Aktualności

Pierwsze spotkanie Klubu Seniora

seniorzy www male7 lipca odbyło się spotkanie inauguracyjne w ramach Klubu Seniora w Gminie Stara Biała. W spotkaniu wzięło udział 23 seniorek i seniorów.

Więcej

Deszcz pieniędzy dla gminy

umowa mias www malePieniądze od samorządu Mazowsza i kolejne dofinansowanie z Funduszu Dróg Samorządowych, to kolejne środki zewnętrze, które w ostatnich dniach pozyskała nasza gmina. To w sumie ponad 800 tys. zł. A być może to nie koniec pieniędzy, które trafią do naszej gminy.

Więcej

Wyjazdowa komisja radnych

komisja www malePrzede wszystkim inwestycje drogowe wizytowali radni podczas wyjazdowego spotkania połączonych komisji Rady Gminy Stara Biała. Tego typu spotkania odbywają się raz do roku.

Więcej

Walczymy o wóz strażacki!

Informacja 1Nasza gmina ma duże szanse na wywalczenie wozu strażackiego! Wszystko zależy od nas. Jeśli w niedzielę, 12 lipca tłumnie stawimy się przy urnach wyborczych – wóz strażacki może być nasz!

Więcej

Umowa na dotację podpisana

umowa milodroz www malyWójt Sławomir Wawrzyński i wojewoda mazowiecki Konstanty Radziwiłł, podpisali umowę o dofinansowaniu z rządowego Funduszu Dróg Samorządowych rozbudowę drogi w Miłodrożu. Dotacja wynosi ponad 789 tys. zł.

Więcej

Mieliśmy jedną z najwyższych frekwencji w powiecie

urna mala wwwZ 15 gmin w powiecie płockim w naszej gminie była jedna z najwyższych frekwencji w wyborach prezydenckich 28 czerwca. Wyniosła 64,51 proc. W naszej gminie wybory zdecydowanie wygrał Andrzej Duda.

Więcej

Uwaga wyborcy zmiana siedziby OKW Nr 6

InformacjaInformujemy, że siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 mieszcząca się dotychczas w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie, została przeniesiona do nowo powstałego budynku Świetlicy Wiejskiej w Brwilnie, ul. Słoneczna 10 , 09-400 Brwilno.

Obwód głosowania nie uległ zmianie i obejmuje miejscowości Brwilno, Maszewo.

Więcej

Głosujmy bezpiecznie w wyborach Prezydenta RP

InformacjaGłosujmy bezpiecznie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Więcej

Sesja ze zmianami w budżecie

sesja 14 www maleBardzo sprawnie przebiegły obrady XIV sesji Rady Gminy Stara Biała. Radni byli jednomyślni przy głosowaniu uchwał i przewodnicząca Rady Gminy po półtorej godzinie mogła zakończyć sesję. Jedną z najważniejszych uchwał przyjętych przez radnych były zmiany i przesunięcia w budżecie gminy.

Więcej

Darmowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

paragrafNieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej (przedsiębiorcy) prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób, w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4) nieodpłatną mediację,

5)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiazywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. 

Nowelizacja ustawy wprowadza przepisy mówiące, że w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może się odbywać na odległość poprzez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumienia się na odległość oraz poza lokalem punktu. Nie jest wymagane – ze względu na bezpieczeństwo – złożenie pisemnego oświadczenia, że dana osoba nie może ponieść kosztów pomocy prawnej. 

W celu skorzystania z porady nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba proszona jest o kontakt telefoniczny- 24 267 67 76, rejestracja
w godzinach  pracy Starostwa Powiatowego w Płocku tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30.

Czekaj na telefon od prawnika w dniu i o wyznaczonej godzinie porady telefonicznej.

powiatlogopomocprawnalogo

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies