Aktualności

Spotkanie w Starej Białej

Prawie 50 osób pojawiło się na spotkaniu w Starej Białej dotyczącym rozwoju naszej gminy, na które zaprosił Wójt Sławomir Wawrzyński. Spotkanie, które 19 października odbyło się w Domu Strażaka w Starej Białej, było skierowane głównie do mieszkańców miejscowości Biała, Stara Biała, Kamionki, Kowalewko.
Rozmawiano m.in. o sprawach związanych z inwestycjami, budżetem, gospodarką odpadami komunalnymi czy kwestiami dotyczącymi wymiany pieców.
– Szanowni Państwo, spotykamy się, bo minęła połowa obecnej kadencji. To dobry czas, aby podsumować dotychczasowe działania i przedstawić plany na dalszą część kadencji. A także wysłuchać Państwa sugestii i propozycji – przedstawił uczestnikom cel spotkania Wójt Sławomir Wawrzyński. Wśród uczestników byli m.in. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku - Lech Dąbrowski, Przewodnicząca Rady Gminy Stara Biała - Małgorzata Lewandowska i niektórzy radni.
Rozpoczynając spotkanie wójt przedstawił inwestycje zrealizowane w tym rejonie naszej gminy, czyli m.in. budowę drogi Kowalewko-Kamionki, budowę oświetlenia w Białej, budowę drogi wewnętrznej w Starej Białej, montaż instalacji fotowoltaicznej na świetlicy w Kamionkach i zakup auta dla OSP Stara Biała. Mówiąc o planach wójt wymienił budowę drogi Kamionki-Włoczewo, opracowanie dokumentacji budowy ul. Bankowej w Białej, opracowanie dokumentacji budowy dróg wewnętrznych w Starej Białej oraz opracowanie dokumentacji budowy oświetlenia w Białej i Kamionkach.
Wśród problemów, jakie są w tym rejonie naszej gminy, Wójt Sławomir Wawrzyński wymienił m.in. kwestie związane ze skrzyżowaniem dróg powiatowych w Białej, budowę ścieżki rowerowej wzdłuż dróg powiatowych, powstanie kanalizacji i drogi na ul. Longinusa Podbipięty czy budowę dróg w Kowalewku w stronę Srebrnej, drogi Stara Biała – Dziarnowo i dróg w Kamionkach.
Mówiąc o budżecie gminy wójt zaznaczył, że wydatki na inwestycje to kwota blisko 20 mln zł, na funkcjonowanie oświaty to ponad 23 mln zł (z czego subwencja oświatowa z budżetu państwa to niespełna połowa tej kwoty), na funkcjonowanie komunikacji ponad 2,7 mln zł, na dopłaty do wody i ścieków 2,1 mln zł, na gospodarkę odpadami komunalnymi 3,6 mln zł, na bieżące utrzymanie dróg prawie 1,5 mln zł, na oświetlenie uliczne 860 tys. zł, na fundusz sołecki ponad 777 tys. zł.
O gospodarce wodno-ściekowej i działalności spółki Gospodarka Komunalna „Stara Biała” poinformował uczestników spotkania prezes spółki - Jarosław Rydzewski. Gospodarkę odpadami komunalnymi i działalność Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Ogorzelicach omówiła  kierownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Urzędu Gminy Stara Biała -Małgorzata Gronczewska. Uczestnicy spotkania mogli dowiedzieć się np., że od lipca z PSZOK skorzystało 350 mieszkańców gminy. Małgorzata Gronczewska poinformowała także, że po dziewięciu miesiącach tego roku system gospodarki odpadami komunalnymi na razie się bilansuje, a to jest dobra przesłanka do tego, aby nie były podnoszone stawki za odbiór śmieci.
Z kolei Magdalena Malanowska – pracownik Referatu Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej poinformowała, że zgodnie z ustawą o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków konieczne jest złożenie deklaracji o źródłach ciepła. Deklarację dla źródeł ciepła zainstalowanych przed 1 lipca 2021 r. trzeba złożyć najpóźniej do 30 marca 2022 r., a dla tych zainstalowanych po 1 lipca 2021 r. - 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia źródła ciepła. – Niestety z przepisów wynika, że te deklaracje nie są tymi samymi, które były od Państwa już zbierane przez ankieterów. Te nowe trzeba wypełnić jeszcze raz – zaznaczyła Magdalena Malanowska.
Podczas spotkania głos zabrał Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku - Lech Dąbrowski. Mówił głównie o skrzyżowaniu dróg powiatowych w Białej, na którym powstać ma rondo. – To dla powiatu bardzo ważna inwestycja. Niestety także trudna. Jesteśmy na etapie przygotowywania dokumentacji. Ale Szanowni Państwo obecnie proces inwestycyjny trwa nawet pięć lat. My w przypadku tej inwestycji maksymalnie skróciliśmy ten czas– przekonywał Lech Dąbrowski.
Zaznaczył, że starostwo powinno mieć dokumentację do 17 grudnia. – Mam nadzieję, że uda się budowę ronda umieścić w przyszłorocznym budżecie. Ta inwestycja to wydatek ponad 3 mln zł. Dla powiatu to spora kwota i być może budowa ronda będzie przebiegać w etapach – mówił Lech Dąbrowski.
Wśród pytań od uczestników spotkania pojawiły się kwestie związane z wymianą pieców czy sprawy dotyczące budowy przydomowych oczyszczalni ścieków. – Jeśli chodzi o przydomowe oczyszczalnie ścieków to jesteśmy w trakcie procedury przetargowej. Myślę, że przetarg dotyczący 70 takich oczyszczalni zostanie wkrótce rozstrzygnięty– mówił Wójt Sławomir Wawrzyński.
Było pytanie o doświetlenie ścieżki rowerowej i przejścia dla pieszych w Białej na ul. Augustyna Kordeckiego. – Jak tylko będziemy mieli podpisaną umowę z dystrybutorem energii, to stojące tam latarnie zaczną świecić – mówił wójt. Poinformował także, że pojawi się przejście w okolicach sklepu Top Market. Przewodniczący Rady Powiatu w Płocku , Lech Dąbrowski zapewnił, że takie przejście powinno być gotowe na początku przyszłego roku.

spotkanie stara biala www

Polecamy

 • Portal odpadowy ZGRP
 • Internetowa Telewizja Regionalna
 • Powiat Płocki
 • Witryna Obywatelska Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej
 • NSR - Narodowe Siły Rezerwowe
 • ePUAP - Elektroniczna Platforma Usług Administracji Publicznej
 • Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej
 • Pomoc w zarządzaniu mikro firmą - Mikroporady.pl
 • KRUS: Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego
 • Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego
 • Związek Gmin Regionu Płockiego
 • Dziennik Ustaw Rzeczypospolitej Polskiej
 • Monitor Polski
 • Elektroniczny Dziennik Urzędowy Województwa Mazowieckiego
 • Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej
 • Mazowiecki Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Warszawie
 • Agencja Restrukturyzacji i Modernizacjo Rolnictwa
 • Główny Urząd Statystyczny
 • Mapa Aktywności Organizacji Pozarządowych Związku Gmin Regionu Płockiego
 • Rzecznik Praw Obywatelskich
 • Powiatowa Sieć Dialogu
 • e-Deklaracje
© 2022 Gmina Stara Biała - Urząd Gminy | Realizacja: StudioAlfa.pl - Projektowanie stron Joomla CMS.
Polityka plików cookies