Inwestycje gminne - Rok 2010

Budowa szkolnych placów zabaw w Maszewie Dużym, Starych Proboszczewicach i Starej Białej

Budowa szkolnych placów zabaw w Maszewie Dużym, Starych Proboszczewicach i Starej Białej

W dniu 15 listopada 2010 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa szkolnych placów zabaw w Maszewie Dużym, Starych Proboszczewicach i Starej Białej".

Koszt całkowity powyższej inwestycji wyniósł 573 400,00 zł brutto, w tym 294 750,00 zł Gmina pozyskała w ramach rządowego programu "Radosna szkoła".

Po budowie

Maszewo Duże

Stare Proboszczewice

Stara Biała

Przed budową

W dniu 8 września 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na budowę i wyposażenie trzech szkolnych placów zabaw w ramach zadania pn.: "Budowa szkolnych placów zabaw w Maszewie Dużym, Starych Proboszczewicach i Starej Białej".

 • W zakres inwestycji wchodzi:
  • budowa "dużego" placu zabaw przy Zespole Szkole w Maszewie Dużym obejmująca:
  • utwardzenie elastyczne pod urządzenia i zabawki o pow. 236,50 m² wraz z podbudową,
  • wykonanie nawierzchni trawiastej o pow. 263,5 m²,
  • dostawa i montaż urządzeń i zabawek: urządzenie wspinaczkowe, urządzenie sportowe, huśtawka wahadłowa, huśtawka wagowa, huśtawki na sprężynie, siedziska;
 • budowa "dużego" placu zabaw przy Zespole Szkół w Starych Proboszczewicach, obejmująca:
  • utwardzenie elastyczne pod urządzenia i zabawki o pow. 237,00 m² wraz z podbudową,
  • wykonanie nawierzchni trawiastej o pow. 266,73 m²,
  • dostawa i montaż urządzeń i zabawek: urządzenie wspinaczkowe, urządzenie sportowe, huśtawka wahadłowa, huśtawka wagowa, huśtawka na sprężynie, siedziska,ogrodzenie placu zabaw o dł. 61,19 mb i wys. 170 cm;
 • budowa "małego" placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej, obejmująca:
  • utwardzenie elastyczne pod urządzenia i zabawki o pow. 158,00 m² wraz z podbudową,
  • nawierzchnia trawiasta o pow. 74,0 m²,
  • dostawa i montaż urządzeń i zabawek: urządzenie wspinaczkowe, kolejka z wagonem, zabawki na sprężynie, ławki wolnostojące, kosze na śmieci.

Planowany koszt zadania - 573 400,00 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 22 października 2010 roku.

Na realizację powyższej inwestycji Gmina Stara Biała uzyskała dofinansowanie w ramach rządowego programu "Radosna szkoła" www.men.gov.pl.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies