Aktualności

Gmina Stara Biała dysponuje opaskami monitorującymi wraz z usługą teleopieki

logo ops Opaskę może wypożyczyć każdy mieszkaniec Gminy Stara Biała, po 60-tym roku życia, którego stan zdrowia powoduje konieczność monitorowania podstawowych funkcji życiowych. Pomoc w postaci wypożyczenia takiej opaski szczególnie adresowana jest do osób z chorobą Alzheimera lub z innymi chorobami powodującymi zaburzenia pamięci lub orientacji, ale także dla osób z chorobami serca.

Na czym polega usługa teleopieki?

Beneficjenci wsparcia zostaną wyposażeni w opaski monitorujące – aparaty z nadajnikiem SOS, które pozwalają na wezwanie pomocy w przypadku wystąpienia jakiegokolwiek zagrożenia. Dzięki opasce można połączyć się z Centrum Teleopieki i uzyskać pomoc adekwatną do sytuacji: powiadomienie opiekuna czy wezwanie odpowiednich służb. Oprócz możliwości kontaktu z Centrum Teleopieki i wezwania pomocy, opaska pełni również inne funkcje:

• ma wbudowany GPS, który umożliwia zlokalizowanie osoby i poinformowanie opiekuna, gdzie ona znajduje się – funkcja szczególnie przydatna w przypadku osób z chorobą Alzheimera lub innymi zaburzeniami otępiennymi, powodującymi dezorientację w przestrzeni,

• na bieżąco monitoruje podstawowe funkcje życiowe – w sytuacji wywołania sygnału alarmowego dyspozytor widzi w systemie: kto wywołał sygnał, gdzie znajduje się ta osoba i jakie są jej parametry życiowe, co umożliwia szybką reakcję w sytuacji zagrożenia zdrowia,

• wyposażona jest również w czujnik upadku – jeśli osoba zasłabnie i upadnie, opaska sama wywoła sygnał SOS i połączy się z Centrum Teleopieki celem zaalarmowania o zagrożeniu.

Opaskę można wypożyczyć w Urzędzie Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała, pok. 5, w godzinach od 8:00 do 15:00.

Osoby zainteresowane mogą kontaktować się pod nr tel. 24 366 87 29 (Urząd Gminy Stara Biała) lub 24 367-66-30 (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Stara Biała).

 

Opaska monitorująca www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies