Inwestycje gminne - Rok 2009

Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie Dużym

Fragment drogi wewnętrznej w Maszewie Dużym po budowie

28 grudnia 2009 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa drogi wewnętrznej w Maszewie Dużym".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

Branża drogowa:

 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/12,8 o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 1913,52 m²,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o uziarnieniu 0/16 o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - 1913,52 m²,
 • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 2994,52 m2, wykonanie drogi z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 1081,00 m²,
 • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 15 cm - 301,00 m2, wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej gr. 6 cm - 499,65 m²,
 • wykonanie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej gr. 8 cm - 301,00 m².

Branża sanitarna: (kanalizacja deszczowa)

 • wykonanie kanałów z rur PP Φ 600 mm - 112,00 m,
 • wykonanie kanałów z rur PVC Φ 315 mm - 220,00 m,
 • wykonanie kanałów z rur PVC Φ 200 mm - 59,00 m,
 • wykonanie studni rewizyjnych Φ 1500 mm - 5 szt.,
 • wykonanie studni rewizyjnych Φ 1200 mm - 5 szt.,
 • wykonanie studzienek ściekowych ulicznych Φ 500 mm - 14 szt.
 • Branża teletechniczna: wykonanie kanalizacji kablowej - 92 m,
 • wykonanie przepustów rurą dwudzielną - 114,00 m,
 • przebudowa kanalizacji kablowej z rur PCW - 15 m.

Branża gazowa:

 • przebudowa istniejących odcinków gazociągów (6m).

Zgodnie z protokołem odbioru całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 735 851,56 zł i został pokryty z Budżetu Gminy Stara Biała.

Przed budową

Po budowie

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies