Aktualności

Informacja dla posiadaczy drobiu

ptasia grypa www maleWojewoda Mazowiecki rozporządzeniem z dnia 16 grudnia 2022 r.  w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatu ciechanowskiego, gostynińskiego, łosickiego, mławskiego, otwockiego, płockiego, miasta Płock, radomskiego, miasta Radom, siedleckiego, miasta Siedlce, sokołowskiego, sierpeckiego i żuromińskiego (Dz. Urz. Woj. Maz. z 2022 r. poz. 13976) nakazał, na terenie wyżej wymienionych powiatów i miast, utrzymywanie drobiu w zamknięciu.

Więcej

Badania mammograficzne

piersi mammograf www maleW poniedziałek, 16 stycznia, przy Urzędzie Gminy w Białej stanie mammobus. Panie w wieku 50-69 lat (rocznik 1954-1973) będą mogły w nim wykonać bezpłatne badania mammograficzne.

Więcej

Zmiany w gospodarce ściekowej

wykrzyknik www maleNowelizacja zapisów ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519, z póżn. zm.) nałożyła na Urzędy Gminy obowiązek ewidencjonowania i kontroli wszystkich zbiorników bezodpływowych oraz przydomowych oczyszczalni ścieków istniejących na terenie gminy pod względem:

Więcej

Nasz budżet na 2023 rok

sesja nr 38 www maleRadni jednogłośnie przyjęli budżet Gminy Stara Biała na 2023 r. W budżecie dochody zostały zaplanowane na poziomie 74 217 500 zł, a wydatki to 92 482 750 zł. Na inwestycje ma zostać przeznaczone 32 502 734,82 zł.

Więcej

Remont strażnicy OSP Maszewo

remiza maszewo www maleW ramach zadania „Mazowieckie strażnice OSP-2022” Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego dofinansował kwotą 30 tys. zł remont strażnicy OSP Maszewo.

Więcej

Zadanie publiczne dot. sportu – wyniki konkursu

konsultacje-2013W wyniku przeprowadzonego otwartego konkursu ofert dokonano wyboru organizacji  pozarządowych, które w roku 2023 otrzymają dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu poprzez organizowanie zawodów, turniejów sportowych i imprez sportowo-rekreacyjnych, prowadzenie działalności sekcji sportowych, szkolenia sportowe obejmujące prowadzenie zajęć treningowych i udział w obozach szkoleniowych z zakresu wybranych dyscyplin sportowych.

Więcej

XXXVIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

paragrafW dniu 28 grudnia 2022 roku (tj. środa) o godzinie 10.00  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Stara Biała odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy Stara Biała

Porządek obrad:

Więcej

Szanowni Mieszkańcy Gminy Stara Biała

zyczenia wigilia 2022 www maleŻyczymy Państwu rodzinnych, radosnych  i spokojnych Świąt Bożego Narodzenia.  Niech będzie to czas pełen optymizmu i ciepła. A w nadchodzącym Nowym Roku 2023 życzymy spełnienia marzeń i wszelkiej pomyślności.

Więcej

Filmowe życzenia świąteczne

zyczenia filmowe www maleFilmowe życzenia Bożonarodzeniowe i Noworoczne wójta Sławomira Wawrzyńskiego i przedszkolaków z Wyszyny.

Więcej

PSZOK będzie nieczynny

pszokwww maleOd 24 grudnia Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach będzie nieczynny. Do PSZOK w Ogorzelicach zapraszamy od 10 stycznia 2023 r.

Więcej

Podkategorie

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies