Aktualności

Szerokopasmowy Internet

InformacjaSzanowni Mieszkańcy Gminy Stara Biała
Informujemy Państwa, że  na terenie gminy Stara Biała, w ramach  Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa, firma NEXERA sp. z o.o.  rozpoczyna  etap prac projektowych.
Przedstawiciele w/w firmy zgłoszą się do Państwa z oświadczeniami oraz umowami, których wzory prezentujemy w załącznikach. W dokumentach tych nie jest obowiązkowe podawanie nr PESEL.
Czynności powyższe są niezbędne do realizacji zadania w zakresie projektowym i wykonawczym  budowy światłowodu na terenie gminy.
Bardzo proszę o przychylne przyjęcie przedstawicieli firmy projektowej ponieważ jest to w naszym wspólnym interesie.

Więcej

Urząd Gminy zamknięty 12 czerwca

Informacja 1W piątek, 12 czerwca Urząd Gminy będzie nieczynny. To dodatkowy dzień wolny od pracy za święto przypadające w innym dniu niż niedziela.

Więcej

Wybory 2020 - e-usługi

InformacjaInformujemy, że na platformie gov.pl dostępne są następujące elektroniczne usługi wyborcze:

•    Złóż wniosek o dopisanie do spisu wyborców – usługa dostosowana do obecnych wyborów prezydenckich;
•    Złóż wniosek o wpisanie do rejestru wyborców.

Więcej

Dofinansowanie na drogę

umowa droga trzepowo www maleWójt, Sławomir Wawrzyński podpisał z marszałkiem Mazowsza, Adamem Struzikiem umowę na dofinansowanie modernizacji drogi w Nowym Trzepowie. Dofinansowanie pochodzi z budżetu samorządu Mazowsza na modernizację dróg dojazdowych do gruntów rolnych i wynosi 65 tys. zł.

Więcej

Zgłaszanie kandydatów na członków obwodowych komisji

InformacjaPoniżej publikujemy Komunikat Komisarza Wyborczego w Płocku I i II w sprawie możliwości zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 28 czerwca 2020 r.

Zgłoszeń kandydatów mogą dokonywać komitety wyborcze oraz wyborcy.

Kandydatów na członków OKW można zgłaszać do dnia 12 czerwca 2020 r. (piątek) w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała w pokoju nr 18 (I piętro), do godziny 15:00.

Więcej

Kolejne wsparcie dla uczniów

Informacja 1Gmina pozyskała kolejne pieniądze na zakup laptopów niezbędnych do zdalnego nauczania. Tym razem to kwota prawie 75 tys. zł. Uzyskane środki pochodzą z Programu pn. „Zdalna szkoła +”, finansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020.

Więcej

Sesja w maseczkach

sesja 13 www maleRadni w maseczkach i rozsadzeni po sali obrad, brak gości i sołtysów – tak wyglądały obrady XIII sesji Rady Gminy Stara Biała w dobie epidemii, które odbyły się 4 czerwca. Radni byli niemal jednomyślni przy podejmowaniu uchwał.

Więcej

Usługi Teleopieki w Gminie Stara Biała

logo eunowyGmina Stara Biała realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych na terenie Gminy Stara Biała”.

Więcej

XIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 4 czerwca 2020 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XIII Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XII Sesji Rady Gminy. pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Stara Biała oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2020 roku.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dzierżawę, na czas nieoznaczony oraz odstąpienia od przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie czynności związanych z nabyciem przez Gminę Stara Biała gruntu położonego w m. Maszewo Duże.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytkach wpisanych do rejestru zabytków lub znajdujących się w gminnej ewidencji zabytków, położonych na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie określenia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy Stara Biała w 2020 roku.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Nr 116/XII/16 Rady Gminy Stara Biała z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej dla Województwa Mazowieckiego na realizację zadań publicznych w postaci wykonania i przekazania dokumentacji technicznej na rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 559 relacji Lipno – Płock w miejscowości Maszewo Duże.  pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie załatwienia skargi na działalność Wójta Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 13. Przedstawienie Oceny zasobów pomocy społecznej za 2019 rok dla Gminy Stara Biała.  pobierz dokument
 14. Sprawy różne.
 15. Zakończenie obrad.   

Więcej

Asfalt na drodze w Miłodrożu

drogi milodroz www malyNa ponad 900-metrowym odcinku rozbudowywanej drogi gminnej w Miłodrożu pojawiła się już pierwsza warstwa asfaltu. Rozpoczęły się też prace na prawie 800-metrowym odcinku drogi w Kobiernikach.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies