Aktualności

Dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach

znakWraz z zakończeniem roku szkolnego 2012/2013 zakończono realizację rządowego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” w placówkach oświatowo-wychowawczych w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży z terenu gminy Stara Biała. Z tej formy pomocy skorzystało w pierwszym półroczu 2013 roku łącznie 153 dzieci i młodzieży z 73 rodzin skupiających 325 mieszkańców gminy Stara Biała. Z tego 147 uczniów otrzymało pomoc w formie pełnego obiadu w szkole, 1 dziecko w formie całodziennego wyżywienia w specjalnym ośrodku szkolno-wychowawczym 5 uczniów w formie drugiego śniadania odbieranego w sklepiku w szkole. Łącznie uczniom wydano w pierwszym półroczu bieżącego roku 15.148 posiłków za kwotę 80.729 zł. – średni koszt jednego posiłku wyniósł 5,33 zł.

Środki finansowe na realizację programu w kwocie 71.251 zł. pochodziły od Wojewody Mazowieckiego. Gmina Stara Biała dofinansowała realizację programu w I półroczu br. w kwocie 9.478 zł. zgodnie z podpisanym porozumieniem z Wojewodą Mazowieckim w dniu 20 marca br.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2020 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies