Inwestycje gminne - Rok 2010

Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Brwilno, Mańkowo, Maszewo Duże oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brwilno, Mańkowo, Maszewo Duże, gm. Stara Biała

Budowa sieci wodociągowej

W dniu 15 grudnia 2010 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Brwilno, Mańkowo, Maszewo Duże oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brwilno, Mańkowo, Maszewo Duże, gm. Stara Biała".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie sieci wodociągu z rur PE oraz sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC oraz rur kamionkowych.

Sieć wodociągowa została wykonana w następujących miejscowościach:

Lp.MiejscowośćPE 90PE 110Razem
1. Brwilno 77,50 325,00 402,50
2. Mańkowo 429,50 429,50
3. Maszewo Duże 295,00 295,00

Sieć kanalizacji sanitarnej została wykonana w następujących miejscowościach:

Lp.MiejscowośćPVC 200Rura kamionkowa 200Razem
1. Brwilno 212,00 212,00
2. Mańkowo 47,50 47,50
3. Maszewo Duże 148,00 73,00 221,00

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 317 010,00 zł brutto i został całkowicie pokryty ze środków budżetu Gminy Stara Biała.


W dniu 16 września 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania pn.: "Budowa odcinków sieci wodociągowej w miejscowościach Brwilno, Mańkowo, Maszewo Duże oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Brwilno, Mańkowo, Maszewo Duże, gm. Stara Biała".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 • budowę odcinków sieci wodociągowych z rur PE o śr. 110 dł. łącznej 1049,5 m, oraz z rur PE o śr. 90 dł. 77,5 m oraz odcinków sieci kanalizacji sanitarnej z rur PVC 200 o dł. 407,5 m i z rur kamionkowych o średnicy 200 o dł. 73 m w miejscowościach:
  • Mańkowo: dz. 63/10, 64, 42/15 i 42/2 - PE 110, dł. 429,50 m,
  • Maszewo Duże: dz. 6, 42/19 i 42/17 - PE 110, dł. 94,50 m oraz dz. 289/2 i 289/4 - PE 110, dł. 200,50 m,
  • Brwilno: dz. 95/8, 96/10 - PE 90 dł. 77,5 m; dz.61/9 i 61/24 - PE 110, dł. 212,5 m oraz dz. 63/15 i 64/2 - PE 110, dł. 112,50 m,
 • budowę odcinków sieci kanalizacji sanitarnej w poszczególnych miejscowościach:
  • Mańkowo: dz. 97 i 111/2, z rur PVC 200, dł. 47,5 0m,
  • Brwilno: dz. 61/9 i 61/24, z rur PVC 200, dł. 110 m oraz dz. 63/15 i 64/2, z rur PVC 200, dł.102 m,
  • Maszewo Duże: dz. 6, 42/19 i 42/17, z rur kamionkowych dł. 73 m oraz dz. 289/2 i 289/4 PVC 200, dł. 148 m.

Planowany koszt zadania - 317 010,00 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 29 października 2010 r.

Zakres prac planowanych do wykonania

Sieć wodociągowa

pdfMańkowo dz. nr 63/10, 64, 42/15, 42/21008.72 KB

pdfMaszewo Duże dz. nr 6, 42/19, 42/17, 289/2, 289/42.25 MB

pdfBrwilno dz. nr 95/8, 96/10, 61/9, 61/24, 63/15, 64/2808.11 KB

Sieć kanalizacji sanitarnej

pdfMańkowo dz. nr 97 i 111/21.07 MB

pdfMaszewo Duże dz. nr 6, 42/19, 42/17, 289/2, 289/42.25 MB

pdfBrwilno dz. nr 61/9, 61/24, 63/15, 64/2617.19 KB

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies