Aktualności

Nabór wniosków POŚ

Gmina Stara Biała ogłasza nabór dla mieszkańców gminy na budowę  przydomowych biologicznych oczyszczalni ścieków przeznaczonych do oczyszczania ścieków bytowych.

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne w zakresie turystyki

konsultacje-2013Wójt Gminy Stara Biała, działając na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 2018 r. poz. 450, z późn. zm.) oraz Uchwały Nr 315/XXXIII/18 Rady Gminy Stara Biała z dnia 15 listopada 2018 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2019, ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie turystyki i krajoznawstwa poprzez propagowanie aktywnych form turystyki, krajoznawstwa oraz wypoczynku, w tym organizację wycieczek, rajdów i zlotów.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa z dniem 18 kwietnia 2019 r.
o godz. 15.00 (decyduje data i godzina wpływu oferty do Urzędu Gminy Stara Biała).

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Konkurs ofert na realizację zadania w zakresie turystyki i krajoznawstwa” w kancelarii Urzędu Gminy Stara Biała pok. nr 22 lub za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała.

Szczegółowych informacji dotyczących otwartego konkursu ofert udziela:
Zastępca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego
Adrian Portalski,
Urząd Gminy Stara Biała, pok. nr 21
tel. 24 366 87 23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

pdfOgłoszenie - zadanie publiczne w zakresie turystyki i krajoznawstwa75.7 KB

docWzór formularza naboru do komisji konkursowej46 KB

docWzór formularza oferty realizacji zadania publicznego157.5 KB

docxWzór formularza aktualizacji opisu zakładanych rezultatów zadania publicznego20.68 KB

docxWzór formularza aktualizacji planu i harmonogramu realizacji zadania publicznego22.41 KB

docxWzór formularza aktualizacji zestawienia kosztów realizacji zadania25.17 KB

pdfProgram współpracy Gminy Stara Biała z organizacjami pozarządowymi na rok 2019350.16 KB

Bezpłatna mammografia

W dniu 28 marca 2019 r. (czwartek) w Białej, przy ul. Jana Kazimierza 1, obok Urzędu Gminy i Przychodni będą przeprowadzone bezpłatne badania mammograficzne dla Pań w wieku 50-69 lat. Więcej informacji można znaleźć na stronie internetowej: www.mojamammografia.pl. Zapisy od poniedziałku do środy w godz. od 800 do 1930 pod numerem tel.: 58 767 34 44 lub 58 797 34 55

Więcej

V Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafUprzejmie zapraszam do wzięcia udziału w obradach V Sesji Rady Gminy Stara Biała. Posiedzenie Rady Gminy odbędzie się dnia 28 marca 2019 roku (tj. czwartek) o godzinie 9.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Więcej

Zaproszenie dla rolników na szkolenie

ZAPROSZENIE
Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego Oddział w Płocku
zaprasza na szkolenie

27 marzec 2019 r. godz. 10:00
w Urzędzie Gminy Stara Biała – Sala Konferencyjna

Temat szkolenia:
„Płatności obszarowe – aktualności dotyczące 2019 r.”

Bogumiła Filipowicz
/organizator/

Odbiór odpadów ulegających biodegradacji

Z satysfakcją informujemy, że po trudnych rozmowach z firmą SUEZ Płocka Gospodarka Komunalna Sp. z o.o. udało się wynegocjować odbiór odpadów ulegających biodegradacji ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów w taki sposób, jak było to w latach poprzednich.

Więcej

Ostrzeżenia dot. pogody i jakości powietrza

InformacjaSzanowni Państwo,

Od 1 stycznia 2019 r. Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy ustawowo odpowiada za wykonywanie obliczeń i prognoz jakości powietrza dla terytorium Polski.

Prognozy jakości powietrza prezentowane są na stronie http://ios.edu.pl/jakosc-powietrza/ Dane aktualizowane są codziennie w godzinach porannych, na kolejne trzy dni („dziś-jutro-pojutrze”).

Więcej

Termin płatności I raty podatku

InformacjaUprzejmie przypominamy wszystkim podatnikom podatku od nieruchomości, podatku rolnego i leśnego oraz łącznego zobowiązania pieniężnego, że w dniu 15 marca 2019 roku przypada termin regulowania pierwszej raty podatku.

Zobowiązanie podatkowe można regulować w następujący sposób:

 • na indywidualne konta bankowe, które są zamieszczone w decyzjach w sprawie podatku poprzez bankowość elektroniczną, wpłatę w placówkach bankowych  lub pocztowych,
 • w kasie Urzędu Gminy Stara Biała (pok. Nr 13) w formie bezgotówkowej, tj. przy pomocy karty płatniczej bez ponoszenia dodatkowych kosztów z tego tytułu,
 • u inkasenta organu podatkowego czyli sołtysa.

Jednocześnie zwracamy uwagę, że regulując podatek u inkasenta organu podatkowego (sołtysa) podatnik powinien podać kwotę do zapłaty. Zgodnie z ordynacją podatkową, inkasent (sołtys) nie posiada informacji o wysokości kwot stanowiących wymiar podatku osoby wpłacającej, ponieważ dane te stanowią tajemnicę skarbową. Niewpłacenie całości podatku powoduje powstanie zaległości, na które organ podatkowy jest zobowiązany wystawić upomnienie.
Koszty upomnienia, które obecnie wynoszą 11,60 zł, obciążają dodatkowo podatnika.
Bardzo prosimy o zwrócenie uwagi na wysokość wpłacanego podatku i terminowe regulowanie należności.

Dzień Sołtysa

Z okazji Ogólnopolskiego Dnia Sołtysa wszystkim Sołtysom i członkom Rad Sołeckich z terenu gminy Stara Biała składamy najserdeczniejsze życzenia: zdrowia, wielu sukcesów zarówno w życiu osobistym, jak i zawodowym oraz pomyślności i wytrwałości w rozwiązywaniu spraw dotyczących lokalnej społeczności. Niech sprawowana funkcja dostarcza Wam wielu radości oraz zasłużonego uznania społecznego życzą:

Więcej

Konkurs ofert na zadanie publiczne - wyniki

Wójt Gminy Stara Biała uprzejmie informuje, że dokonano wyboru organizacji pozarządowych, które otrzymają dotacje na realizację w 2019 roku zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej i sportu poprzez upowszechnianie kultury fizycznej i aktywizację środowisk młodzieżowych w zakresie sportu i rekreacji; organizację szkoleń dzieci i młodzieży mającą na celu rozwój umiejętności sportowych młodzieży szczególnie uzdolnionej sportowo; organizację imprez, rozgrywek sportowych i zawodów sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców Gminy Stara Biała; promowanie Gminy Stara Biała na arenie wojewódzkiej i ogólnopolskiej poprzez udział w zawodach sportowych, upowszechnianie sportu amatorskiego.

Więcej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies