Aktualności

Okólnik

InformacjaSzanowni Państwo,

do Urzędu Gminy Stara Biała coraz częściej wpływają skargi na psy wałęsające się po drogach i ulicach, które zagrażają bezpieczeństwu ludzi. Często okazuje się, że nie są to „psy bezdomne”, tylko mające właścicieli, ale niedopilnowane wydostały się z miejsc swego stałego pobytu.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującym prawem właściciel zwierzęcia jest obowiązany do należytej kontroli swojego psa i jeżeli nie zachowa zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze krzywny do 250 zł albo karze nagany (art. 77 Kodeksu wykroczeń). Ponadto właściciel psa jest odpowiedzialny za wszelkie szkody wyrządzone przez niedopilnowanego pupila i musi liczyć się z odpowiedzialnością karną uzależnioną od wartości wyrządzonej szkody.

Oczywiście w praktyce bardzo często jest niemożliwe udowodnić właścicielowi, że akurat ten pies jest jego własnością.

Zgodnie z zapisami Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Stara Biała nieruchomość, na której przebywają swobodnie zwierzęta domowe winna być ogrodzona i zabezpieczona w sposób uniemożliwiający samodzielne wydostanie się zwierząt poza jej obszar.

Dlatego też apelujemy do właścicieli psów o większą kontrolę nad swoimi podopiecznymi i o dopilnowanie, by nie wychodziły poza teren posesji bez ich opieki.

Istotnym czynnikiem sprzyjającym wałęsaniu się psów jest także dokarmianie przez mieszkańców. Są osoby, które regularnie dokarmiają błąkające się zwierzęta, wystawiając pojemniki z resztkami po posiłkach przed ogrodzenia swoich posesji.

Nie można zapominać o tym, że dokarmiane psy szybko przyzwyczajają się i zostają w miejscu, gdzie zapewniono im wyżywienie. Należy pamiętać, że osoba przyjmująca psa do swojego domu, zapewniająca mu opiekę i wyżywienie traktowana jest jako właściciel, przez co ponosi odpowiedzialność za zachowanie zwierzęcia.

Wójt Gminy Stara Biała

/-/ Sławomir Wawrzyński  

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2019 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies