Inwestycje gminne - Rok 2012

Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej w pomoce dydaktyczne w ramach programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła

Wyposażenie Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Starej Białej w pomoce dydaktyczne w ramach programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych - Cyfrowa szkoła

Zakres rzeczowy: Dostawa i montaż pomocy dydaktycznych:
 • notebook dla ucznia wraz z oprogramowaniem - 17 szt,
 • notebook dla nauczyciela wraz z oprogramowaniem - 12 szt,
 • szafka do przechowywania i bezpiecznego przemieszczania pomiędzy salami lekcyjnymi przenośnych komputerów dla uczniów z funkcją ładowania baterii - 2 szt,
 • sieciowe urządzenie wielofunkcyjne umożliwiające, co najmniej drukowanie, kopiowanie i skanowanie - 1 szt,
 • drukarka - 3 szt,
 • skaner - 1 szt,
 • tablica interaktywna z systemem mocowania - 1 szt,
 • urządzenia i oprogramowanie do przeprowadzenia wideokonferencji - 1 szt,
 • system do zbierania i analizowania odpowiedzi - 1 szt,
 • projektor krótkoogniskowy - 1 szt,
 • głośniki - 1 szt,
 • kontroler WLAN zarządzający szkolną siecią bezprzewodową - 1 szt,
 • punkt dostępowy będący elementem szkolnej sieci bezprzewodowej - 1 szt,
 • router z wbudowanymi lub zewnętrznymi modułami zapory sieciowej i systemem blokowania włamań (IPS) - 1 szt,
 • projektor multimedialny - 1 szt,
 • ekran projekcyjny - 3 szt,
 • wizualizer - 1 szt.
Data rozpoczęcia: Umowa z Wykonawcą została podpisana w dniu 29 listopada 2012 roku.
Data zakończenia: Protokół odbioru końcowego spisano dnia 28 grudnia 2012 roku.
Wartość robót brutto: 223 646,94 zł
Źródło finansowania: Rządowy programu rozwijania kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie stosowania technologii informacyjno - komunikacyjnych Cyfrowa szkoła, dotacja: 139 760,00 zł.

Budżet Gminy: 83 886,94 zł.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies