Aktualności

Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa w 2018 roku

Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450) oraz Uchwały Nr 230/XXV/17 Rady Gminy Stara Biała z dnia 9 listopada 2017 roku w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2018, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez propagowanie aktywnych form turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym organizacja wycieczek, rajdów i zlotów.

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne – wyniki

Wójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że w wyniku przeprowadzonego w terminie 12.02.2018 r. – 22.03.2018 r. otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację w 2018 roku zadania publicznego w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji, w tym wzbogacanie życia kulturalnego Gminy Stara Biała poprzez projekty artystyczne takie jak festiwale, konkursy i warsztaty.

Szczegółowe informacje o złożonych ofertach, przebiegu ich oceny oraz kwotach przyznanych dotacji zawiera załącznik „Informacja o wynikach otwartego konkursu ofert”.

pdfInformacja o wynikach konkursu ofert322.83 KB

Życzenia Wielkanocne

Zdrowych, pogodnych Świąt Wielkanocnych,
pełnych wiary, nadziei i miłości
oraz serdecznych spotkań w gronie
rodziny i przyjaciół
życzą
Przewodniczący Rady Gminy
Wojciech Żółtowski
Wójt Gminy
Sławomir Wawrzyński

Bezpłatna mammografia w Gminie Stara Biała

mamografia-minW dniu 6 kwietnia 2018 r. (piątek) w Białej, przy ul. Jana Kazimierza 1, obok Urzędu Gminy i Przychodni będą przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku od 50 do 69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat (24 miesięcy) nie wykonywały takiego bezpłatnego badania.

Zapisy pod numerami telefonu: 42 254 64 10; 517 54 40 04

Więcej

Darmowe porady prawne

InformacjaUprzejmie informuję, że Urząd Gminy Stara Biała nawiązał współpracę ze Stowarzyszeniem CONSILIA z/s w Ślepkowie Królewskim dot. udzielania bezpłatnych porad prawnych.

Prawnicy świadczący na dyżurach bezpłatną pomoc prawną będą przyjmować zainteresowanych w Urzędzie Gminy Stara Biała, pok. 16, w następujących terminach:

Więcej

Już dzisiaj złóż wstępnie wypełniony PIT za 2017 r.

kas-plock

 1. Wstępnie wypełnione zeznanie podatkowe (PFR) to propozycja rozliczenia PIT-37 lub PIT-38 za rok 2017, przygotowana przez urząd skarbowy.
 2. PFR możesz uzupełnić o ulgi (np. na dzieci), odliczenia czy 1% podatku dla wybranej organizacji pożytku publicznego (OPP).
 3. Dzięki PFR roczny PIT złożysz szybko i pewnie, bo znacznie spada ryzyko błędów popełnianych przy samodzielnym składaniu deklaracji podatkowej.

Więcej

Projekt Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami – konsultacje

InformacjaUprzejmie informuję, że Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego na podstawie art. 30 i art. 39 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r., poz. 1405 z późn. zm.) rozpoczął konsultacje ze społeczeństwem opracowanego projektu Planu gospodarki odpadami dla województwa mazowieckiego 2024 wraz z załącznikami:

Więcej

Nabór wniosków – utylizacja azbestu

InformacjaUprzejmie informuję, że Urząd Gminy Stara Biała w 2018 roku będzie starał się pozyskać środki na demontaż i utylizację azbestu, którą zgodnie z obowiązującymi przepisami może wykonać tylko specjalistyczna firma. Będziemy starali się również o pozyskanie funduszy na odbiór zdjętego wcześniej azbestu.

Więcej

Ogłoszenie o wolnym stanowisku urzędniczym oraz o naborze kandydatów na to stanowisko

Wójt Gminy Stara Biała informuje o wolnym stanowisku urzędniczym oraz ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na wolne stanowisko urzędnicze

Nazwa i adres jednostki: Urząd Gminy Stara Biała, Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pow. płocki, woj. mazowieckie

Wolne stanowisko urzędnicze: Podinspektor ds. obsługi rady i promocji gminy – Samodzielne stanowisko pracy

Liczba etatu - 1 etat

Wymiar etatu - cały etat

Więcej

Podział Gminy Stara Biała na okręgi wyborcze!

Rada Gminy Stara Biała na ostatnim posiedzeniu Rady Gminy, które odbyło się dnia 22 marca 2018 r. podjęła uchwałę w sprawie podziału Gminy Stara Biała na okręgi wyborcze.

Poniżej treść uchwały.

pdfUchwała Nr 268/XXVIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 22 marca 2018 roku w sprawie podziału Gminy Stara Biała na okręgi wyborcze198 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2018 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies