Aktualności

Program „Rodzina 500 plus”

logo opsDział Świadczeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej Stara Biała przypomina, że jeśli wniosek o świadczenie wychowawcze na dziecko w programie „Rodzina 500 plus” zostanie poprawnie wypełniony i złożony do dnia 1 lipcawłącznie w tutejszym ośrodku to pieniądze zostaną wypłacone z wyrównaniem od miesiąca kwietnia br. Po tym czasie świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym został złożony wniosek.

Jeśli wniosek zostanie złożony o świadczenie wychowawcze w ciągu trzech miesięcy od startu programu "Rodzina 500 plus" (od 1 kwietnia do 1 lipca 2016r.), gmina ma do trzech miesięcy, licząc od dnia złożenia wniosku z prawidłowo wypełnionymi dokumentami, na wydanie decyzji i wypłacenie świadczenia wychowawczego. Rozpatrzenie wniosku i wypłata świadczenia może nastąpić wcześniej.

W przypadku wniosków złożonych po dniu 1 lipca 2016r. obowiązuje zasada, że w przypadku kompletnego wniosku złożonego do 10 dnia miesiąca włącznie, wydanie decyzji i wypłata świadczenia za ten miesiąc nastąpi do końca tego miesiąca.

Wniosek złożony po 10 dniu danego miesiąca oznacza, że organ wyda decyzję i wypłaci świadczenie najpóźniej do ostatniego dnia kolejnego miesiąca, z wyrównaniem za cały miesiąc, w którym wniosek został złożony.

Do tej pory do tutejszego ośrodka wpłynęło 928 wniosków o świadczenie wychowawcze, z tego rozpatrzonych zostało 830.

Podstawa prawna: art.49 ustawy z dnia 11 lutego 2016r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016r. poz. 195)

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies