mazowieckim a Gminą Stara Biała na realizację zadania pod nazwą „Budowa układu komunikacyjnego Nowa Biała – Maszewo Duże”. Kwota dotacji w wysokości 2 474 088,00 zł stanowi 19,82% kosztów zadania. Zadanie to obejmuje budowę drogi gminnej Nowa Biała – Maszewo Duże, części ulic: Szkolna, Słowackiego, Mickiewicza oraz ulice Sportową i Korczaka.

II Sesja Rady Gminy Stara Biała

Uprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach II Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się w dniu 6 grudnia 2018 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej

Uroczysta inauguracja

W dniu dzisiejszym (21 listopada 2018) odbyło się pierwsze, inauguracyjne posiedzenie nowo wybranej Rady Gminy. Obrady zgodnie z przepisami rozpoczął najstarszy wiekiem wybrany radny – radny senior. W tym przypadku najstarszą okazała się Mirosława Wojtalewicz. Jako Radna Seniorka poprowadziła obrady sesji do wyłonienia przewodniczącego rady. Decyzją rady, na najbliższą kadencję, przewodniczyć jej będzie Małgorzata Lewandowska. Sesje zakończyło ślubowanie Wójta Gminy Stara Biała – Sławomira Wawrzyńskiego.

Uroczyste zakończenie kadencji

15 listopada odbyła się ostatnia, XXXIII Sesja Rady Gminy Stara Biała kadencji 2014-2018. Na początku miała ona typowy, roboczy charakter, a na końcu charakter uroczysty, a wręcz podniosły. O godz. 13.00 Wójt Gminy Stara Biała, Rada Gminy, Sołtysi oraz zaproszeni goście zgromadzili się przed budynkiem Urzędu Gminy, gdzie odsłonięto pamiątkowy obelisk z okazji rocznicy 100-lecia odzyskania przez Polskę niepodległości. Na blisko 3-tonowym głazie (wyszukany na polach sąsiedniej gminy i ufundowany przez Przewodniczącego Rady Gminy Stara Biała – Wojciecha Żółtowskiego) wyryto zaproponowany przez Wójta Gminy Stara Biała Sławomira Wawrzyńskiego, pamiątkowy napis: „niepodległa 1918-2018. W stulecie odzyskania niepodległości Samorząd Gminy Stara Biała kadencja 2014-2018”. Po krótkich przemówieniach Wójta Gminy oraz Przewodniczącego Rady Gminy kamień został poświęcony przez proboszcza Parafii św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej - Ks. kan. Zbigniewa Kanieckiego. Pod obeliskiem kwiaty złożyli radni: Marianna Stawicka oraz Jan Sieradzki.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies