Aktualności

XLIV Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 29 czerwca 2023 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Stara Biała.

Porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie quorum.
 2. Zatwierdzenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z obrad XLII Sesji Rady Gminy. pobierz protokół
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy o pracach w okresie między sesjami.
 5. Raport o stanie Gminy Stara Biała za 2022 rok:
  a) przedstawienie Raportu,  Raport
  b) debata nad Raportem,
  c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy wotum zaufania. pobierz projekt
 6. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Stara Biała za 2022 rok. pobierz projekt
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Stara Biała absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2022 rok. pobierz projekt
 8. Podjęcie uchwały w sprawie trybu i sposobu powoływania i odwoływania członków zespołu interdyscyplinarnego. pobierz projekt
 9. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Trzepowo Nowe. pobierz projekt
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zlecenia Komisji Rewizyjnej kontroli problemowej w Urzędzie Gminy Stara Biała. pobierz projekt
 11. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Zespołu do przedstawienia opinii o zgłoszonych kandydatach na ławników na kadencję lat 2024 – 2027. pobierz projekt
 12. Sprawy różne.
 13. Zakończenie obrad.

Więcej

Zakończenie roku szkolnego

kon rok 22-23 www male1332 młodych mieszkańców naszej gminy pożegnało w czwartek, 22 czerwca i w piątek, 23 czerwca, rok szkolny 2022/2023. W szkołach podstawowych ostatni dzwonek zabrzmiał dla 955 uczniów, w tym 138 ósmoklasistów. A w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych dla 377 dzieci.

Więcej

Spotkanie informacyjne

starosta ogloszenie www maleStarosta płocki zaprasza na spotkanie informacyjne w sprawie wykonania modernizacji ewidencji gruntów i budynków obrębu ewidencyjnego Biała, jednostka ewidencyjna gmina Stara Biała. Spotkanie odbędzie się w środę, 28 czerwca, o godz. 16.00 w sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy.

Więcej

Włamania do domów

Informacja 1Z inicjatywy Europejskiej Sieci Zapobiegania Przestępczości (ang. – European Crime Prevention Network), działającej przy Komisji Europejskiej, i we współpracy z Europolem, w ponad 20 państwach UE w dniu 21 czerwca 2023 r. organizowany będzie V Europejski Dzień Przeciwdziałania Włamaniom do Domów. Jego celem jest podniesienie świadomości społecznej dotyczącej zabezpieczenia domów i mieszkań przed włamaniami.

Więcej

Informacja o pracy Urzędu

ug www malyW dniu 21 czerwca (środa) Urząd Gminy, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, Gminny Ośrodek Kultury i Sportu, Gminna Biblioteka Publiczna oraz Gospodarka Komunalna „Stara Biała” będą wyjątkowo pracować do godz. 15.00, a nie do godz. 16.00. Za utrudnienia przepraszamy.

Więcej

Umowa na Mickiewicza

mickiewcza wojewowa www maleW płockiej delegaturze Mazowieckiego Urzędu Wojewódzkiego wójt Sławomir Wawrzyński i wojewoda Tobiasz Bocheński podpisali umowę na dofinansowanie budowy ul. Mickiewicza w Maszewie Dużym. Dofinansowanie to kwota 1 926 396,44 zł, a całość inwestycji kosztować będzie 3 321 000 zł.

Więcej

Pieniądze na piknik

umowa piknik www maleWójt Sławomir Wawrzyński podpisał umowę na dofinansowanie pikniku ekologicznego, który odbył się w SP w Maszewie Dużym. Dotacja opiewa na kwotę 30 tys. zł.

Więcej

Na świetlice, zwierzęta i strażnicę

umowy mazowsze www maleNa 200 tys. zł opiewają umowy, które wójt Sławomir Wawrzyński i marszałek Mazowsza, Adam Struzik podpisali w piątek, 16 czerwca w płockiej Małachowiance. To pieniądze od samorządu Mazowsza na gminne przedsięwzięcia.

Więcej

Pół wieku naszej gminy

obchody 50 lat www maleW czwartek, 15 czerwca rozpoczęły się oficjalne obchody jubileuszu 50-lecia powstania Gminy Stara Biała. Było uroczyście i podniośle, ale też nie brakowało wzruszeń i wspomnień sprzed pół wieku.

Więcej

XLIII Uroczysta Sesja Rady Gminy Stara Biała

InformacjaW dniu 15 czerwca 2023 r. (czwartek) o godz. 12:00 w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej odbędzie się XLIII Uroczysta Sesja Rady Gminy Stara Biała z okazji obchodów Jubileuszu 50-lecia utworzenia Gminy Stara Biała .

Porządek obrad:

 1. Otwarcie XLIII Uroczystej Sesji Rady Gminy Stara Biała i powitanie gości.
 2. Wystąpienia okolicznościowe.
 3. Wręczenie pamiątkowych medalionów z okazji 50-lecia utworzenia Gminy Stara Biała.
 4. Wręczenie medali „Zasłużony dla Powiatu Płockiego”.
 5. Zamknięcie XLIII Uroczystej Sesji Rady Gminy Stara Biała.

Z poważaniem
Przewodnicząca Rady
Małgorzata Edyta Lewandowska


Obrady rady gminy będą utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Pozyskane w ten sposób dane będą przetwarzane w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej administratorowi (art. 6 RODO).

Przed sesją o godz. 10:00 zostanie odprawiona Msza św. w Kościele pw. św. Jadwigi Śląskiej w Starej Białej.

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies