Inwestycje gminne - Rok 2012

Budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze woj. nr 562 w miejscowości Maszewo

Budowa odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego przy drodze woj. nr 562 w miejscowości Maszewo

Zakres rzeczowy:
 • montaż 10 opraw oświetlenia ulicznego wraz z montażem i stawianiem słupów linii napowietrznej - nr stacji transformatorowej S1-847.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 21 listopada 2012 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego robót spisano dnia 28 grudnia 2012 roku.
Wartość robót brutto: 43 235,53 zł
Źródło finansowania: Budżet Gminy.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2023 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies