Inwestycje gminne - Rok 2010

Budowa drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna – Ulaszewo

Droga powiatowa nr 2907W Wyszyna – Ulaszewo po budowie

W dniu 5 stycznia 2011 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna - Ulaszewo".

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 1 291 488,08 zł brutto i został całkowicie pokryty ze środków budżetu Gminy Stara Biała.

Przed budową

Po budowie


W dniu 22 września 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania pn.: "Budowa drogi powiatowej nr 2907W Wyszyna - Ulaszewo".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmuje:

 • budowę drogi o długości ok. 755 m i szerokości 5,5 m, o nawierzchni bitumicznej (4478 m²) na podbudowie z tłucznia kamiennego o gr. 20 cm,
 • budowę zjazdów na działki i drogi boczne o nawierzchni z betonu asfaltowego (849 m²) na podbudowie z tłucznia kamiennego o gr. 15 cm,
 • budowę obustronnych poboczy umocnionych kruszywem naturalnym z domieszką klińca naturalnego (1550 m²).

Planowany koszt zadania - 1 291 488,08 zł brutto.

Termin wykonania zamówienia - do 30 listopada 2010 r.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies