Aktualności

Projekt "Mamy Działamy!!!"

logo opsPowiatowy Urząd Pracy w Płocku rozpoczyna realizację projektu pilotażowego pt. „MAMY działamy!!!", którego celem jest aktywizacja zawodowa 30 kobiet zarejestrowanych w PUP w Płocku, które z różnych przyczyn nie powróciły na rynek pracy po przerwie związanej z urodzeniem i wychowaniem dziecka.

W ramach projektu kandydatki będą mogły skorzystać z:

 • programu „staż MAMA" - skierowanego do kobiet nieposiadających doświadczenia zawodowego związanego w danym zawodzie, które z różnych przyczyn nie mogą/nie chcą powrócić do aktywności zawodowej w pełnym wymiarze czasu pracy. Program zakłada organizację staży w formule elastycznej w wymiarze odpowiadającym 1/2 etatu dla pracowników, przewidzianych na okres do 6 miesięcy.
 • programu „zatrudnienie MAMA", który skierowany jest do kobiet silnie zmotywowanych 
 • i gotowych do powrotu na rynek pracy w pełnym wymiarze czasu pracy. Program zakłada organizację zatrudnienia refundowanego w formule elastycznej na okres do 6 miesięcy.

Przewidziano również narzędzia wspierające, w postaci: 

 • bonu „start+" – wypłacanego jednorazowo, przed rozpoczęciem wsparcia głównego, przeznaczony na zaspokojenie potrzeb związanych z podjęciem pracy np. wizyta u fryzjera, kosmetyczki, zakup ubrania;
 • bonu „mobilność+" – wypłacanego przez okres do 6 miesięcy na pokrycie kosztów transportu zarówno do miejsca odbywania danej formy jak i np. dojazdu po dziecko;
 • bonu „opieka+" - wypłacanego przez okres do 6 miesięcy na pokrycie kosztów opieki nad dzieckiem do lat 8 w czasie odbywania danej formy przez uczestniczkę projektu pilotażowego (np. zatrudnienie opiekunki, zapewnienie miejsca w  żłobku/przedszkolu/klubie malucha itp.).

 Plakat-MAMY-DZIALAMY

Szczegółowe informacje można uzyskać:
w Powiatowym Urzędzie Pracy w Płocku pod nr tel. (24) 267-46-60
lub na stronie internetowej plock.praca.gov.pl

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies