Aktualności

X Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach X Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się dnia 28 listopada 2019 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad IX Sesji Rady Gminy. pobierz projekt
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Sprawozdanie przewodniczących komisji o pracach w okresie między sesjami.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie: dokonania wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki takiej opłaty oraz ustalenia ryczałtowej stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym.  pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie: określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na których zamieszkują mieszkańcy oraz deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, lub innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe na terenie Gminy Stara Biała oraz warunków i trybu składania deklaracji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.  pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi na terenie Gminy Stara Biała.  pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i jednostkach oświatowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Stara Biała.  pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie przystąpienia do realizacji projektu pn. Zwiększenie dostępności do usług publicznych w Gminie Stara Biała współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa IX Wspieranie włączenia społecznego i walka z ubóstwem, Działanie 9.2 Usługi społeczne i usługi opieki zdrowotnej Poddziałanie 9.2.1 Zwiększenie dostępności usług społecznych.  pobierz projekt
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

 

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
/-/ Małgorzata Edyta Lewandowska


Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Transmisja obrad Rady Gminy będzie dostępna na stronie https://bip.starabiala.pl/artykul/693/6157/x-sesja-rady-gminy-stara-biala-28-listopada-2019-r
Imienne wyniki głosowania będą dostępne na żywo na stronie http://www.starabiala.esesja.pl/

Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

Bukiet kwiatów 21.11

„Człowiek jest wielki nie przez to, co posiada,
lecz przez to, kim jest,
nie przez to, co ma,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi"
Jan Paweł II

Więcej

Wyjątkowe warsztaty w Wyszynie

wyszyna warsztaty www male„Chcę być kimś!” – takie było hasło wyjątkowych warsztatów, w których udział wzięli uczniowie najstarszych klas ze szkoły w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Wyszynie. Warsztaty zorganizowała Gminna Biblioteka Publiczna w Starej Białej, a poprowadził je Michał Zawadka.

Więcej

Uczciliśmy odzyskanie niepodległości

niepo www maleW SP im. Jana Pawła II w Starej Białej, w piątek, 8 listopada odbyła się wieczornica „Ku Niepodległości…”, z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości. Uczniowie zaprezentowali montaż słowno-muzyczny, a Gminna Orkiestra Dęta dała próbkę swoich możliwości.

Więcej

Sesja z patriotycznym akcentem

sesja 9 www malePodczas IX sesji Rady Gminy Stara Biała, która odbyła się 7 listopada, radni niemal jednogłośnie podjęli decyzję w sprawie przyjęcia 18 uchwał. Znaleźli też czas, aby złożyć kwiaty pod obeliskiem przed Urzędem Gminy z okazji 101. rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości.

Więcej

Strażacy podpisali umowę

osp stara biala wwwNiedawno strażacy z OSP Stara Biała podpisali umowę o dotacji z Wojewódzkiego  Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie oraz Narodowego  Funduszu  Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, na zakup nowego auta. Dotacja to 285 tys. zł.

Więcej

101. rocznica odzyskania niepodległości

flaga mala wwwZbliża się 101. rocznica odzyskania przez Polskę niepodległości. Z okazji Narodowego Święta Niepodległości na uroczystości patriotyczne zapraszają szkoły w Starej Białej (8 listopada) i Maszewie Dużym (12 listopada).

Więcej

Bezpłatna mammografia

mamografia-minW dniu 12 listopada 2019 r. (wtorek) w Białej przy ul. Jana Kazimierza 1, obok Urzędu Gminy i Przychodni będą przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat, które w ciągu ostatnich 2 lat nie wykonały bezpłatnego badania.

* Panie nie objęte programem profilaktycznym będą mogły wykonać badanie odpłatnie w kwocie 80 zł

Zapisy pod numerem tel.: 42 254 64 10 lub 517 544 004, bądź on-line: www.medica.org.pl

plakatmammografia12112019 458 

IX Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach IX Sesji Rady Gminy Stara Biała.
Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się dnia 7 listopada 2019 roku (tj. czwartek) o godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej

Nowa droga poprawiła bezpieczeństwo uczniów

droga n biala3 www malyTo była największa inwestycja drogowa w naszej gminie w tym roku. Chodzi o budowę drogi Nowa Biała-Maszewo Duże. Dzięki temu uczniowie z Nowej Białej bezpieczniej mogą dotrzeć do szkoły, a mieszkańcy zyskali łatwe połączenie z drogą wojewódzką 559.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies