Inwestycje gminne - Rok 2009

Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach - etap IA

Obiekt po budowie

W dniu 29 października 2010 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa zespołu urządzeń sportowych z obiektami zaplecza sanitarno-socjalnego i infrastrukturą techniczną w Nowych Proboszczewicach - etap IA".

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 4 894 797,82 zł brutto i został całkowicie pokryty ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w wysokości 1 000 000,00 zł oraz środków budżetu Gminy Stara Biała w wysokości 3 894 797,82 zł.

Rozpoczęły się prace związane z budową zespołu urządzeń sportowych Nowych Proboszczewicach - etap IA. Umowę z Wykonawcą na realizację powyższego przedsięwzięcia podpisano dnia 1 kwietnia 2009 roku. Przewidywany koszt inwestycji - 4 894 797,82 zł brutto.

Inwestycja obejmuje budowę zespołu urządzeń sportowych obejmujących boisko do piłki nożnej, boisko wielofunkcyjne do gier zespołowych, infrastrukturę techniczną (uzbrojenie terenu), wewnętrzne ciągi komunikacyjne, zagospodarowanie i urządzenie terenu oraz drogi dojazdowe.

W skład zadania wchodzą:

 • boiska do gier: do piłki nożnej - nawierzchnia naturalna trawiasta, do innych gier zespołowych - nawierzchnia poliuretanowa,
 • bieżnia prosta (100/110 m) - nawierzchnia poliuretanowa, wyposażenie urządzeń sportowych, trybuny, obiekty komunikacyjne, w tym: droga wewnętrzna dojazdowa, parkingi, ciągi pieszo-rowerowe, ciągi piesze i spacerowe,
 • elementy ukształtowania i zagospodarowania terenu: skarpy, schody terenowe, ogrodzenie trwałe zespołu z bramami i furtami, balustrady ochronne,
 • zagospodarowanie terenów zieleni: drzewa, krzewy, trawniki,sieci, przyłącza i urządzenia infrastruktury technicznej obejmujące: kanalizację deszczową, drenaże, kanalizację sanitarną z przepompowniami, wodociąg, instalacje zraszaczowe, oświetleniowe, teletechniczne.

Termin wykonania etapu IA zadania przewidziano na 31 sierpnia 2010 roku.

Przed budową

Zakres robót do wykonania w ramach etapu IA - Plan zagospodarowania terenu

pdfPlan zagospodarowania terenu - plik PDF6.94 MB

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Ulica Chabrowa

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies