Inwestycje gminne - Rok 2010

Budowa ulic Jerzego Bohuna i Oleńki Billewiczówny wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Białej

Budowa ulic Jerzego Bohuna i Oleńki Billewiczówny wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Białej

W dniu 21 września 2011 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa ulic Jerzego Bohuna i Oleńki Billewiczówny wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Białej".

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 992 859,55 zł brutto i został całkowicie pokryty ze środków budżetu Gminy Stara Biała.

Przed budową

Po budowie


W dniu 4 listopada 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na budowę ulicy Jerzego Bohuna oraz ulicy Oleńki Billewiczówny wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w ramach zadania pn.: "Budowa ulic Jerzego Bohuna i Oleńki Billewiczówny wraz z kanalizacją deszczową i oświetleniem ulicznym w Białej".

W zakres inwestycji wchodzi:

 • budowa ulic: Jerzego Bohuna oraz Oleńki Billewiczówny o łącznej długości ok. 0,68 km, o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa łamanego o grub. 20 cm obramowanych na całej długości opornikiem betonowym 15 x 30 cm,
 • wykonanie zjazdów z kostki betonowej gr. 8 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grub. 3 cm i podbudowie z kruszywa łamanego o grub. 10 cm,
 • wykonanie podejść do furtek z kostki betonowej gr. 6 cm na podsypce cementowo - piaskowej o grub. 3 cm,
 • wykonanie kanalizacji deszczowej z rur PVC śr. 315 mm o długości ok. 473 m i śr. 200 mm o długości ok. 96,45 m wraz ze studniami rewizyjnymi śr. 1200 mm,
 • budowa 17 słupów oświetleniowych.

Planowany koszt zadania - 992 859,55 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 30 czerwca 2011 roku.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies