Inwestycje gminne - Rok 2009

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała - etap I

Po budowie

Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno

22 września 2009 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Brwilno, gm. Stara Biała - etap I".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował wykonanie:

 • sieci kanalizacji sanitarnej o długości łącznej 5403,00 mb obejmującej: kanały z rur kamionkowych fi 200 o długości 3463,50 mb, kanały z rur kamionkowych fi 250 o długości 475,50 mb, kanały z rur żeliwnych kielichowych fi 200 o długości 19,00 mb, rurociągi PE ciśnieniowe łączone metodą na zgrzewanie fi 110 - 1445,00 m, dwie przepompownie z polimerbetonu: P1 H - 4,9 m, D = 1,5; P2 H - 4,64 m, D = 1,5.
 • przyłącza kanalizacyjne o długości 843 m, w tym: kanały z rur PVC łączone na wcisk fi 200 o długości łącznej 825,00 mb oraz kanały z rur żeliwnych kielichowych fi 200 o długości 18,00 mb.

Zgodnie z protokołem odbioru całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 24251178,77 zł brutto.

Na dofinansowanie powyższego zadania Gmina Stara Biała uzyskała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczkę w wysokości 800000,00 zł.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies