Inwestycje gminne - Rok 2011

Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach

Po budowie kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

26 października 2011 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach".

Zgodnie z protokołem odbioru całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 476 010,00 zł brutto.

Na dofinansowanie powyższego zadania Gmina Stara Biała pozyskała od Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie pożyczkę w wysokości 300 000,00 zł.


21 kwietnia 2011 roku podpisano umowę z Wykonawcą na realizację inwestycji pn.: "Budowa kanalizacji sanitarnej w Ogorzelicach".

W zakres inwestycji wchodzi:

 • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej o łącznej długości 1386 mb, obejmującej:
 • wykonanie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC-U Ø 200 - dł. 530 mb,
 • wykonanie sieci kanalizacji ciśnieniowej z rur PE Ø 90 - dł. 856 mb (w tym: 57 mb przewiertu pod torami),
 • montaż przepompowni ścieków Ø 1500 mm wraz zasilaniem elektrycznym,
 • wykonanie przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej, w tym:
 • 10 szt. przyłączy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 200 - dł. 94 mb,
 • 21 szt. podłączeń kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej Ø 160 - dł. 286 mb,
 • zakończonych studzienkami kanalizacyjnymi Ø 425 mm.

Planowany koszt zadania - 476 010,00 zł.

Termin wykonania inwestycji przewidziano na 31 sierpnia 2011 roku.

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies