Aktualności

Zadanie publiczne dot. turystyki

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2019 r. poz. 688, z późn. zm) oraz Uchwały Nr 84/IX/19 Rady Gminy Stara Biała z dnia 7 listopada 2019 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2020, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez propagowanie aktywnych form turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym organizację wycieczek, rajdów i zlotów.

Więcej

Ankieta dotycząca autobusów

autobus www malySzanowni Państwo

W związku ze zmianami w funkcjonowaniu transportu publicznego na terenie naszej gminy i pojawiającymi się opiniami w tej sprawie, Urząd Gminy prosi o wypełnienie krótkiej ankiety, dotyczącej kursowania autobusów KM na terenie gminy. Państwa odpowiedzi pozwolą Urzędowi Gminy na zdiagnozowanie problemów związanych z kursowaniem autobusów i będą pomocne przy wprowadzeniu ewentualnych zmian.

Więcej

Bezpłatna mammografia

mamografia-minW dniu 14 lutego 2020 r. (piątek) w Białej przy ul. Jana Kazimierza 1, obok Urzędu Gminy i Przychodni będą przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonały bezpłatnego badania.

* Panie nie objęte programem profilaktycznym będą mogły wykonać badanie odpłatnie w kwocie 80 zł

Zapisy pod numerem tel.: 42 254 64 10 lub 517 544 004, bądź on-line: www.medica.org.pl

mammografia458X647

Głosuj na halę w Maszewie Dużym

plebiscyt tp www maleOtwarcie hali widowiskowo-sportowej w Maszewie Dużym może zostać najważniejszym wydarzeniem 2019 r. na Mazowszu Płockim. Czy tak się stanie zależy tylko od nas.

Więcej

Plany działań priorytetowych Dzielnicowych

InformacjaNa prośbę Kierownika Posterunku Policji w Starej Białej Urząd Gminy zamieszcza poniżej informację o planowanych priorytetowych działaniach realizowanych przez Dzielnicowych na terenie poszczególnych rejonów w okresie od 1 stycznia 2020 roku do 30 czerwca 2020 roku.

Więcej

Dlaczego jest mniej autobusów?

autobus www malyOd początku lutego zmienił się rozkład jazdy autobusów Komunikacji Miejskiej Płock, które jeżdżą po terenie naszej gminy. Kursów autobusowych jest mniej. Powody redukcji są dwa: horrendalna podwyżka dopłaty jaką zażyczyła sobie KM od naszej gminy oraz stale malejąca liczba pasażerów.

Więcej

Rekrutacja do Projektu

Informacja

Gmina Stara Biała realizuje projekt pn. „Zwiększenie dostępności do usług społecznych w Gminie Stara Biała” dofinansowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.
Projekt realizowany jest od 1 stycznia 2020 r. do 31 grudnia 2021r. na terenie gminy Stara Biała.
Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do świadczenia usług społecznych w społeczności lokalnej w gminie Stara Biała. W ramach projektu zaplanowano do realizacji następujące zadania: utworzenie i funkcjonowanie Klubu Seniora, usługi opiekuńcze i asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania, utworzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego i wspomagającego, wsparcie opiekunów faktycznych.
 Całkowita wartość projektu to 890 728,75 zł, dofinansowanie 822 836,75 zł.
Planowane efekty:
    Usługi opiekuńcze świadczone w miejscu zamieszkania dla 15 osób niesamodzielnych, obejmujące: pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, pielęgnację zaleconą przez lekarza, zapewnienie kontaktów z otoczeniem, itp. oraz inne w zależności od potrzeb.
    Usługi asystenckie świadczone w miejscu zamieszkania dla 10 osób niepełnosprawnych. Zadaniem asystenta będzie pomoc w osiągnięciu przez osobę niepełnosprawną jak największej samodzielności w zakresie życia codziennego, samoopieki, współpracy z instytucjami i organizacjami społecznymi w celu zapewnienia optymalnych warunków do samodzielnej rehabilitacji.
    Wsparcie 5 opiekunów faktycznych, świadczące następujące usługi: Szkolenia w tematach: warsztaty radzenia sobie ze stresem, komunikacja i wsparcie osób zależnych, prawidłowa pielęgnacja osoby starszej Poradnictwo – spotkania ze specjalistą pracy socjalnej, poradnictwo spotkania z psychologiem.
    Utworzenie Klubu Seniora dla 30 uczestników projektu, usytuowanych na terenie Gminy Stara Biała, w miejscowościach Dziarnowo i Maszewo Duże. W Klubie Seniora organizowane będą: warsztaty zajęciowe mające na celu rozwijanie umiejętności i zainteresowań w grupach:
1) Zajęcia/ warsztaty:
-z rękodzielnictwa
-„Przez żołądek do serca”
-spotkania z diabetologiem
-spotkania z dietetykiem
-sportowe
2) Działania aktywizacyjno-integracyjne:
-wieczorki muzyczno-taneczne
-spotkania okolicznościowe
-Festyn "Aktywny Senior"
-ognisko dla Seniorów.
-Szlakiem z seniorem – wyjazdy historyczne do Płocka i Sierpc
-Wyjazd do Teatru w Płocku
Szczegółowe informacje dotyczące warunków uczestnictwa znajdują w regulaminie projektu.

Dokumenty rekrutacyjne dostępne będą również :
  W Biurze Projektu : Gmina Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. 5
  Na stronie www.gminastarabiala.pl
Wypełnione i podpisane dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu
Istnieje możliwość wypełnienia dokumentów w miejscu zamieszkania Uczestnika Projektu po wcześniejszym kontakcie telefonicznym z pracownikiem Biura Projektu.
Rekrutacja ciągła od 03.02.2020r. do 14.02.2020r.

Biuro projektu:
Gmina Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała
Kontakt tel: 24 366 87 29 , Kontakt e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.; Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Wykaz wymaganych dokumentów dot. przystąpienia do projektu:
„Formularz zgłoszeniowy do projektu” wraz z załącznikami:
 Deklaracja uczestnictwa w projekcie oraz wymagane oświadczenia;

 • Zaświadczenie o dochodach i/lub inne dokumenty określające dochód na osobę samotnie gospodarującą, osobę w rodzinie lub rodzinę - w przypadku osób,    których dochód nie przekracza 150% właściwego kryterium dochodowego (na osobę samotnie gospodarującą lub na osobę w rodzinie) z ust. z 12.03.2004 r. o pomocy społecznej;
 • Zaświadczenie od lekarza o niesamodzielności z ewentualną informacją o zalecanym przez lekarza rodzaju pielęgnacji;
 • Kserokopia orzeczenia o niepełnosprawności osoby niesamodzielnej bądź innego dokumentu poświadczającego stan zdrowia - dotyczy osób z niepełnosprawnościami;
 • Pisemna zgoda rodziców/opiekunów prawnych na uczestnictwo w Projekcie - dotyczy osób niepełnoletnich

Dokumenty do pobrania:

    Regulamin projektu
    Formularz rekrutacyjny opiekun faktyczny
    Formularz rekrutacyjny osoba niesamodzielna
    Załącznik nr 1 dot. osoby niepełnoletniej

logoprojektzwok

Zmiana rozkładów jazdy autobusów

Informacja 1Od soboty, 1 lutego, autobusy Komunikacji Miejskiej Płock pojadą według nowych rozkładów jazdy. Zmienione rozkłady można znaleźć tutaj

Zaproszenie na szkolenie


Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku
zaprasza na szkolenie

5 luty 2020 r. (środa) godz. 10:00
w Urzędzie Gminy Stara Biała – Sala Konferencyjna

Temat szkolenia:
„Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie - metody ograniczania skutków suszy”

Więcej

Urodziny przedszkola w Nowych Proboszczewicach

tort probo www maleNiezwykły prezent trafił do Urzędu Gminy. Samorządowe Przedszkole z Nowych Proboszczewic obdarowało Urząd Gminy przepysznym tortem. A wszystko z okazji 5. rocznicy powstania przedszkola.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies