Aktualności

Uwaga! Utrudnienia w ruchu

wykrzyknik www maleOd piątku, 21 czerwca, do niedzieli, 23 czerwca będą utrudnienia w ruchu, szczególnie w okolicach Maszewa Dużego, Srebrnej, Kobiernik, Brwilna, Maszewa. W tych dniach odbędą się mistrzostwa Polski w kolarstwie szosowym.

Więcej

Konkurs ofert - turystyka

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz uchwały Nr 423/XLVII/23 Rady Gminy Stara Biała z dnia 26 października 2023 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2024, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez organizacje imprez turystycznych, propagowanie aktywnych form turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym organizację wycieczek, rajdów i zlotów.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 10 lipca 2024 r. o godz. 16.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Stara Biała).

Więcej

III Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 20 czerwca 2024 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się III Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad II Sesji Rady Gminy. pobierz protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2024 – 2035. pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2024 rok. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu przyznawania stypendiów Wójta Gminy Stara Biała za wyniki w nauce dla uczniów szkół ponadpodstawowych. pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do sporządzenia Strategii Rozwoju Gminy Stara Biała na lata 2025 - 2030 oraz określenia szczegółowego trybu i harmonogramu opracowania projektu strategii, w tym trybu konsultacji. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż lokalu mieszkalnego położonego w Bydgoszczy, stanowiącego własność Gminy Stara Biała, w trybie przetargu. pobierz projekt
 10. Sprawy różne.
 11. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska

 

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://starabiala.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Filmowe informacje z naszej gminy

InformacjaW tym odcinku filmowych informacji z naszej gminy o podpisaniu umowy na budowę żłobka i przedszkola w Maszewie Dużym oraz festynach rodzinnych w Szkole Podstawowej im. Władysława Stanisława Reymonta w Maszewie Dużym i w Proboszczewicach.

Więcej

Festyn Rodzinny w Proboszczewicach

Umowa na żłobek i przedszkole podpisana

umowa zlobek www male- Takiej inwestycji w historii naszej gminy jeszcze nie było – mówił wójt, Sławomir Wawrzyński podpisując umowę z wykonawcą budowy żłobka i przedszkola w Maszewie Dużym. I trudno nie zgodzić się z tym stwierdzeniem, bo inwestycja będzie kosztowała prawie 34 mln zł.

Więcej

Pomoc terapeutyczna dla uzależnionych, współuzależnionych oraz osób i rodzin, w których występuje problem przemocy domowej

InformacjaGminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Starej Białej uprzejmie informuje, że jest możliwość bezpłatnego korzystania z usług:

Więcej

Zapisy na półkolonie

InformacjaOd czwartku, 6 czerwca, w naszych szkołach rozpoczynają się zapisy na letnie półkolonie. Na razie planowane są cztery turnusy, ale jeśli będzie więcej chętnych zorganizowane zostaną dwa kolejne. Odpłatność od uczestnika za tygodniowy turnus to 350 zł.

Więcej

Głosuj na nasz projekt!!!

bom 2024 www maleNasza gmina ma szansę na zdobycie 1,2 mln zł na realizację trzeciego etapu budowy ścieżki pieszo-rowerowej na odcinku Maszewo Duże - Mańkowo - Nowa Biała. Czy tak się stanie zależy tylko od nas i naszego zaangażowania w głosowaniu w Budżecie Obywatelskim Mazowsza – edycja 2024. Bezpłatne głosowanie trwa do 23 czerwca.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies