Inwestycje gminne - Rok 2008

Budowa drogi gminnej Nowa Biała - Mańkowo

Remont drogi gminnej

W dniu 27 października 2008 roku dokonano odbioru końcowego zadania pn.: "Budowa drogi gminnej Nowa Biała - Mańkowo".

Zakres rzeczowy inwestycji obejmował:

Branża drogowa:

 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 7 cm (warstwa wiążąca) - 8652 m²,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) - 8652 m²,
 • wykonanie nawierzchni na zjazdach do posesji z kostki brukowej betonowej kolorowej gr. 8 cm - 359 m²,
 • wykonanie chodników z kostki brukowej betonowej, kolorowej gr. 6 cm - 1134 m²,
 • wykonanie nawierzchni z tłucznia kamiennego - 768 m², wykonanie umocnienia poboczy pospółką - 1989 m².

Branża drogowa - skrzyżowanie z drogą woj. nr 559 Lipno-Płock:

 • wykonanie nawierzchni na zatokach z kostki brukowej betonowej, kolorowej gr. 8 cm - 28,50 m²,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych o grubości 6 cm (warstwa wiążąca) - 100,00 m²,
 • wykonanie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych asfaltowych SMA o grubości 4 cm (warstwa ścieralna) - 100,00 m².

Zgodnie z protokołem odbioru całkowity koszt przedsięwzięcia wyniósł 1970243,49 zł brutto i został pokryty z Budżetu Gminy Stara Biała.

Widok drogi przed i po budowie

Zdjęcia zrealizowanej inwestycji

Zdjęcia z przebiegu inwestycji

Widok od strony Mańkowa

Widok od strony Nowej Białej

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies