Aktualności

Internetowe „białe plamy”

Ministerstwo Cyfryzacji prowadzi kolejną turę konsultacji społecznych obszarów białych NGA, w ramach których ma zostać ustalone gdzie nie powstanie komercyjna infrastruktura telekomunikacyjna, umożliwiająca świadczenie usług dostępu do internetu o przepustowości co najmniej 100 Mb/s. Konsultacje po raz pierwszy prowadzone są przez stronę internet.gov.pl. Potrwają do 10 grudnia.
Konsultacje są kluczowym krokiem w procesie określania kierunków interwencji publicznej na rozwój infrastruktury szerokopasmowego dostępu do internetu. Ich celem jest zidentyfikowanie obszarów na których nie ma i najprawdopodobniej  w ciągu najbliższych lat nie powstanie infrastruktura NGA na zasadach rynkowych. Otrzymana na tej podstawie ewidencja punktów adresowych będzie stanowiła potencjalny obszar inwestycji finansowanych ze środków publicznych.
Konsultacje po raz pierwszy prowadzone są z wykorzystaniem platformy internet.gov.pl. Podstawą do określenia tzw. listy białych plam NGA będą dane o zasięgach oraz o planach inwestycyjnych zaraportowane przez przedsiębiorców telekomunikacyjnych w systemie do 10 grudnia.
Wykorzystanie platformy internet.gov.pl w procesie konsultacji publicznych obszarów białych NGA stanowi krok w kierunku minimalizacji obowiązków ciążących na przedsiębiorcach telekomunikacyjnych oraz zwiększenia efektywności tego procesu, ale kluczowe jest, aby dane zbierane w systemie odzwierciedlały rzeczywisty i prognozowany stan prac nad budową sieci szerokopasmowych. Ministerstwu zależy na zachowaniu wysokiej jakości informacji, dlatego prosi o profesjonalizm i dbałość o jakość zgłaszanych danych, a także terminowe dostarczenie ich do systemu.
Dane, które nie zostaną zaraportowane do 10 grudnia br. nie zostaną uwzględnione w planowaniu interwencji publicznej.

internet grafika www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2024 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies