Aktualności

Świadczenie rodzicielskie

logo ops Dotyczy osób - rodziców, do tej pory nieobjętych uprawnieniami rodzicielskimi, którzy: nie będąc zatrudnionymi na podstawie umowy o pracę, w przypadku urodzenia się dziecka z urlopu rodzicielskiego nie mogłyby skorzystać lub też nie podlegają ubezpieczeniu chorobowemu i w związku z tym zostając rodzicami nie mieliby prawa do zasiłku macierzyńskiego

W takiej sytuacji są obecnie między innymi bezrobotni, studenci, twórcy czy zatrudnieni na podstawie umów cywilno-prawnych. Świadczenie to będzie przysługiwać również rodzicom dzieci urodzonych przed wejściem w życie ustawy czyli w 2015 roku.

Od 1 stycznia 2016 roku, przez okres 12 miesięcy od dnia narodzin dziecka, takim osobom przysługuje nowe świadczenie rodzicielskie w kwocie 1000 zł. miesięcznie, będące odpowiednikiem zasiłku macierzyńskiego.

Bliższe informacje dostępne są w zakładce GOPS – świadczenia rodzinne.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies