Aktualności

Nasz budżet na 2024 rok

sesja nr 49 www maleRadni jednogłośnie przyjęli budżet Gminy Stara Biała na 2024 r. W budżecie dochody zostały zaplanowane na poziomie 87 380 000 zł, a wydatki to 104 820 000 zł. Na inwestycje ma zostać przeznaczone 35 019 604,87 zł.

Więcej

Szczęśliwego Nowego Roku 2024

2024 www maleNa nadchodzący 2024 rok życzymy Państwu dużo zdrowia, wszelkiej pomyślności, radości każdego dnia i spełnienia marzeń. Do siego roku!

Więcej

Harmonogramy odbioru odpadów komunalnych

InformacjaReferat Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej informuje, że są już nowe harmonogramy odbioru odpadów komunalnych na okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2024 r.

Więcej

Prace serwisowe w Rejestrze Dowodów Osobistych

InformacjaW związku z koniecznością zapewnienia bezpiecznego wdrożenia przez Centralny Ośrodek Informatyki (resort cyfryzacji) z dniem 29 grudnia br. (piątek) rozwiązań technicznych umożliwiających świadczenie usług związanych z wnioskowaniem o dowód osobisty drogą elektroniczną, zaplanowano na czwartek 28 grudnia 2023 r. następujące czynności:

Od godziny 12:00 dnia 28 grudnia 2023 r. wykonywanie operacji w Rejestrze Dowodów Osobistych do czasu produkcyjnego wdrożenia nowej wersji systemu będzie ograniczone, ale nadal będzie funkcjonować możliwość wydawania dowodów osobistych wcześniej wyprodukowanych.

Za chwilowe utrudnienia przepraszamy.

Drodzy Mieszkańcy Gminy Stara Biała

Boze-Narodzenie www maleNa zbliżające się święta Bożego Narodzenia życzymy Państwu pogodnych świąt w otoczeniu bliskich i kochających serc ludzi. Niech ten magiczny czas napełni Państwa dom ciepłem, a święto Narodzenia Chrystusa przyniesie pokój i błogosławieństwo.

Więcej

XLIX Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 28 grudnia 2023 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.30  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się XLIX Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLVIII Sesji Rady Gminy. pobierz protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2023-2032. pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały zmieniającej Uchwałę Budżetową Gminy Stara Biała na 2023 rok. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wykazu wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2023 oraz ustalenia planu finansowego tych wydatków. pobierz projekt
 8. Przyjęcie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2024 - 2035 oraz Budżetu Gminy Stara Biała na 2024 rok:
  a) przedstawienie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem Wójta Gminy,
  b) odczytanie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, Opinia
  c) odczytanie opinii Komisji Budżetowej, Opinia
  d) przedstawienie stanowiska Wójta Gminy w sprawie złożonych wniosków,
  e) dyskusja nad projektem uchwały budżetowej,
  f) podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Stara Biała na lata 2024-2035, pobierz projekt
  g) podjęcie Uchwały Budżetowej Gminy Stara Biała na 2024 rok. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków położonym na terenie gminy Stara Biała w ramach środków pozyskanych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Stara Biała na 2024 rok. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy Domowej i Ochrony Osób Doznających Przemocy Domowej dla Gminy Stara Biała na lata 2024 - 2027". pobierz projekt
 12. Podjęcie uchwały w sprawie nadania nazwy ciągowi pieszemu w miejscowości Brwilno. pobierz projekt
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Opieki nad Zabytkami Gminy Stara Biała na lata 2023-2026. pobierz projekt
 14. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Planu Zrównoważonej Mobilności Miejskiej dla Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Płocka. pobierz projekt
 15. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy na 2024 rok. pobierz projekt
 17. Sprawy różne.
 18. Zakończenie obrad.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska

Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://starabiala.esesja.pl/transmisje_z_obrad_rady
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

PSZOK w Ogorzelicach będzie nieczynny

pszokwww maleW środę, 13 grudnia, PSZOK w Ogorzelicach będzie nieczynny. Za utrudnienia przepraszamy. Zapraszamy do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Kobiernikach,  środa -  od godz. 10.00 do godz. 18.00.

Więcej

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

Biała, 20.12.2023 r.

Ogłoszenie o zamiarze bezpośredniego zawarcia umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego

 Na podstawie art. 23 ust. 1 pkt 1 w związku z art. 19 ust. l pkt 3 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r., poz. 1343) Gmina Stara Biała ogłasza zamiar bezpośredniego zawarcia umowy na świadczenie usług z zakresie publicznego transportu zbiorowego, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 2 ww. ustawy.

 1. Nazwa i adres organizatora transportu zbiorowego

Gmina Stara Biała

ul. Jana Kazimierza 1

09-411 Biała

 1. Określenie przewidywanego trybu zawarcia umowy

Bezpośrednie zawarcie umowy o świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 3 oraz art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz.U. z 2022 r, poz. 1343).

 1. Określenie rodzaju transportu oraz linii komunikacyjnej, na której będzie wykonywany przewóz

Publiczny transport zbiorowy – autobusowy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Stara Biała na całej sieci komunikacyjnej składającej się w szczególności z linii:

Linia

 

1

Proboszczewice - Proboszczewice p. Karwosieki

2

Proboszczewice - Stara Biała Szkoła p. Kowalewko

3

Proboszczewice - Stara Biała Szkoła p. Kamionki

4

Brwilno Pętla - Wyszyna Szkoła p. Maszewo Remiza

 1. Szacunkowy roczny przebieg linii: 46 404,80 km

 1. Przewidywana data bezpośredniego zawarcia umowy

31.12.2024 r.

 1. Zmiana informacji

Na podstawie art. 23 ust. 5 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2022 r. nr 5 poz. 1343) zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.

 1. Miejsce zamieszczenia niniejszego ogłoszenia:

 • Biuletyn Informacji Publicznej,

 • Tablica informacyjna w Urzędzie Gminy Stara Biała

 • Strona internetowa organizatora: http://www.starabiala.pl

Wójt Gminy Stara Biała
/-/ Sławomir Wawrzyński

Dofinansowanie wymiany dachów z azbestu – nabór startuje 15 grudnia

InformacjaRolnicy zainteresowani wsparciem na wymianę w gospodarstwach pokryć dachowych wykonanych z materiałów zawierających azbest będą się mogli ubiegać o środki na inwestycje od 15 grudnia 2023 r. do 12 stycznia 2024 r.

Więcej informacji na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i modernizacji Rolnictwa: https://www.gov.pl/web/arimr lub pod numerami telefonów: 22 536 57 08, 22 536 57 48.

Uwaga hodowcy trzody chlewnej

InformacjaPowiatowy Lekarz Weterynarii w Płocku informuje, że od dnia 1 stycznia 2024 r.  mięso, na obecność włośni pochodzące z uboju gospodarczego na użytek własny, będzie badane tylko i wyłącznie metodą wytrawiania. Badanie to będzie można przeprowadzić w Laboratorium badania mięsa w kierunku obecności larw włośni przy Powiatowym Inspektoracie Weterynarii w Płocku, ul. Piękna 6, 09-402 Płock.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies