Aktualności

Losowanie hulajnóg dla dzieci rolników

plakat hulajnoga www maleKasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Placówka Terenowa w Płocku informuje o V edycji losowania hulajnóg spośród dzieci, które wykonają kurs e-learningowy „Bezpiecznie na wsi mamy – upadkom zapobiegamy” i prześlą certyfikat do centrali KRUS.

Więcej

Wybory sołtysa sołectwa Bronowo Kmiece

InformacjaNa wtorek, 24 października, na godz. 18.00, wójt zwołał zebranie wiejskie w sołectwie Bronowo Kmiece, w skład którego wchodzą miejscowości Bronowo Kmiece i Nowe Bronowo, celem przeprowadzenia wyborów uzupełniających sołtysa. Zebranie odbędzie się w Świetlicy Wiejskiej w Bronowie – Zalesiu 66A.

Więcej

XLVII Sesja Rady Gminy Stara Biała

InformacjaW dniu 26 października 2023 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVI Sesji Rady Gminy.  pobierz protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2023-2032. pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Uchwały Nr 368/XLI/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 20 kwietnia 2023 r. w sprawie zarządzenia poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, podatku leśnego od osób fizycznych w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i określenia wysokości wynagrodzenia za inkaso. pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art., 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu głosowania w wyborach ławników do sądów powszechnych na kadencję lat 2024 – 2027. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławników do Sądu Okręgowego w Płocku na kadencję 2024 – 2027. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie wyboru ławnika do Sądu Rejonowego w Płocku na kadencję 2024 – 2027. pobierz projekt
 12. Przedstawienie Informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Stara Biała za rok szkolny 2022/2023 wraz z wynikami egzaminu ósmoklasisty w 2023 r.
 13. Przedstawienie informacji dotyczących analizy oświadczeń majątkowych za 2022 rok.
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Więcej

Konsultacje społeczne partnerstwa „OBSZAR FUNKCJONALNY MIASTA PŁOCKA”

konsultacjeKONSULTACJE SPOŁECZNE PARTNERSTWA „OBSZAR FUNKCJONALNY MIASTA PŁOCKA” DOTYCZĄCE:

 1. PROJEKTU STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO

 2. PROJEKTU PROGNOZY ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DLA STRATEGII ROZWOJU PONADLOKALNEGO

Zapraszamy do udziału w konsultacjach społecznych wszystkich interesariuszy, w tym: mieszkańców gmin i powiatów należących do Partnerstwa „Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka”, partnerów społecznych i gospodarczych oraz sąsiednie gminy i ich związki.

Strategia Rozwoju Ponadlokalnego jest “drogowskazem” dla jednostek samorządu terytorialnego tworzących Obszar Funkcjonalny Miasta Płocka oraz podejmowanych przez nie działań na rzecz rozwoju całego Partnerstwa. Dokument jest niezbędny m.in. do wdrażania podejścia terytorialnego perspektywy finansowej Unii Europejskiej 2021-2027 i umożliwi pozyskiwanie środków europejskich.

Więcej

Nie daj się depresji

depresja www maleOd września 2022 r. Samorząd Województwa Mazowieckiego finansuje „Program polityki zdrowotnej w zakresie profilaktyki zaburzeń depresyjnych dla dzieci i młodzieży z województwa mazowieckiego” na lata 2022-2024 (dalej Program). Głównym jego celem jest identyfikacja podejrzenia zaburzeń depresyjnych u dzieci i młodzieży w wieku od 12 do 21 roku życia mieszkających w województwie mazowieckim w latach 2022-2024.

Więcej

Odbiór folii rolniczych

Informacja

UWAGA!
UCZESTNICY PROGRAMU USUWANIA FOLII ROLNICZYCH Z GOSPODARSTW ROLNYCH NA TERENIE GMINY STARA BIAŁA

Informujemy mieszkańców Gminy Stara Biała, którzy złożyli wnioski do uczestnictwa w programie pn. „Usuwanie odpadów z folii rolniczych, siatki i sznurka do owijania balotów, opakowań po nawozach i typu Big Bag” finansowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie, iż w dniu 30 października 2023 r. w godzinach 9:00 – 15:00 na placu w miejscowości Ogorzelice przy ul. Bielskiej 11 (za PSZOK) będzie możliwość:

Więcej

Aktualizacja programu ochrony powietrza

InformacjaSejmik Województwa Mazowieckiego uchwałą nr 115/20 z 8 września 2020 r. przyjął program ochrony powietrza dla obszaru całego województwa i substancji, których stężenia przekroczyły normy w 2018 r.: pył zawieszony PM10, pył zawieszony PM2,5, benzo(a)piren i dwutlenek azotu (tylko w przypadku strefy aglomeracja warszawska).

Więcej

Odblaski dla pierwszaków

odblaski www maleTradycją stało się, że na początku roku szkolnego i jesieni wójt, Sławomir Wawrzyński wręcza pierwszoklasistom z naszych szkół opaski odblaskowe. Zachęca też pierwszaków do noszenia opasek, które sprawią, że będą widoczni na drodze, a tym samym bezpieczniejsi.

Więcej

Miliony dla naszej gminy

maszewo drogi www malePonad 8,3 mln zł trafiło do naszej gminy z rządowego funduszu „Polski Ład”. To pieniądze na drogi w Maszewie Dużym i na nasze zabytki.

Więcej

Dodatkowe środki za frekwencję

wybory dotacje www maleZa liczny udział mieszkańców w wyborach w niedzielę, 15 października, gminy mogą zdobyć pieniądze na remizy strażackie, ale też dodatkowo na koła gospodyń wiejskich, kluby sportowe czy orkiestrę dętą.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje