Inwestycje gminne - Rok 2010

Budowa ulic Cedrowej i Jaworowej wraz z kanalizacją deszczową w Maszewie Dużym

Po budowie ulic Cedrowej i Jaworowej wraz z kanalizacją deszczową w Maszewie Dużym

W dniu 5 września 2011 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa ulic Cedrowej i Jaworowej wraz z kanalizacją deszczową w Maszewie Dużym".

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 718 264,03 zł brutto i został całkowicie pokryty ze środków budżetu Gminy Stara Biała.

Przed budową

Po budowie


30 grudnia 2010 roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji pn.: "Budowa ulic Cedrowej i Jaworowej wraz z kanalizacją deszczową w Maszewie Dużym".

W zakres inwestycji wchodzi:

Branża drogowa:

Ulica Cedrowa:

 • wykonanie drogi szerokości 6 m o nawierzchni bitumicznej wraz z jednostronnym chodnikiem z kostki brukowej o szerokości 2 m,

Ulica Jaworowa:

 • wykonanie drogi nawierzchni z kostki betonowej brukowej o szerokości 5,5 m i 4,5 m. Wykonanie zjadzów z kostki brukowej obramowanej opornikiem betonowym.

Branża sanitarna:

 • wykonanie kanału głównego kanalizacji deszczowej w ulicy Cedrowej z rur kielichowych PP szeregu SN8 - dł. 144 m,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej w ulicy Jaworowej z rur PCV-U Ø 200 - dł. 297 m,
 • montaż studni rewizyjnychØ 1200 na kanale deszczowym w ulicy Jaworowej - 8 szt. oraz studni rewizyjnych Ø 1500 na kanalizacji deszczowej w ulicy Cedrowej - 5 szt.,
 • montaż betonowych wpustów deszczowych Ø 500 - 13 szt.,
 • wykonanie 13 przyłączy deszczowych od wpustów do kanału głównego z rur PCV-U Ø 200 - dł. 55 m.

Branża elektryczna:

 • budowa 4 słupów oświetlenia ulicznego.

Planowany koszt zadania - 957 907,07 zł.

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 30 czerwca 2011 roku.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies