Inwestycje gminne - Rok 2009

Budowa drogi wewnętrznej w Mańkowie

Zdjęcie drogi wewnętrznej w Mańkowie po budowie

W dniu 21 grudnia 2009 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.:"Budowa drogi wewnętrznej w Mańkowie".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

Branża drogowa:

 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/12,8 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 2832,02 m²,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/16 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - 2832,02 m²,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/8 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - 75,55 m²,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/20 o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - 75,55 m²,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/25 o grubości 8 cm (warstwa wiążąca) - 75,55 m²,
 • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 2907,57 m²,
 • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 163,89 m²,
 • wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 779,72 m²,
 • wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm - 163,89 m².

Branża sanitarna (kanalizacja deszczowa):

 • wykonanie kanałów z rur PVC Φ 315 mm - 244,00 m,
 • wykonanie kanałów z rur PVC Φ 200 mm - 39,00 m,
 • wykonanie studni rewizyjnych Φ 1200 mm - 8 szt.,
 • wykonanie studni rewizyjnych Φ 1400 mm - 1 szt.,
 • wykonanie studzienek ściekowych ulicznych Φ 500 mm - 10 szt.

Branża elektryczna:

 • przebudowa linii napowietrznej i montaż oświetlenia ulicznego: słupy - 9 szt., linie napowietrzne - 340 m, lampy uliczne - 13 szt.

Zgodnie z protokołem odbioru całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 661825,01 zł brutto i został pokryty z Budżetu Gminy Stara Biała.

Przed budową

Po budowie

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies