Aktualności

Wręczono srebrne medale „Za zasługi dla obronności kraju”

Podczas XI sesji Rady Gminy Stara Biała w dniu 15 marca 2016 r. troje mieszkańców naszej gminy zostało uhonorowanych polskim odznaczeniem wojskowym – srebrnym medalem „Za zasługi dla Obronności Kraju”. Medale nadał Minister Obrony Narodowej Tomasz Siemoniak w celu okazania wysokiego uznania rodzicom, którzy wychowali wiele dzieci na wzorowych i ofiarnych żołnierzy. Wśród wyróżnionych znaleźli się: Pani Teresa Brudzyńska z Nowego Dragania oraz Państwo Anna i Władysław Myzia z Nowych Proboszczewic. Odznaczenia rodziców dokonał Wojskowy Komendant Uzupełnień w Płocku płk Bogusław Okrasa w asyście Wójta Gminy Sławomira Wawrzyńskiego i Przewodniczącego Rady Gminy Wojciecha Żółtowskiego. Rodzice żołnierzy przyjęli wyrazy uznania i życzenia od przedstawicieli Wojskowej Komendy Uzupełnień w Płocku oraz władz samorządowych naszej gminy, a także listy gratulacyjne i kwiaty.

Medal „Za zasługi dla Obronności Kraju” został ustanowiony przez Sejm ustawą z dnia 21 kwietnia 1966 r. Zasady nadawania medalu zmieniono rozporządzeniem Ministra Obrony Narodowej z dnia 19 kwietnia 1991r., zgodnie z którym medal nadaje się osobom, które:

 1. wykazały męstwo lub odwagę w bezpośrednim działaniu związanym z obronnością kraju albo osiągnęły bardzo dobre wyniki w realizacji zadań obronnych;
 2. posiadają szczególne zasługi w dziedzinie rozwoju nowoczesnej myśli wojskowej, techniki wojskowej oraz potencjału obronnego, jak również w zakresie szkolenia i wychowania wojskowego;
 3. swoją pracą zawodową lub działalnością w organizacjach społecznych znacznie przyczyniły się do rozwoju i umocnienia systemu obronnego kraju.

Medal posiada trzy stopnie: złoty medal, srebrny medal, brązowy medal. Srebrny medal nadawany jest rodzicom, których troje lub czworo dzieci pełni lub pełniło nienagannie czynną służbę wojskową.

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies