Inwestycje gminne - Rok 2010

Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach - etap IB

Zespół urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach

W dniu 15 lipca 2011 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach - etap IB".

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 1 615 689,97 zł brutto i został całkowicie pokryty ze środków budżetu Gminy Stara Biała.


W dniu 21 lipca 2010 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania pn.: "Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach - etap IB".

W zakres inwestycji wchodzi:

 • wykonanie budynku sanitarno-socjalnego wraz ze wszystkimi instalacjami,
 • wykonanie wiaty śmietnikowej,
 • wykonanie kortu tenisowego o nawierzchni poliuretanowej z ogrodzeniem z siatki stalowej o wysokości 4 m,
 • wykonanie boiska o nawierzchni z trawy syntetycznej do piłki nożnej wraz z ogrodzeniem oraz oświetleniem,
 • zagospodarowanie terenu wokół w/w obiektów.

Powyższy zakres obejmuje roboty stanowiące kontynuację zadania pn.: "Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach - etap IA".

Planowany koszt zadania - 1 436 597,21 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 30 listopada 2010 r.

Zakres prac planowanych do wykonania w ramach etapu IB

jpgZakres prac8.96 MB

pdfZakres prac8.97 MB

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies