Inwestycje gminne - Rok 2008

Budowa ulicy Akacjowej w Nowych Proboszczewicach

Ulica Akacjowa po budowie - Nowe Proboszczewice

W dniu 11 grudnia 2008 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.:"Budowa ulicy Akacjowej w Nowych Proboszczewicach".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

Branża drogowa:

 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa wiążąca) - 2050 m²,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 2050 m²,
 • wykonanie podbudowy z kruszyw naturalnych gr. 20 cm - 2050 m²,
 • wykonanie podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - 2050 m²,
 • wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm - 558,25 m²,
 • wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej szarej gr. 8 cm - 691,75 m².

Branża sanitarna (kanalizacja deszczowa):

 • wykonanie kanałów z rur żelbetowych "WIPRO" o śr. 300 mm - 58,60 m,
 • wykonanie kanałów z rur żelbetowych "WIPRO" o śr. 300 mm - 175,10 m,
 • wykonanie kanałów z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm - 20,80 m,
 • wykonanie studni rewizyjnych z kręgów betonowych o śr. 1200 mm - 6 szt.,
 • wykonanie studzienek ściekowych ulicznych o śr. 500 mm - 6 szt.

Zgodnie z protokołem odbioru całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 818201,15 zł brutto i został pokryty z Budżetu Gminy Stara Biała.

Widok drogi przed i po budowie

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies