Inwestycje gminne - Rok 2010

Budowa ulic Umińskiego i Poniatowskiego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną w Starych i Nowych Proboszczewicach

Inwestycja po budowie

W dniu 21 grudnia 2011 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa ulic Umińskiego i Poniatowskiego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną w Starych i Nowych Proboszczewicach".

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 1 922 547,07 zł brutto i został całkowicie pokryty ze środków budżetu Gminy Stara Biała.

Przed budową

Po budowie


18 listopada 2010 roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji pn.: "Budowa ulic Umińskiego i Poniatowskiego wraz z kanalizacją deszczową i sanitarną w Starych i Nowych Proboszczewicach".

W zakres inwestycji wchodzi:

Branża drogowa:

Ulica J. N. Umińskiego

 • wykonanie drogi o nawierzchni bitumicznej, o szer. 5,5 m na podbudowie z kruszywa kamiennego obramowanej krawężnikiem betonowym wtopionym - 5655 m2,
 • wykonanie zjazdów z kruszywa kamiennego - 507 m2,

Ulica księcia J. Poniatowskiego

 • wykonanie drogi o nawierzchni z kostki betonowej, o szer. 5,5 m obramowanej krawężnikiem betonowym wtopionym - 1200 m2,
 • wykonanie zjazdów z kruszywa kamiennego - 90 m2.

Branża sanitarna:

 • wykonanie kanalizacji sanitarnej z rur kamionkowych Ø 200 - dł. 1292,60 m,
 • wbudowanie studni kanalizacyjnych żelbetowych Ø 1200,
 • wykonanie 37 szt. przyłączy kanalizacyjnych z rur PVC-U Ø 160 zakończonych studzienkami kanalizacyjnymi Ø 425 - dł. 246,7 m,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC Ø 200 - dł. 24,20 m, Ø 300 - dł. 82,40 m, Ø 500 - dł. 11,40 m, Ø 600 - dł. 145,20 m.


Planowany koszt zadania - 1 899 660, 27 zł.

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 31 października 2011 roku.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies