Aktualności

Ubezpieczenie w KRUS

logo ops W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 1506), osoby które przed dniem 1 października 2015 r. nabyły prawo do: świadczenia pielęgnacyjnego, specjalnego zasiłku opiekuńczego albo zasiłku dla opiekuna i podlegają ubezpieczeniom emerytalnemu i rentowym w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych w wyniku złożenia oświadczenia o zaprzestaniu prowadzenia gospodarstwa rolnego lub wykonywania w nim pracy, mają możliwość powrotu do ubezpieczenia emerytalno-rentowego w Kasie Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego.

Wniosek o odstąpienie od ubezpieczenia emerytalnego i rentowego w ZUS i objęcie ubezpieczeniem emerytalno-rentowym w KRUS na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, należy złożyć do organu właściwego – Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała działającego z upoważnienia Wójta Gminy Stara Biała, który wypłaca świadczenie pielęgnacyjne, specjalny zasiłek opiekuńczy i zasiłek dla opiekuna do dnia 1 kwietnia 2016 r. (nie obowiązuje sformalizowany wzór takiego wniosku).

Wykreślenie przez organ właściwy z ubezpieczenia w ZUS na podstawie art. 3 ustawy o zmianie ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników oraz ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, następuje od dnia wskazanego we wniosku, nie wcześniej jednak niż od dnia w którym wniosek został złożony.

W celu uzyskania informacji na temat warunków ubezpieczenia w KRUS, w tym możliwości objęcia ubezpieczeniem emerytalno-rentowym na podstawie art. 16 ust. 2 pkt 4 ustawy  z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu społecznym rolników, zainteresowana osoba powinna zwrócić się do właściwej jednostki organizacyjnej KRUS.

 

 

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies