Aktualności

Uwaga wyborcy zmiana siedziby OKW Nr 6

InformacjaInformujemy, że siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 6 mieszcząca się dotychczas w budynku Remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Maszewie, została przeniesiona do nowo powstałego budynku Świetlicy Wiejskiej w Brwilnie, ul. Słoneczna 10 , 09-400 Brwilno.

Obwód głosowania nie uległ zmianie i obejmuje miejscowości Brwilno, Maszewo.

Więcej

Głosujmy bezpiecznie w wyborach Prezydenta RP

InformacjaGłosujmy bezpiecznie w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Więcej

Sesja ze zmianami w budżecie

sesja 14 www maleBardzo sprawnie przebiegły obrady XIV sesji Rady Gminy Stara Biała. Radni byli jednomyślni przy głosowaniu uchwał i przewodnicząca Rady Gminy po półtorej godzinie mogła zakończyć sesję. Jedną z najważniejszych uchwał przyjętych przez radnych były zmiany i przesunięcia w budżecie gminy.

Więcej

Darmowa pomoc prawna dla przedsiębiorców

paragrafNieodpłatna pomoc prawna i nieodpłatne poradnictwo obywatelskie przysługuje osobie uprawnionej, która nie jest w stanie ponieść kosztów odpłatnej pomocy prawnej, w tym osobie fizycznej (przedsiębiorcy) prowadzącej jednoosobową działalność gospodarczą, niezatrudniającej innych osób, w ciągu ostatniego roku.

Nieodpłatna pomoc prawna obejmuje:

1)  poinformowanie osoby fizycznej, zwanej dalej „osobą uprawnioną”, o obowiązującym stanie prawnym oraz przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach, w tym w związku z toczącym się postępowaniem przygotowawczym, administracyjnym, sądowym lub sądowoadministracyjnym,

2)  wskazanie osobie uprawnionej sposobu rozwiązania jej problemu prawnego,

3)  sporządzenie projektu pisma w sprawach, o których mowa w pkt 1 i 2, z wyłączeniem  pism procesowych w toczącym się postępowaniu przygotowawczym lub sądowym i pism w toczącym się postępowaniu sądowoadministracyjnym,

4) nieodpłatną mediację,

5)  sporządzenie projektu pisma o zwolnienie od kosztów sądowych lub ustanowienie pełnomocnika z urzędu w postępowaniu sądowym lub ustanowienie adwokata, radcy prawnego, doradcy podatkowego lub rzecznika patentowego w postępowaniu sądowoadministracyjnym oraz poinformowanie o kosztach postępowania i ryzyku finansowym związanym ze skierowaniem sprawy na drogę sądową.

Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje działania dostosowane do indywidualnej sytuacji osoby uprawnionej, zmierzające do podniesienia świadomości tej osoby o przysługujących jej uprawnieniach lub spoczywających na niej obowiązkach oraz wsparcia w samodzielnym rozwiazywaniu problemu, w tym w razie potrzeby, sporządzenie wspólne z osobą uprawnioną planu działania i pomocy w jego realizacji. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje
w szczególności porady dla osób zadłużonych i porady z zakresu spraw mieszkaniowych oraz zabezpieczenia społecznego. Nieodpłatne poradnictwo obywatelskie obejmuje również nieodpłatną mediację. 

Nowelizacja ustawy wprowadza przepisy mówiące, że w czasie stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może się odbywać na odległość poprzez telefon i z wykorzystaniem innych środków porozumienia się na odległość oraz poza lokalem punktu. Nie jest wymagane – ze względu na bezpieczeństwo – złożenie pisemnego oświadczenia, że dana osoba nie może ponieść kosztów pomocy prawnej. 

W celu skorzystania z porady nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osoba proszona jest o kontakt telefoniczny- 24 267 67 76, rejestracja
w godzinach  pracy Starostwa Powiatowego w Płocku tj. od poniedziałku do piątku
w godzinach 7.30 – 15.30.

Czekaj na telefon od prawnika w dniu i o wyznaczonej godzinie porady telefonicznej.

powiatlogopomocprawnalogo

Nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych

Plakat rachmistrz miniaturaInformacja o otwartym i konkurencyjnym
naborze kandydatów na rachmistrzów terenowych

z uwzględnieniem wytycznych Wojewódzkiego Biura Spisowego
w Warszawie otrzymanymi w dniu 24.06.2020 r.

Wójt Gminy Stara Biała
Gminny Komisarz Spisowy

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych do przeprowadzenia Powszechnego Spisu Rolnego 2020

Więcej

XIV Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 25 czerwca 2020 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XIV Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XIII Sesji Rady Gminy.  pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Brudzeń Duży na realizację zadania związanego z renowacją zabytku.  pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2020-2025.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2020 rok.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 10. Sprawozdanie Wójta Gminy z realizacji Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi za 2019 rok.  pobierz plik
 11. Sprawy różne.
 12. Zakończenie obrad.  

Więcej

Przebudowa ulic

Informacja 1Gmina podpisała umowy na przebudowę ul. Irysowej w Nowych Proboszczewicach i budowę ul. Dereniowej, Grzybowej i Kalinowej w Brwilnie.

Więcej

Filmowe informacje z naszej gminy

Informacja 1Garść filmowych informacji z naszej gminy, a wśród nich m.in. kwestie związane z budową dróg, o szansach na szybki internet w gminie, o półkoloniach w wakacje, można znaleźć tutaj

Zaczął się egzamin ósmoklasistów

egzamin www malePunktualnie o godz. 9.00, we wtorek, 16 czerwca ósmoklasiści rozpoczęli swój pierwszy poważny egzamin w życiu. W szkołach w naszej gminie egzamin zdaje 112 uczniów.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies