Aktualności

Deklaracje o źródłach ciepła

Urząd Gminy Stara Biała przypomina właścicielom lub zarządzającym budynkami mieszkalnymi i niemieszkalnymi o obowiązku złożenia deklaracji o źródłach ciepła. Deklarację dla źródeł ciepła zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r. trzeba złożyć najpóźniej do 30 marca 2022 r., a dla tych zainstalowanych po 1 lipca 2021 r.  - 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła.
Deklarację można złożyć wybierając jeden z następujących sposób:
• w formie elektronicznej (przez Internet), posiadając profil zaufany albo podpis elektroniczny bezpośrednio do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) za pośrednictwem strony internetowej: www.zone.gunb.gov.pl (okno „Złóż deklarację”) lub też
• w formie papierowej, osobiście lub listownie wysyłając na adres korespondencyjny Urzędu Gminy Stara Biała (Urząd Gminy Stara Biała, ul. Jana Kazimierza 1, 09-411 Biała). Złożone w Urzędzie Gminy deklaracje zostaną wprowadzone do systemu przez wójta w terminie 30 dni od daty wpływu (deklaracje można znaleźć na stronie https://bip.starabiala.pl/artykul/781/6884/centralna-ewidencja-emisyjnosci-budynkow).
Deklarację dla źródeł ciepła zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r. w budynkach i lokalach mieszkalnych oraz niemieszkalnych należy złożyć najpóźniej do 30 marca 2022 r. Dla źródeł ciepła zainstalowanych w budynkach po 1 lipca 2021 r.  ww. deklarację należy złożyć w terminie 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła.
Złożenie deklaracji jest obowiązkowe. Wynika z przepisów wprowadzonych przez administrację rządową i samorząd województwa mazowieckiego. Nie złożenie deklaracji w terminie, podlega karze grzywny.
Każdy właściciel lub zarządzający budynkiem zobowiązany jest złożyć deklarację do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków, nawet jeżeli przekazywał informacje o źródle ciepła podczas inwentaryzacji,  przeprowadzonej w 2020 r. na zlecenie Urzędu Gminy Stara Biała.
W związku ze zbliżającym się sezonem grzewczym przypominamy również o obowiązku posiadania  faktury zakupu paliwa, świadectwa jakości paliwa, zawierającego informacje o parametrach, składzie czy też pochodzeniu zakupionego paliwa.
Przypominamy, że w urządzeniach grzewczych należy spalać tylko paliwo dobrej jakości. Zgodnie z art. 191 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2021 r. poz. 779) zabronione jest spalanie śmieci, a ten proceder podlega karze aresztu albo grzywny.

deklaracja zrodlo ciepla www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies