Inwestycje gminne - Rok 2010

Budowa drogi gminnej nr 291309W Srebrna - Stara Biała

Droga gminna nr 291309W Srebrna - Stara Biała

W dniu 30 listopada 2010 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa drogi gminnej nr 291309W Srebrna - Stara Biała".

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 3 245 007,56 zł brutto - dofinansowywanie w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" - 1 632 503,00 zł, pozostała kwota została pokryta ze środków budżetu Gminy Stara Biała.

Przed budową

Po budowie

Trwają prace związane z budową drogi gminnej Srebrna - Stara Biała o długości 2,953 km.

Umowę z wykonawcą na realizację powyższej inwestycji podpisano 30 czerwca 2010 roku.

W zakres inwestycji wchodzi:

 • budowa drogi o nawierzchni mineralno-asfaltowej (pow. 12249 m²) na podbudowie z kruszywa łamanego o grub. 20 cm obramowanej na całej długości opornikiem betonowym 25 x 12 cm
 • wykonanie zjazdów na pola i drogi boczne o nawierzchni bitumicznej grub. 4 cm (pow. 1847 m²) na podbudowie z tłucznia kamiennego grub. 15 cm, obramowanej na całej długości opornikiem betonowym 25x12 cm,
 • wykonanie obustronnych poboczy (pow. 5900 m²) umocnionych kruszywem naturalnym z domieszką kruszywa łamanego w ilości 25%,
 • wykonanie obustronnych rowów o głębokości 0,5 m.

Planowany koszt zadania - 3 245 007,56 zł brutto.

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 29 października 2010 roku.

Powyższe zadanie zostanie dofinansowywane w ramach "Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych 2008-2011" www.mazowsze.uw.gov.pl.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies