Inwestycje gminne - Rok 2010

Budowa drogi gminnej nr 291308W Srebrna - Kowalewko

Fragment drogi gminnej nr 291308W Srebrna - Kowalewko po budowie

W dniu 27 września 2011 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 291308W Srebrna - Kowalewko".

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 1 142 920,85 zł brutto i został całkowicie pokryty ze środków budżetu Gminy Stara Biała.

Przed budową

Po budowie


W dniu 18 listopada 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na budowę drogi gminnej nr 291308W Srebrna-Kowalewko ramach zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 291308W Srebrna-Kowalewko".

W zakres inwestycji wchodzi:

 • budowa drogi o nawierzchni bitumicznej (grub. 6+4 cm i szerokości 4 m) na podbudowie z kruszywa kamiennego niesortowanego o grub. 20 cm wraz z obustronnymi poboczami umocnionymi kruszywem kamiennym niesortowanym. Droga na całej długości zostanie obramowana opornikiem betonowym 12x25 cm,
 • wykonanie zjazdów do gospodarstw i na pola z kruszywa kamiennego niesortowanego o grub. 8 cm na podsypce z piasku grub. 10 cm,
 • wykonanie pod zjazdami przepustów rurowych o średnicy 30 cm oraz 40 cm z rur z tworzywa sztucznego,
 • wykonanie dwóch przepustów drogowych z rur żelbetowych o średnicy 60 cm i 80 cm,
 • przebudowa i zabezpieczenie linii telefonicznej oraz sieci drenarskiej w miejscach kolizji z budowaną drogą.

Planowany koszt zadania - 1 142 920,85 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 30 czerwca 2011 roku.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies