Inwestycje gminne - Rok 2009

Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach

Ulica Modrzewiowa po budowie

W dniu 30 czerwca 2010 roku dokonano ostatecznego odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach".

Koszt powyższej inwestycji wyniósł 1 435 996,11 zł brutto plus roboty dodatkowe na kwotę 58 855,62 zł brutto, czyli łącznie 1 494 851,73 zł brutto i został całkowicie pokryty ze środków budżetu Gminy Stara Biała.

Przed i po budowie

13 maja 2009 roku podpisano umowę z wykonawcą na realizację zadania pn.:"Budowa ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach".

Planowany koszt przedsięwzięcia - 1 435 996,11 zł brutto.

W zakres inwestycji wchodzi budowa fragmentu ulicy Modrzewiowej w Nowych Proboszczewicach, gm. Stara Biała, o długości ok. 455 m wraz z kanalizacją deszczową (bez "sięgaczy" stanowiących fragmenty ulic Jaśminowej, Świerkowej, Klonowej, Akacjowej i Jodłowej, a także bez odcinka ulicy Modrzewiowej od skrzyżowania z ulicą Jodłową do ulicy Cisowej)

pdfZakres prac branży drogowej2.6 MB
pdfZakres kanalizacji ściekowej2.58 MB

oraz budowa odcinka sieci kanalizacji deszczowej w ulicy Jodłowej od studni D8 do istniejącej studni przy skrzyżowaniu ulicy Jodłowej z ulicą Dębową.

pdfZakres kanalizacji deszczowej3.09 MB

Termin wykonania zadania przewidziano na 30 września 2009 r.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies