Inwestycje gminne - Rok 2011

Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Stara Biała

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

30 września 2011 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.: "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Stara Biała".

W ramach inwestycji odebrano i zutylizowano łącznie 8293 m² wyrobów zawierających azbest.

Zgodnie z protokołem odbioru całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 47 682,36 zł brutto.

Na dofinansowanie powyższego zadania Gmina Stara Biała pozyskała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie dotację w wysokości 40 931,24 zł.


28 kwietnia 2011 roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji pn.: "Demontaż i utylizacja wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych położonych na terenie gminy Stara Biała".

W zakres inwestycji wchodzi:

 • demontaż wyrobów zawierających azbest z obiektów budowlanych (z budynków mieszkalnych, gospodarczych i inwentarskich), ich przewiezienie z miejsca demontażu do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie - w ilości około 4000 m²,
 • odbiór z terenu gminy Stara Biała wyrobów zawierających azbest, ich przewiezienie z miejsca odebrania do miejsca unieszkodliwienia oraz unieszkodliwienie - w ilości około 5000 m².

Planowany koszt zadania - 57 196,80 zł.

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 30 września 2011 roku.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies