Inwestycje gminne - Rok 2009

Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Maszewo Duże, gm. Stara Biała w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Kompleks sportowy w miejscowości Maszewo Duże, gm. Stara Biała wybudowany w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"

Orlik 2012

W dniu 14 grudnia 2009 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.:"Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Maszewo Duże, gm. Stara Biała w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"".

Całkowity koszt zadania wyniósł - 1 239 788, 95 zł brutto.

Na sfinansowanie powyższego przedsięwzięcia Gmina Stara Biała pozyskała środki w ramach Programu "Moje Boisko - Orlik 2012" z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie) w wysokości 333 000,00 zł brutto, z budżetu Samorządu Województwa (Urząd Marszałkowski w Warszawie) w wysokości 333 000,00 zł brutto. Pozostała kwota w wysokości 573 788,95 zł brutto pochodziła z budżetu Gminy Stara Biała.

Przed budową i po budowie

Trwają prace związane z budową kompleksu sportowego w miejscowości Maszewo Duże realizowanej w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012". Umowę z wykonawcą na realizację powyższej inwestycji podpisano dnia 18 września 2009 roku.

Planowany koszt zadania - 1 239 788,95 zł brutto.

W zakres inwestycji wchodzi:

 • Budowa boiska do piłki nożnej o wymiarach 30,0 m x 62,0 m (pow. 1860 m2) o nawierzchni syntetycznej typu "sztuczna trawa" na podbudowie przepuszczalnej wraz wyposażeniem. Wyposażenie boiska: bramki aluminiowe mocowane w tulejach - 2 sztuki, siatki do bramek - 2 sztuki.
 • Budowa boiska wielofunkcyjnego o wymiarach 19,1 x 32,1 m (pow. 613,11 m2) o nawierzchni poliuretanowej na podbudowie przepuszczalnej wraz z wyposażeniem. Wyposażenie do piłki koszykowej: obręcz do koszykówki standard i siatka do obręczy - 2 sztuki,  tablica do koszykówki epoksydowa o wym. 105 x 180 cm - 2 sztuki, mechanizm regulacji wysokości - 2 sztuki, konstrukcja do koszykówki dwusłupowa, montowana w tulejach - 2 sztuki. Wyposażenie do piłki siatkowej: słupki do siatkówki, aluminiowe wielofunkcyjne (badminton, tenis, siatkówka) - 2 sztuki, siatka do siatkówki - 1 sztuka.
 • Budowa ogrodzenia terenu - zaprojektowano ogrodzenie terenu na słupkach stalowych z siatki stalowej - wysokość 4 m oraz piłkochwyty o wysokości 6 m.budowa oświetlenia terenu - oświetlenie obiektu będą stanowiły projektory zamocowane na 8 masztach o wysokości min. 9 m.wykonanie chodników z kostki betonowej gr. 6 cm, na podbudowie z piasku i kruszywa, zamknięte obrzeżem betonowym.adaptacja istniejącego budynku gospodarczego o konstrukcji murowanej o pow. zabudowy 97,02 m2 oraz pow. użytkowej 77,67 m2 na potrzeby zaplecza socjalnego.

Termin wykonania zadania przewidziano na miesiąc grudzień 2009 roku.

Środki na pokrycie kosztów związanych z realizacją przedsięwzięcie pn.:"Budowa kompleksu sportowego w miejscowości Maszewo Duże, gm. Stara Biała w ramach programu "Moje Boisko - Orlik 2012"" będą pochodziły z budżetu państwa (Ministerstwo Sportu i Turystyki w Warszawie), budżetu samorządu województwa mazowieckiego (Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie) oraz z budżetu Gminy Stara Biała.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies